цахим хичээл оюунтөгс

Embed Size (px)

Text of цахим хичээл оюунтөгс

  • 1. :

2. :

3. :

,

4.
5. 7
6. 9
7. 7
8. 6
9. 4
10. 2
11.
12.
13. 9
14. , , .
15.


16. . .


17.
18. . .

19.
20. .