ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ

  • View
    1.095

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Η ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Text of ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ

(....) .... . .

: ...

, 2012

ii

- (....)

....

. .

- ...

.

.

................................... ...

................................... ...

................................... ...

, 2012

iii

.... (...) . ... , , . .... ... . ...., , . .... . 1.119.455 m3/y 7.276.457,5 kwh/y. 11.422 m3/d 29 t/d . 36.570 38.536 CO2 . 29.658 CO2 . , 43.211,49 CO2e 11.684,14 CO2e. 34,54 % 98,75%. .... 1.000 150,64 GWh/y. .

iv

Abstract The organized waste management facility (OWMF) at the Region of Western Attica is a typical example of the wrong practices that are used on municipal solid waste management (MSW) in Greece. In Attica Region, as well as in Greece, the majority of MSW goes for landfilling without any treatment. However, this situation could be changed, should new sustainable treatment methods be adopted at OWMF of Western Attica. Specifically, a wastewater treatment facility (WWTF) could be developed in a neighboring area of OWMF. At the WWTF the wastewaters of Fyli Municipally will be co-digested with the organic fraction of Fylis MSW. The proposed area for the establishment of the WWTF is located at the northwestern borders of OWMF and it fulfills the land use requirements. The major advantage of establishing the WWTF at this location is the cooperation of the WWTF with the facilities of OWMF. From this facility 1,119,455 m3/y of biogas with calorific value of 7,276,457.5 kwh/y could be produced. At the same time, there will be an outflow of 11,422 m3/d of irrigation water and 29 t/d of compost. The produced water will be able to irrigate 36,570,000 m2 of pine forest over a 20-year period. This forest area can capture nearly 38,536 tons of CO2 over a 20-year period which overbalanced the emitted CO2 (29,658 tons) from the facility. Furthermore, the existing process of landfilling for the compostable fraction of the Fylis MSW would emit 43,211.49 tons of CO2e over a 20-year period. On the other hand, for the same period, the anaerobic co-digestion of the compostable waste fraction would emit only 11,684.14 tons of CO2e. In addition, the recovered amount of biogas from the co-digestion of compostable waste could be increased by 34.54 % compared to landfilling with an increment of calorific value reaching 98.75%. Finally, a total area of 1,000,000 m2 at OWMF could be covered by photovoltaic systems. These systems can produce 150.64 GWh of energy per year. Additionally, the use of wind energy does not seem to be advantageous.

v

1. 2. ......................................................................................................... 1 ................................................ 82.1. ....................................................................................... 8 .......................................................................................................................... 8 ................................................................ 8 .............................................. 12 ................................................................... 15 ....................... 17 ....................................................................................................... 20 ................................................................................. 20 ........................ 26

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.

3.

...

...................................... 293.1. 3.2. 3.3. 3.4. ...................................................................................................... 29 . 29 ... .. ........................... 32 ... ...

GRINDSTED ....................................................................................................... 34

4.

. .................................................. 444.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. .................................................................................................................................. 44 (...) ............. 45 ........................................................ 50 ............................................................ 55 ........................................................................................................................ 59

5.

(....) ......................................................................... 615.1. 5.2. .................................................................................................................................. 61 (....)

61 5.2.1. 5.2.2. 5.3. .................................................................................................................... 61 ................................................................................................................. 69

...................................................................................................... 71

vi

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.4.

................................................................................................. 71 .......................................................................................... 75 ...................................................................................................................... 76

........................................................................................................... 81 ...................................................................................................................... 81 ................................................................................................................ 82 ........................................................................................................................ 83 ............................................................................................................... 84 .......................................................................................................................... 85 ..................................................................................................... 87

5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6. 5.5.

.............................................................................................................................. 89 ........................................................................................................................ 95 - .................................................................................. 96 ............................................................................................................. 97 .................................................................... 99

5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5.4. 5.6.

- ..................................................... 101 ...................................................................................................................... 101 ........................................................................................................................ 102 .... 105

5.6.1. 5.6.2. 5.6.3.

5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

................................................................................................................. 105 ........................................................................................................................ 106 ............................................................................................................................. 107 ...................................................................................................................... 107

6.

.................................................................................................................... 1086.1. 6.2. ................................................................................................................................ 108 ....................................................... 110 ...................................... 110 .................... 111 ............................................................ 111

6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.3.

112 6.3.1.

2011 2031 ........................................ 112

vii

6.3.2.

2011 2031. ............................................................................................................................. 119 6.4. .............................................................................. 130 ................................................................................................... 135

6.4.1. 6.5.

....

........................................................................................ 137

6.5.1.

... ...................................................................................................................... 138 6.5.2. (....) 139 6.5.3. 6.5.4. 6.5.5. 6.6. ................................................................................................ 143 ......................................... 143 ................................................................................................ 144

....

. ................................................................................................