تقنيات إعداد مشروع المؤسسة

  • View
    3.804

  • Download
    18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

السيد محمد مصيف

Text of تقنيات إعداد مشروع المؤسسة

9002

1

*- : 0 : 0 0 2

1. 2. 3. 4. 5. 6.

...

*- 0 0 0 0 0

: ... 0 0 0 0 }{ 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0

*- DEFIS ENJEUX

1.

STRATEGIES

?Quels dfis 1- 2- 3- : 4- :. 5- : , ... 6- : ...

*- ?Quels enjeux :4

TIC :

0 0 0

0 Management 0 Dcentralisation Dconcentration 0

?Quels stratgies

/ **- / -**- : 5

0 0

) ( ) ( .

0 0 0 0

**- -**-: : 0 :Effet tablissement 0 00 )(:Effet du management 00 00 **- -**-: .0 0 0 0

**- : -**- 6

:

*- *-

. 0 0 0

* - : 0 . : . 0 : : 0 : .

*- : 1 . : 0 . 2 . :7

0

0 0

0 . 3 . .

0

, . .0 0 0 0

/ : - . . - .. *-

0 : 8

0

*- .

*- 1. 2. 3. ) ( 4. 5. 6. 7. 8. 9. 01. . 11. .......... 1. ......... 2. . 3. :........ 4. :. 5. .

*- = .9

0

*- : : . : : 0 0 0

*- = +. 0 = +. 0 = 0 .

*- : : - : ..... : :- ) (0 0 0

*- , .010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

=CRITERE : . = INDICATEUR .

-*-:

1. : 2. 3. ..... 4. : . ---------------------------------------5. 6. 7. 8. : . 9.

: . . : : . 0 : 11

-

:............................. . . . . . : .1. 2. 3.

- :

10- . 1.

-

2.

20- : 21

1.2.

3.

. .

31

: : _ _ _ : - : 1. 2. :

10 - - - 20 - . 30 - . -

41