הסכם להעסקת מנהל עבודה

  • View
    355

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. -:../.-(:"") :.-:("") ; , , ; ; , :1.:1.1. 1.1 11. :1.12 -_____________ ,: 1 . .

2. -1-1.12.1 .1.12.1. 1.12.2.1.12.2.1.12 / / , , / 2.2.: ; /2.12 , , , , , , , 101/ , . . 2.12 / , ; 2.13 , ; ,2.10 , ,; ; ;; ; , , ; ; / ;2.11 , , ,3.2., :2.12 , , ________,- /4.2 . -. 3 . , . , , , 3. -2-2.12 5,______.2.13 .2.10 / / , , , . 5.:5.12.1: ) ( 6322 12210 22222 32360 42126 52212 62631 75.12.1 / 1011.5.12.2 , . , ,60. 5.12.2 2 )(. , . ,5.2.10.4 21. , . , , , . ,22 .21 , 21. 5. 4. -3-5.12.5 , , 1.,,.6.5.12.6 , . 5.12 .5.2 , , -121. 5.3 . . , . ,5.3 " 115% 150% , . , 7 , , .6.: 6.12 2. 6.12 , , , . 6. 7 . , , . 150% ,-1 150%. 5. -4-6.13 , , ,2 . . . , . 6.10 -2. 6.11 , . 6.11 , . 2. :2.12: 2.12.1 , / , , , .2.12.1 , . 2.12.2 / , , / / .2.12.2 :( )" ".2.12 2.12.1 , ,, 8 , :6% 6% %5.5. 2.12.1, - , 9.2.6/ :8 .9 5.2.10 10.5%. 6. -5-2.6.1 , / 10 , :2.22% ;5% ;-5%. 25% , 1.5%. 2.2 :2.2.1, / ,) , ((6%2.22% ,) , 21% 100% 12 1362:( ,) , , . 2.2.1 / / / / . 2.2.2 6%2.22% , ,, , , .. 2.2.2, (6% ,) , , 1.22% :( ,) 12% ,12. 10. 7. -6-2.2.5 1.22% , 1.22% , 1612, . 2.2.6 : , . 1.22% , ;. 1.22% , 12% , . 2.2: 2.2.1, -11 , :2.5%-%1.5. 2.2.1 ."2.3 2.3.1 0.2% . 2.2.1 2.1.1: 10 11 1-111. 8. -7-11 12 12 16 15 12 12 13 12 13 12 16 5512 12 2.1.1 .2.1.2 , . 2.1.2 , . - , 2 ________ / 12., , . , 2.1.5 , . , , , , 13.2.1.6 , , , , . " , 1214.2.1 2.1.1 1.2.1002 , ,. 12. 13 . , 14. , 9. -8-2.1.1 , (5.2.10). , . 2.1.2 ," : -1326; -15 , 161; . 2.2 2.2.1, , , , .2.2.1 : 2.2.1 ,. 2.2.2 - , . 2.2 2.2.1 , , , , ("10.)2.2.1 :; ; ; ; ; ) (.2.2.2 , , , . 6 2-12 343 -51110 111511 161111 -21 10. -9-2.2.2 , . , .2.5 2.5.1 , : . /1;. / 1;./ -1.2.62.6.1 , , , . 2.22.2.1 , , . 2.2.1 , -20 , , 150% , , . , 2.2.2 , . 2.2.2 , . , 2.2.5 . 11. -11-2.2.6 , . 2.2 2.2.1 , , , , ,. 2.2.1 , , : ,, . 2.3 2.3.1 , , .2.3.1 ," .2.3.2. , 2.3.2 . 2.3.5 . , . 2.102.10.1 , , .2.10.1 , , , ,. 2.10.2, . 2.10.2 , , ,. 2.11 2.11.1 , , . 12. -11-2.1115:2.11.1 , :("". ,)2.11.1 .2.11.2 ._____" " _______ .2.11.2 , , , ,, . 2.11.5 , , . ,2.11.6 , , 16.2.11.2 , , .2.11.2 , ,. 2.11 17:2.11.1 .2.11.1 , , )( . 2.11.2 . 2.12 18:15. . 16 . 17. 18. . 13. -12-2.12.1 , ." , /. , 2.12.1 , . ,3. :3.1. . , . , .. 14. -13-3.1, 19/ 20.3.2 , , , , / : 3.2.1. 3.2.1 .3.2.2 , , . 3.2.2 .3.2.5. 3.2 " , -1362, , . 10.: , 19 , , "-1001:(" " .) , . , . - : , + 1 + 1 20 .) ( . 15. -14-10.12 , , , . 10.12 , , / , . 10.13 , ,6 / / ,/ / / " . , .10.10 , , /.10.11 .11.: 11.12 , ,/ / / . , 11.12 / , . - . 11. 21:11.12 : .12. :12.12, , , , . : , 22.21. 16. -15-12.:12.12 , , . , , , . 12.12 , , , . ,12.13 , / , , , , , .12.10, , , , , , .12.11 , 2 )( ,. 12.11 . . 12.12 . _______________________________22.