13

речници. правописен речник

  • Upload
    -

  • View
    3.899

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: речници. правописен речник
Page 2: речници. правописен речник

Правописен речник – в

него проверяваме

правописа на думите.

Page 3: речници. правописен речник

Енциклопедичен речник – в

него проверяваме

какво означават

непознати за нас думи.

Page 4: речници. правописен речник

Синонимен речник – в

него откриваме

думи близки по значение на дадена

дума.

Page 5: речници. правописен речник

Думите в речниците са подредени по азбучен ред.

Думите, които започват с една и съща буква, се под-реждат по втората буква. Ако и тя е еднаква, гледат

се третите букви и така нататък.

Page 6: речници. правописен речник
Page 7: речници. правописен речник

почивампочивенпочивкапочина

Page 8: речници. правописен речник

Използвайте страничките от правописен речник,Използвайте страничките от правописен речник,за да откриете и поправите грешките вза да откриете и поправите грешките в

следния текстследния текст

Тик – так, тик – так! Зъррр! Пустият му

чъсовник! Време за очилище. Урок по пияно в четери часа!

Вечеря в шест. Любимото придаване по телевизията в седем! О,

пак стана време за лягане!

Page 9: речници. правописен речник

Тик – так, тик – так! Зъррр! Пустият му часовник! Време за училище. Урок по пиано в четири часа! Вечеря в шест. Любимото предаване по телевизията в седем! О, пак стана време за лягане!

Page 10: речници. правописен речник

а) текстове за диктовка; б) текстове за преразказ;

в) думи, подредени по азбучен

ред, с цел използването им за справка.

Речник се нарича книгата, в която са Речник се нарича книгата, в която са събрани:събрани:

Page 11: речници. правописен речник

Значението на думата ехо ще намерите в:Значението на думата ехо ще намерите в:

а) синонимния речник; б) енциклопедичния речник;

в) правописния речник.

Page 12: речници. правописен речник

а) важност; б) азбучен ред;

в) значение.

Page 13: речници. правописен речник

Бравоооо!Бравоооо!