цахим хичээл бадам арилд

Embed Size (px)

Text of цахим хичээл бадам арилд

  • 1. ?

2. 2- - 3. ! + = +.=+ =+ = 4. ! + = +.=+ =+ = 5. 6. ? ? ? ? ? . 7. 8. 9. 79- 10. 11. 12. ? 1 . 1 . 1 2 . 2 . 13. ? 1 . 1 . 1 2 . 2 . 14. ? ? 79 6 15.