עו''ד אהוד ברוש מ. בינ'ל פרטי כתב ע. וגה

Embed Size (px)

Text of עו''ד אהוד ברוש מ. בינ'ל פרטי כתב ע. וגה

"

"

- " : eranvega@walla.com

...............................................................................................................1 .............................................................................................................3 .....................................................................................................3 ............................................................................4 ........................................................................................4 -................................................................................................4 ? ................................................................5 .................................................................................5 - 284..................................................5 - 005....................................................6 005..................................................................................7 ........................................................................8 ? ?...............................................................8 005)5(...........................................................................................8 005)01(.........................................................................................9 005)7( ........................................................................9 .................................................................01 ? :.............................................11 .........................................................................................21 ..........................................................................................21 1. ....................................................................................21 2..............................................................................................31 - " ...............................31 1. ........................................................................................41 ....................................................................51 .....................................................51 2. ........................................................................................51 -?........................................................61 1

"

"

..........................................................................................71 3. ......................................................................................71 - ................................................................................71 ............................................................................................91 .............................................................................91 .............................................................91 .................................................................................02 ?...............................................02 ...................................................................................................12 ...............................................................................................12 -21...........................................................renvoi ............................................................22 ..............................................................................42 .....................................................................................42 .....................................................................................................42 ......................................................................................42 .................................................................52 ................................................................52 ?...........................62 ................................................62 ......................................................................................72 ...........................................................72 .......................................................................................72 ...................................................................................82 .............................................................................82 ..........................................................................................92 ...............................................................................................92 ...........................................................................................92 - ..................................................................03 ......................................................................................03 ...........................................................................................13 ...........................................................................................13 .......................................................................................13 - 6)( ............................................................23

2

"

"

" . " . 8491, , . " . " . "" . "" . " " . " " . " : "

:

, : : .

.

3

"

"

, . . " .

: . . : , , . , . , . " . , " . . " " 30/6482 ' " .

, , . , . , , .

. , . , " .

- : " . ".

4

"

"

- , ) (.

IN PERSONA .IN REM IN PERSONA '. , . . . ?

, , . . - , . ; , '. .

, , , " . " 50/0189 Hecke' .Pimcapco Ltd , " .

" " ". , . - 284

" 284 " . , , " , " . " 98/93 .GENERAL ELECTRIC CO' " " , . , .

5

"

"

" 49/2562 ' )( " " . " . " ' " . " : , , , , . , " " . " " , , " , " . . . " ' ' ' - " , " . " ' TUI ' ' ' TUI ' ,TUI ' TUI ' ' . ' . " , " ". . ". , ' ' ' . 68 ' 4 005 . 005 . - 005

, 005. 005 , " " . 6

"

"

". " " -, " . , " , . . " 005 , , , , . ", . 005 . 005 005. , - : )1( ; )2( ; )3( , , , , , , ; )4( , , , , : )( ; )( , , ; )( ; )5( , , ; )6( , , ; )7( ; )8( -, - "8591, -- , "8691; )8( , "8691, , , , ; )9( ) -(, "-9691; )01( , , , .

1 ,

7

"

"

-, ) -( 2 " 005)3( ". 4 )( " - 284 -. 4)( - ? , .

4)( . , " " -. " . ? ?

? , . " ' NIOM ' , " " . " . " 80/8093 " ' FOREM BAGCO INC " " 005)4( ' . " 28/281 '' " ' " , " , ". " . 005)5(

005)5( . . " . " ,

8

"

"

" , " . " ' , " , , . " ' " ' " ' , . " " 005)5( . 005)6( , . 005)7( )6( . . . 005)8( , " " 494. 005)01(

. ' . " , " . " , . " , " " . , ' " . " . 005)7(

, " 77/565 ' .Nobel's Explosives Ltd , " . , .

9

"

"

" . " . " 40/5279 " ' CAE Electronics Ltd " .

. . 005)7( " . " - " 40/5279 " ' CAE Electronics Ltd - " 005)7(. : " . " . " 2002( (Dow Jones & Company v. Gutnick ' ' ' " . .Ltd' The Football Association Premier League " ". " " " 005. ", : , . , . ,

01

"

"

, . ? :

) " " ( - " " - ) -( ", "". " , . .