үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл

Embed Size (px)

Text of үрэгдсэнийг хүлээгч цахим хичээл

  • 1.

2. 3. . 4. ... 5. - , - () ()- - . 6. 57,000 ,515 , 498 , 542 ,385 38,000 (), 75,000 ( ),700 , 181 , 500 7,974 , 15,251 [1] 8,440 , 8,766 - 60,000 , 3,000 [2] 57,000 ,515 , 498 , 542 ,385 38,000 (), 75,000 ( ),700 , 181 , 500 7. , 8. 1939 . 9. : ? 10. 1. 2. ... . 11. M 3. 12. 13. ? 14. . ... , . 15. 16. . 17. . . . 18. . , . , . . . . 19. - 20. . 21. ! 22. 23. 24.