Τα όρια της Μακεδονίας

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Τα όρια της Μακεδονίας

Text of Τα όρια της Μακεδονίας

6

1995

. , . . * . .

'

, , . ' ', " .. , . ' , . . ( 1 , ) . 2 . 3 4 , , 5 . , '

* , V. HATZOPOULOU, Les limites de la Macdoine antique. 1. ., . 1310b 2. . 8. 137-138 3. 8. 138. 4. . 7. 127. 5 . 7. 16, . 7.1.3.

6 1995

165

' . 6 . ' , ", , ( ), , : , , , , , >. , , . , 7 , 8 9 . ' . , , ^, ' , , , ' , 1 0 . 6. . 2. 99 7. . Zahrnt, Olynth 171-78 8. 5 124, 7 110, 114, 9 75, 1 100, 2 99, 4 102, 107, 5 6.4. (4.109) " (.. ). . 7, 11 Zahrnt [Olynth 186) Hatzopoulos Lonkopoulou (Recherches 23-24) 9. . , ' , ' Zeitschrift fr Geschichte und Altertumskunde 12 (1937) 484-88, . Collari, La vigne de la desse Almopienne au Pange, Basler 42 (Festband Felix Sthelin, 1943) 9-21, BullEpigr 1944, 129. 10. 2 99 Hammond, Macedonia I 437-38 Halzopoulos-Loukopoulou, Recherches 15-25

1G6

, , ' , .11

-

, . , , ' . , , 14 13 12

'

, 15

16

( ). , ' : ', , , - 1 7 . '. 11 12 13 14 Hatzopoulos-Loukopoulou, Hatzopoulos-Loukopoulou, Recherches Recherches 15-25 63-67 71-74 117-22 Morrylos 77-79.

, Hatzopoulos-Loukopoulou,

" (2 99) ( 7.9)

. , ' 15

414 ( 4 124: )

" 423 16 (", )

(, , , ), ' ( 4 124: [ ] ) ' ). ' al : ' " (. 2.100), 17 2 99, 2 80.

6 1995

167

: , . , . " 360 , , ', , , ' "Avco . ' " , . . . ', , , " . ' , ', " '. ' , . , ' , . 19 18

18 Hatzopoulos, La Botio et la Macdoine l'poque de l'hgmonie thbaine: le point de vue macdonien, La Botie antique ( 1985) 217-48 19 , Hatzopoulos-Loukopoulou, Recherches 36-37 138-39, , . Hatzopoulos, Les limites de l'expansion macdonienne en lllyrio sous Philippe II, L'Illyrie mridionale el l'Epire dans l'Antiquit (Clermont-Ferrand 1987) 85, 48

168

. " T a r n 2 0 K o l b e 2 1 , , , . ' : , , . , 2 2 , , ' B e n g t s o n , ' , ( ) 2 3 . " , , 2 4 . . T a r n Kolbe B e n g t s o n 2 0 . ", , ', , . , ,. -

20. W W. Tarn, Antigonos Gonalas (' 1913) 186. 21. W. Kolbe, Antigonos (1916) 434-35. 22. Paola Zancan, Il monarcato ellenistico nei suoi elementi federativi ( 1934), 115, 1. 23. Benglson, Randbemerkuntcn zu den koiscchen Asylieurkundcn, Historia 3 (1954/5) 462-63 24. . Hatzopoulos, Cassandre 581 25 Herzog-Klaffenbach 15-19, 6-7 Gonalas, GGA 178

-

6 1995

169

2 6 , , 2 7 ( ) 2 8 . * : . -, ', : , . . . ', , , (, ). . ' , , , , , , , , . 2 9 . , , : . , , , ', , , , , , ', ' . : ( , ) , ( , ) 3 0 . 26. Hatzopoulos, Philippes 322 27. ', ' (' 1909) 133-36, 11 28. IG 2, , 1031. 29. Hatzopoulos, Philippes 322-23, . , Cassandre 579-80. 30 Hatzopoulos, Philippes 322 , Cassandre 578-79, A E Sa-

170

,

,

, (, ) 3 1 . ' , , , ' ; 3 2 . : , , ; ' . , . , 3 3 . . ' , ' 3 4 . " , , . -

muel, Greek and Roman Chronology, Calendars and Years in Classical Antiquity buch der Altertumswissenschaf I, 7, 1972) 85 98 31 M Pirart, Platon et la cit grecque ( 1974) 32 Griffith, Macedonia II 206-208. 33 Hatzopoulos, Cassandre 576

(Hand

34 Hatzopoulos, Philippes 322 Picard, Les Thasiens du continent et la fondation de Philippes, Tranquillitas Mlanges en l'honneur de Tran tarn Tinh ( 1994) 459-79

6 1995

171

' , 276 . .35

, ' , , 168 .. . , , . , , , ", , ' . , ' , . , , : , ' , ' 3 6 . ' 3 7 >, 3 8 . . 3 9 35 Halzopoulos, Cassandre 582-84 3G HaLzopoulos, Philippes 324 37 G Le Rider, Le monnayage d'argent et d'or de Philippe li frapp en Macdoine de 359 294 ( 1977) 438-39 38 L Robert, Hellenica V: Inscriptions de Philippes publies par Merlzids, RPkil 13 (1939) 143-44 (= OMS II 1296-97) 39 , . 7.9 9

17240

' . . , ( ) , ') . , ' , , . ' , ' . '43 42 41

. ' ' : ' . ' , . fines mei regni u s q u e a d A m p h i p o l i m p e r v a s t a s s e t 4 6 . ' (mei regni, m e a e dicionis) 4 7 , . " ' ', regni mei fuisse, 4 8 , . c i v i t a t e s M a c e d o n u n i 4 9 , , , ' , , 40 , 1988) 29-35 48-49. 42 Hatzopoulos-Loukopoulou, Recherches 110-17 43 IG I 3 89 44 SylP 135. 45 [ ] 12 2 5 46 42 41 11. 47. 42 41.13, , 11.6: 48. . 39 28 11. 49 39 28 2 11, 33.34.6: Orestis Macedonum ea gens est 1 16 645 44

41 Hatzopoulos, Une donation du roi Lysimaque ( 5, '

6 1995

173

. ' . , ' , 5 0 . , , ' ' ' . ' , 5 1 , , . 337 . . 5 2 ' , , . 53. 5 4 , 5 5 , ' . 50. Herzog-Klaffenbacli 15-19, 6-7 51 G Lucas, Les cits antiques de la haute valle du Titarse, Thessalie ( 1992, ) 168-73. 52 Tod, GHI 224-31, . 177 53. II. Bengtson, Die Strategie in der hellenistischen Zeit, I P ( 1964) 336-39, M. Hatzopoulos, La politique thrace des derniers Antigonides, Pulpudeva 4 (1983) 86-87. 54. P. Collart, Philippes, ville de Macdoine, depuis ses origines la fin de l'poque romaine ( 1937) 139, 161 166-67, Griffith, Macedonia II 364, E Badian, Phi lip II and Thrace, Pulpudeva 4 (1983) 66 54 55 . 7.7.4, 33 35. , , ,

174

, , . ' ' - . ' ' : ', 335 334 , . ' 323 ..58 67 56

' , 59

, ( ) . 189 .., , , , , ', . 188 .. , ' 6 1 . , , . , 171 .. , 189, 6 2 . , 60

56 5758

-. 66 'App., FdD

115

11 3.8 60

.

59

I I I 1, 497, . , , , , . 39 27 10

-

1936, 47. 38 41.10.42 51.5.

60 62

61.

6 1995

175

6 3 . ' ' ' 6 *. ' 6 5 . , . , ' , ' 6 8 . , , ', ', ' 67 . () , 6 8 . , , , 6 9 . ' ' ' , 7 0 , 7 1 . . 7 2 , 63 , . 64 , . - 656-58 65 66 ment of Ancient Papazoglou, Villes 44-85 409 Louisa D Loukopoulou, uProvinciae Maccdoniae finis orientalis: the Establish the Eastern Frontier, Hatzopoulos L D Loukopoulou, Two Studies in Macedonian Topography ( 3, ' 1987) 63-81

67 G. L ITammoud, The Western Frontier of Macedonia in the Reign of Philip II, Ancient Macedonian Studies in Honor of Charles F. Edson ( 1981) 213-17. 68. Papazoglou, Villes 74-75 69. I L Merker, The Ancient Kingdom of Paionia, BSt 6 (1965) 35-54 Victo ria Sokolovska, La tribu poniemie d'Agriens el leurs rapports avec Damastion, Macedoniae Acta Archaelogica 11 (1987-1989) 32-34 70 . Papazoglou, Villes 327 71 . , , 72. 39 53