"БАГШ БЭЛТГЭДЭГ ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР” ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

  • View
    773

  • Download
    17

Embed Size (px)

Transcript

"

2011

IRIM : " "-301 , , , , /: 976-70117101 /: contact@irim.mn 0 /: 46/265 : http://www.irim.mn

- , IRIM 2011 . .

. , IRIM . . . IRIM . , IRIM

IRIM |

1

................................................................................................. 4 .................................................................................................. 6 ......................................................................................................... 7 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. , .................................................................................... 9 .............................................................................................. 9 .......................................................................... 10 .............................................................................. 10 ................................................................. 10 ............................................................ 10 ................................................. 11

2: ............................................... 12 2.1 , ......................................... 12 2.2 .................. 14 3: ....................................................... 20 3.1 , ................................................................................ 20 3.2 3.3 , .............................................. 22 ................................................................... 24 ............................................................... 27 ........................................................... 36 ................................. 40

4: , , ........................... 27 4.1 4.2 4.3

5: ........................................................................................................ 45 6: ............................................................................................................. 48 7: , ............................................................................................ 50

IRIM |

2

, , ,

IRIM |

3

- , IRIM - 2011 4 6 . , , , , , , , , - 229 , , . Excel , SPSS 17 . - , , 3 . 3 . - . , , . , , , . 16-32 , . , , - , . - , , . .

IRIM |

4

, , .

IRIM |

5

1. ........................................................................................... 10 2: - .. 27 3: ............ 28 4: ........................... 29 5: .................... 32 6: - ............................................................................................................................................ 34 7: .......................... 35 8: /- ..................................................................... 40 9: ....................... 43 10: ..............43

IRIM |

6

1. ..................................................................................................... 9 2. ..................................................................................... 10 3. ..................................................................................... 13 4. ................................................................................................................................... 14 5: ............................................................................................................................. 15 6. ............. 16 7. ...................................... 17 8: ....... 17 9. , ..................................................................................................................................... 21 10. ................................................................................................................................ 22 11. , ..................................................................................... 23 12. , ................................................................. 25 13: - .................. 28 14: ...................... 29 15: ..................... 30 16: ....................................... 31 17: - ................................................................................................................................. 31 18: ............................................... 33 19: /- ........................................ 33 20: ...................................... 35 21: ............ 36 22: - ............................................................................................................... 37 23: ............................................. 37 24: - .......................................... 38 25: - - ............................................................................................................................. 38 26: 39 27: /- ........................................................................ 39 28: ...................... 41 29: ................................................................................................................................ 41 30: ..................................................... 42

IRIM |

7

1997-1998 , (), , , () ()- , 10 () 1. , , , , , - - . () () ()- , ()- . , ()- , 2001 - - 2001-2002 2002-2003 - 1 . - , , , , . - , - - .

1

, ., , ., , .,& , . (2009). . , : EDO publishing house IRIM | 8

1: 1.1. ,

, , , , , , . 4 . : 1. - , , , ; 2. - , , ; 3. - , , , , ; 4. - , , ; 5.

1.2.

2011 5 03- 6- 03- 1 , , , . 1.

IRIM |

9

1.3.

. . 2.

- - - --

- -

1.4.

229 . 1. 1 2 3 - 81 36 15 132 38 20 58 4 1 5 4 2*10 1*10 30 147 67 15 229

4

1.5.

- , , 3 . 3 . 1.6.

IRIM | 10

. , , .

1.7.

Excel , SPSS 17 . , , , .

IRIM |

11

2:

-2010/2015 , , , 2 - , - , , - 2 . 2004 , , : , , , 3 : 1. a. , b. , c. d. 2. a. , b. , c. d. 3. - - , , . 2.1 , - . , . 2

, UNESCO. 2010/2015. . 2011 3 , , : , 2004

IRIM |

12

() () () . 32 2 . - 1 16 . . 3.

. , , . 5 . . .IRIM | 13

, , . 2.2 46 - - , - . 38 - , . 62,9 . , , . 30,3 . 4. , , 25.6 11.6 23.3 25.6 25.6 27.9 65.1 1.1 34.8 15.2 10.9 26.1 41.3 23.9 60.9 1.1 30.3 13.5 16.9 25.8 33.7 25.8 62.9

, , . , IRIM | 14

. - , - , , , , , , . . , , . - , . . 5: 7 2.8 4.2

, 2.8 2.8 15.2 36.4 54.5 23.7 19.7 39.5 45.5 38 46.5 36.8 31

15.2 7.911.3 24.2

12.1 18.4 15.5 7

6.1 7.9

- (46.5%), (38%), (31%) . 36,8% , . - .

IRIM |

15

6.

, ,

39 1.7 5.1 5.1 3.4 74.6 55.9 64.4 61 6.6 18

29.5

34.2 4.2 11.7

3.3 3.3 44.3 50.8 39.3 67.2

4.2 3.3 59.2 53.3 51.7 64.2

60 , (59.2%), (64,2), , (53,3%) . , , . . : , . , , . 51,7 . .

IRIM |

16

7. 0 0.9 , 3.5 15.5 14 24.1 17.2 47.4 13.8 13.9 20.7 25.9 47.4 9.6 50.9 32.8 41.7 22.6 25.2 37.9 42.6 19.1 39.7 43.5

24.6 24.6

, , (43.5%) . ,