of 13 /13

نظرية فيثاغورس

Embed Size (px)

Text of نظرية فيثاغورس

Page 1: نظرية فيثاغورس
Page 2: نظرية فيثاغورس
Page 3: نظرية فيثاغورس

۲ص

۲ع

سع

س

2

ص

أطوال الزاوية قائم مثلث نرسمس،ص،ع اضالعه

طول = ) المربع مساحة2الضلع(

مربع ضلع كل على نرسم القانون حسب مربع كل مساحة نحسب

Page 4: نظرية فيثاغورس

نضعالمربعات الصغيرة

على المربع

المرسوم الوتر علىلتغطيته كامال

Page 5: نظرية فيثاغورس

المنشأ المربع مساحة ان نستنتجتساوي الزاوية القائم المثلث وتر علىالمنشأين المربعين مساحتي مجموع

القائمة ضلعي على ع بالرموز 2س = 2أو 2ص+

سع

ص

Page 6: نظرية فيثاغورس

:1مثالفيصطولس الزاوية قائم مثلث سصع

،سص = 10ع= احسبطولصع 6سم سسم

عص

س6

م

نظرية نستخدمفيثاغورس

+ 2سص = 2سع (2(6= )2(10) 2صع 2صع + )

100=36+ ) 2صع)

سم10

؟؟

100-36) 2صع= )

64= ) =2صع) ع 64صع 8 =ص

Page 7: نظرية فيثاغورس

فيب :2مثال الزاوية قائم مثلث ج ب أ

أب = سم5طول

ج؟ 13أج = ب احسبطول سم

أ

جب

نظرية نستخدمفيثاغورس

س5 2ص + 2س = 2ع

م

س13

م 2ص + 2(5 = )2(13 )

2ص + 25 = 169 2ص= 25 - 169

2ص= 144 2ص= 144 144ص =

ص =

ج = سم 12 بسم 12

Page 8: نظرية فيثاغورس

منا: واآلنقشة

تمارين الكتاب

Page 9: نظرية فيثاغورس

* بيتي* واجب

الضلع طول جدي المجاور الشكل فيص

25

24

ص

Page 10: نظرية فيثاغورس

: والنصهو المنشأ المربع مساحة كانت إذاتساوي مثلث أضالع أحد على

المربعين مساحتي مجموعاآلخرين الضلعين على المنشأينالضلع لهذا المقابلة الزاوية كانت

قائم 5 90تساوي المثلث وكان الزاوية

فيثاغورس عكسنظرية

Page 11: نظرية فيثاغورس

:3مثالب = أ فيه مثلث جـ ب = 9أ جـ ب = 12سم، جـ ،أ سم 15سم

؟ الزاوية قائم المثلث هل(الحـل 81 = 29 = 2أب : )

) جـ) 144 = 212 = 2ب) 225 = 215 =2أجـ)

أببجـأجـأنأي

TT الزاويةقائمالمثلثاذافيثاغوريةأعدادااالعدادوتسمى

Page 12: نظرية فيثاغورس

:4مثالب = أ فيه مثلث جـ ب = 5أ جـ ب = 7سم، جـ ،أ سم 8سم

؟ الزاوية قائم المثلث هل(الحـل 25 = 25 = 2أب : )

) جـ) 49 = 27 = 2ب) 64 = 28 =2أجـ)

أببجـأجـ

أنأي88 الزاويةقائمغيرالمثلثاذا

Page 13: نظرية فيثاغورس