Σημειώσεις Πυρηνικής Φυσικής ΑΠΘ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Δοσιμετρία, Αλληλεπίδρασεις σωματιδίων με την ύλη, Ανιχνευτές πυρηνικής φυσικής, Οργανα και μεθοδολογία. Ανιχνευτες Cherenkov, Scintillator counters, Gas Ionization, Strips

Text of Σημειώσεις Πυρηνικής Φυσικής ΑΠΘ

. 2010 1................................................................................................................ 1 ................................... 1 I. ..................... 2 . ............................................................................. 2 . .................................................................................................... 4 1. ....................................................................... 5 2. ............................................................... 6 3. ........................................................................... 8 4. .................................................................................... 8 . .......................................................... 9 1. Bragg .............................................................................................. 9 2. .......................................................................... 10 . ............................................................................... 11 1. ................................................................................. 11 2. .......................................................................... 12 3. ......................................................................................... 12 . ......................................... 16 . dE/dx .................................................................... 19 . dE/dx ............................................................... 20 . Bethe Bloch..................................................... 21 . Channeling....................................................................................................... 21 . ..................................................... 22 . ................................... 22 II. ................................... 24 . .......................................................... 24 . ...................................................................................... 25 . .............................................................................. 26 1. .............................................. 26 2. ............................................................. 27 2. ............................................................. 28 3. ............................................................................................ 29 . .................................................................. 30 . .............................................................................................. 30 . ........................................................................................ 30 III. CHERENKOV ...................................................................... 32 IV. ................................ 32 . .......................................................................... 33 1. ........................................................................... 33 2. Compton..................................................................................... 36 3. Thomson Rayleigh.................................................................. 38 4. .............................................................................................. 39 . .................................................................... 40 1. ....................................................................... 40 2. .............................................................................................. 41 ii .. ........................................................................................................... 42 V. ................................ 44 . ........................................................................... 46 VI. ................................................ 50 . .................................................................... 50 . ..................................................................................... 52 . .............................................................................................. 53 . ............................................... 54 . ICRP................................................................................ 55 2.............................................................................................................. 61 ............................................................................................. 61 I. ................................................ 62 . ............................................................................ 62 . Fano.......................................................................................... 63 . , ............................................. 64 II. ..................................... 66 . .................................................................................... 66 . ........................................................................................... 67 . ............................................................ 69 III. DC ............. 70 . ............................................................................................... 70 . ................................................................ 71 . ..................................................................... 72 . electret ........................................................................................................ 74 IV. ................................... 75 . .................................................................... 75 . ..................................................................................... 79 V. DC .......................................... 80 . ........................................................................................... 80 . .................................................. 81 . ......................................................................... 83 . ................................................................ 84 VI. PULSE MODE .................................................................... 84 . ............................................................................................... 84 . ................................................................. 86 . ....................................................................... 90 . ........................................................................................ 91 . ................................. 92 . ................................................... 93 3.............................................................................................................. 97 ......................................................................... 97 I. ................ 97 . ................................................. 97 iii . G M....................................................... 98 . .............................................. 100 II. ............................................................... 102 . ................................................................................... 103 . ............................................................................ 105 . ........................................................................... 106 III. ........................................................... 108 . ............................................................. 108 . ..................................................................... 110 . .................................................................. 112 IV. ................................................................................................... 114 . .................................................. 114 . MOSFET ..................................................................................... 115 V. ............................................................................. 116 . ............................................................................... 116 . ...................................... 120 1. .............................................................................................. 120 2. ........................................................... 121 3. ............................................................... 122 4. .............................................. 122 5. ........................................................................................ 123 4............................................................................................................ 127 ......................................................................... 127 I. ............................................. 127 . ............................................................................... 127 . .................................................. 128 II. ...................................... 129 . ................................................... 129 . ......................................................................................... 129 1. .............................................. 130 2. ......................................... 131 . ........................................................ 131 1. ............................................................................... 131 2. ...................................................................................... 131 3. ....................................................... 133 . .................................................................... 134 . ................................................................ 134 1. ...................................................................................... 135 . ..................