סמינר בייצוג הפלסטינים בתקשורת הישראלית

Embed Size (px)

DESCRIPTION

בעבודה זו חקרתי את הייצוג התקשורתי של הצד הפלסטיני בזמן מבצע "עופרת יצוקה" שהחל ב-27.12.08 והסתיים ב-18.1.09. השאלה שהנחתה את עבודתי הייתה כיצד יוצג הצד הפלסטיני בתקשורת הישראלית הכתובה בזמן מבצע עופרת יצוקה? המחקר כלל סקירה של שני כותרים ("ידיעות אחרונות" ו-"הארץ") במשך כל ימי המבצע.

Text of סמינר בייצוג הפלסטינים בתקשורת הישראלית

-

" " " " " 2102

: | 460302003

. -. , , . " " - 80.21.72 -90.1.81. ? )" " -""( . , . - , - , , " . , . , , , , . -, -, . - . , . , , " ". , , . , , " ". , ) (, ) (.

1

. , , , - . - , 9002. , , . 8491, 8002, .

1. 8491 2002 , -51 8491, , ". , " -" ) (. " " ) ( . -000,002 . 94', , . , . . 05' " . " , -05', ) ,Butler 9002(. 25' " " . , , . 65', , , " ", . , ". " "", . " . 26'

2

. . " " )"( 46' - . " ", ", )9002 ,.(Butler ) , ( " " 76'. . 86', -000,57 , , . , . 86' . , . , . -54 , - . , , - ) (de-development . , , " ". " , . -07' , , , . : " " ) 87' (. -, , . 37' , " ", . , " ". 87' ).(IUG , " " ". .

3

, . " ", - . , , " . )9002 ,.(Butler 18' "' " , , - ". )"( , - . , , . 28', " ", " . - , . , , - " 48', . " ", ". 78', )", ' ( , . ' - ", . , " , , , ' . -8 , ' . - , " " ) ,(UNLU ", , . , , ", , , . 3991 421,1 -09 )9002 ,.(Butler 88' . " . , ) -

4

( . )19'( , . 39' , . , " , , . 49', "-", . . , . . 59' ', , " )9002 ,.(Butler 69'. , . 79', , , " ". 0002 " . , - -. , " , . - , , , , ". , , .

2. 7002-2002 , 1002 . , . " . ) "( . " . " , ' . "

5

. " " 2002 ).(Esposito, 2009a 3002 . " , . . ", ' - . " , . , . " " " '' . 4002. - , " . "" . , " . 5002 ).(Esposito, 2009a , 5002, , . , ) -, (. " . " . ) (, -46 , ).(Esposito, 2009b ' . , '. -71 - . , " -21 . , , . , -, . ", " "

6

. 5002, - , - ).(Esposito, 2009b , . . , . " , " ", . , " " ' , - " . -52 6002 27 231. , , . " . , , ) (, , , ).(Esposito, 2009b . " , . . " . " ". ", . , " . , " . " .

7

. " ", 312 ).(Esposito, 2009a , " . ) ( . . ", . 6002 7002 " . 6002 . , , , . , . ", . . , ).(Esposito, 2009b . " , . " . -41 , " , " . , . " , , . - )9002 ,.(Butler . 7002 01 . , , " ". . . , . , " . " , .

8

, . . )9002 ,.(Butler

3. 8002 8002 , " " . , , . " . , . , " ", 111 . . : -%08 - -%59 8002 ).(Esposito, 2009b , . , - . , . -71 6 . , . , . , " , . . " 8002, - )(. 0002. , . , ) ( , 9002. -4 , , . , -.

9

. , , . %67 . 8002 . , . " , . " . ". , ).(Esposito, 2009b -12 " . 42 . -32 " , -08 . . . -62 8002, , " " . -. 822 ).(Esposito, 2009c . . , . , . , "" . , , " " ) (Common Sense , )4002 , .(Jasper ) ( ) "" " "(

01

) " "( ) (. , .

1. - . , ) ( , , )0691 , .(Jakobson , -, . -, , ), 8002(. , . , --, . , . , . ) (producer , , . . )2891 , ,(Fiske '' . - , ' ', ), 7002(. : , , ) ( . ) , 4691 , ,(McLuhan . , - '. , , , ,

11

-. -, - ), 8002(.

2. , 9002. )78'-19'( )7991 , .(Liebes - . ) (excising ) ( . ) (sanitizing . , . , ) (equalizing )- (. - ) ,(de-personalization , ) , (. ) (demonization , . )-de (contextualizing ) ( )(. '' , . , , , .

3. - , : . , .

21

, )(. , . : . . . . . ) (. . ) (. ) ( . , )5002-0002. , 4002 ,.(Kampf & Liebes , , . : . ), , (. . , . . , ) , 7002(.

4. . '' , , . ) (, . , . , , ), , , , , ( - . : - ' ' . : , - ) , 8991(.

31

, . - : , , , , . . , " , - - - ., , . , , , " . , . : . , - . , , . ) 8002( " " -"". , . - 24 )12 "" -12 " "( 52 " " , ) (.

1. 52 . , . 4131 , -41 ) .(Esposito, 2009c , , .

41

: . : , ", . . : . . : , ) - ( . , " " 291 . 71 . "" 741 , 81 . 933 , 53 -01 . , . , : , 01 . .

2. . , . , , . , , . , " :

" )"", 80.21.62(. : "-51 . "... ... ." : RPG , , , .

51

, . . - : , ) (. , . , . -92 8002 ', . . , .

': "... : ' 4, 8, 21, 41 71..." )"", 80.21.03(. , , " )" , 9002(. , - ) " ?"(, , , : , , . , . ', . )80.21.03( " " . , ,

: " . - , . : ' . , . .'" ) , " ", 80.21.03( , , , . ,

61

, ", . ,

: "- ": "... ..." )( )-(, -11 1002 - ", )(, / )2002 ,(Erdem , " , )9002 , (Human Rights Council "" , . , . "" )" ; : ", 80.21.13( . , , :

"" , . -05 . . -, . . " . 04 , ." - , , , )""(, " , , . , " , .

71

3. - . " " 90.1.4 -90.1.5, . , 90.1.3, , . , )" , 9002(. , . " " ) ' 1( : " " , " ". . : " 8. : ". , :

" , , ", . , " . . : , . : ". , , : ) (, ) (, ) (. "" , " ". , , , . ) (, , -. , - , .

81

. , . , . - , , .

, ", ". -7 , . ":

", : "754 -0032 . . ' - . ]...[ ." , , "" -

91

. -, ) (. . , , ) (, . )90.1.5(, . )90.1.4( . , -05 , -002 ) .(Esposito, 2009c , , ", . , )9002 , .(Human Rights Council )" , 9002(. ) ' 2( . "

" , : " : . ": ". , . " , . , . : ) (, ) (, : ) (.

, : " . " "". "" " " " , ". "" , : " ". "" , ) (. "" , . , , . , : ,

02

, . , , ) (. "" , , . 41. " "

": "... " , . , . . ..." . )( )(,

: "... . : , ' , " ..". -. , . : , ) ( . - , : , . : , , , ; , , ; ) ( ' ' , ; , , , ; , .

12

4. -