Πολυπολιτισμική Παιδαγωγική-Διδισκαλία και Εκπαιδευτικοί

Embed Size (px)

Text of Πολυπολιτισμική Παιδαγωγική-Διδισκαλία και...

Jason Wincott

/

, 2012

2.

3.

5.

12.

14.

2

, , . . . , / / , culturally relevant pedagogy. . , / .

Franklin (1974) , ( Faith Maina, 1997). Common (1988) 3

, ( Faith Maina, 1997). Gloria Ladson-Billings (1995) , /, , . , , , , (Ladson-Billings, 1995). , (Hefflin, 2002). , / / (Ladson-Billings, 1995). , . , , , (Gloria Ladson-Billings, 1995). . , / , 4

. , . / , (Ladson-Billings, 1995). / / . . , / / (Ladson-Billings, 1995). / , .

5

, . , . . Geneva Gay (2002), , , , , / . , , / . / . , , , . (Gay, 2002). Gay (2002), . , , 6

, , . . , , . , , / , /. Gay (2002), . / , . , . , , (Gay, 2002). , , . , 7

, /. , , , (Gay, 2002). , , . , . , . Gay (2002) , . / , . , / (Bena R. Hefflin, 2002). , , , . 8

/ (Bena R. Hefflin, 2002). , , / (Gay, 2002). , . Foster (1997) / ( Gay 2002). . / / , . Gay (2002), . / , , . . , /. , 9

, , , , , (Gay, 2002). / , , . Gay (2002: 110) / , . , , , . / , . . / , (Gay, 2002). , / .

10

Hampton (1995) , ( Faith Maina, 1997). , . / , / (Hamme, 1996, Faith Maina, 1997). , . (Maina, 1997). , , . / , (Gay, 2002). , /, . / /.

11

, , . , (Gay, 2002). . /, , , (Gay, 2002). , , . , / , . , / , . , . , / ,

12

( Gay, 2002).

. , . , , / , . . , /. , . , , .

13

Gay, G. (2002). Preparing for culturally responsive teaching. Journal of Teacher Education, 53, 106-116. Hefflin B. R. (2002). Learning to develop culturally relevant pedagogy: A lesson about cornrowed lives. The Urban Review, Vol. 34, No. 3, 231-250. Ladson-Billings G. (1995). But thats gust good teaching! The case for culturally relevant pedagogy. Theory into Practice, Vol. 34, No. 3, Culturally Relevant Teaching, 159-165. Maina F. (1997). Culturally Relevant Pedagogy: First nations education in Canada. The Canadian Journal of Native Studies XVII, 2, 293-314.

14

Recommended

View more >