כרטיסיות תרופות בפרמקולוגיה

  • View
    502

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

memory cards in pharmacology.

Transcript

ACh

NT . . - NT ( ) ( ). ( " ). . - NT ( ) ( ). . - " . () ( )G . ( ). ACh" ( )Na . . ACh +H ACh . .Ach ( 2+ )Ca ACh . . , . " -FDA, , . . Ach . ( ). - , " .AchE . Ach . ( ). - " .AChE . ' ,Ach - METHACHOLINE- .CARBACHOL ( ). - . . " .AchE . PO .SC ( Paralytic Ileus ) ( detrusor )

Hemicholinium

Vesamicol

Botulinium Toxin

Methacholine

Carbachole

Bethanechol

Pilocarpine

. ( )- .BBB 3( M , ). . ' " AchE 42 . - - - . , , . ' . .AChE . .AChE . .AChE . ( ). - . . -. ( ). ,AChE . ( ). ACh . - . - . IV - ( ). PO . " . .AChE . ( ). . -. PO . - Neostigmine . . .AChE . , ( ), .BBB , , . .Ach . . .

Donezepil

Tacrine

Edrophonium

Neostigmine

Pyridostigmine

Physostigmine

Soman

AChE . . . AChE . ( ). . , . . . . . AChE . . . . . , . DDT , . . . . Atropine sulphate , .BBB . , GI . .AChE"- , , . . , BBB . . , . 3( M , ). () . ( ACh ), . Ipartropium brominde .COPD ( ), .BBB , 1 .M .CNS.

Ecothiopate

Malation

Atropine

Scopolamine

Ipratropium

Pirenzepine

Nicotine

Succsinylchoilne

Tubocurarine

( Ionotropic )Na ( , CNS), . , " . - . " . . -IV , " : , , , . , , 5 ' . . , . . . , . .NMJ- . - , 2 ' 5 " .BuChE :BuChE, , , ( ,)assey- Dibuchaine number . .BuChE . , ( ). () " () . - 2 ACh . "- ( )Halothene ( Malignant Hyperthermia ), ( Dantrolene ) 2+ Ca - . , ' . ( ). , - ( ) (). . - 5 ', - 2-1 . " . IV : , , " : , . . . " . .

Hexamethonium

" . . (, , , , , ). . . . . . . .. . (, , , , , ). .NMJ . , . "- " , . .NMJ . , . - 01 - 8. ".BuChE 2+ Ca - . .malignant hyperthermia .BchE . (%08), . , ' 08. ' 02 %02 . 06-05- . : Epi=NE : -Gs ,AC ...cAMP ,++Inotropic - ,AV ,SA ,++Chronotropic , ,HIS ++ ++ +++ ADH

)Trimethaphan (Arfonad

Atracurium

Mivacurium

Dantrolene

Dibucaine

1

2

3

1

: Epi>>NE 05-01. : -Gs ,AC ...cAMP +++ ++, - , . (, , ) ++ +, , + + - GNG : NE>Epi 01. : -Gs ,AC ...cAMP +++ : NE>=Epi : -Gq -PLA ...IP , , , +++ , , ++ , , , , , ++, , , ( ) +++ ++, - ,pilomotor +++

2

Dopamine

Phenylephrine

Terbutaline, Salbutamol

Phenoxybenzamine

Phentolamine

:NE>=Epi : -Gi ,AC cAMP ...PKA , 5.D1-D - 1 -D - . ( )- , , , . . . - .CNS - 1 . .NE -inotropic " . - 1 . 1 . " .MAO 5.0 T. - . - .Otrivin"- ., . 2 . " .COMT .PO . . IV . "- , , . . .T0.5=4hr , . , . 2+1 . ( ), . "- ,postural hypertension , ,ACh . . 1.uptake ,. . . . "- postural hypertension.

Prazosin

1 , 0001 -2 . ( ) ., 2 , . 5.0 t, - . 1 T , . .. 2 , . , . 1 . .. , . .. , - " . " ". 1 2 . . " . + ,ISA . . , . . - 1 ,. 01, , . 3 - 1 . - , ,Ca . , . ".

Doxazosin

Tamsolusion

Propanolol

Alprenolol

Atenolol

Carvedilol

L-Dopa

. PO L Dopa BBB AAAD . Inputs , . L Dopa , . .DOPA AAAD dope decarboxylas . BBB L Dopa BBB ( ). . .DOPA .NA .Pheochromocytoma . 1uptake " NA - NA MAO NA depletion NA ". "- . Cheese Effect MAOa- NA .. NA DBH .MAO NA .octopamine . . 1 uptake " NA NA - . NA " MAO 1 Uptake. . . " MAO . ,HIGH , , , , .

Carbidopa

-Methyltyrosine

Tyramine

)Amphetamine (Benzedrine

Ephedrine

. 1 uptake " NA NA - . NA " MAO 1 Uptake. " MAO . (). . 2 , Epi . . ,1uptake NA , / . , .. .NA ,MAOa . . MAOa NA, NA . " . ,MAOa. " . . ,MAOb . MAOb - . ,NA . NT . . ", ": ,postural hypertension ,GI , , -, , .

Cocaine

Clorygyline

Moclobemide

Selegiline, Rasagiline

Reserpine

)-Methyldopa (Aldomine

.NA .., , DBH - - methylnoradrenaline . .false NT NA . 1 . 2 .NT .. "- CNS , . .

,D-tubacurarine ,succhinycholine, morphine polymixine B

( ). , . ( ). ( ). G .PLC . - " -Ca , . ( ). -, . . 51 ', ,T0.5=90min . %05 %05 . 1 ,H, . .PO 3-2 '. .T0.5=8hr , 5.0 T . - BBB , , - , .. , , , . . : , , , pollinosis, urticaria. "- , , , ,

Cromolyn Sodium

,)Diphenydramine (Benadryl ,)Chlorpheniramine(Ahiston )Romethazine(Phenergan

,)Astemizole (Hismanal Terfenadine

1 .H - .BBB , . : , , , urticaria. - Up regulation ' . . , , .. .DP . . T0.5