הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות

  • View
    50

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. -:../.-(:"") :.-:("") ; , , ; ; , :1.:1.1 . 1.1. 2.: 2.1 1.1 . .

2. -1-3. , , :3.1 - , ,_______________: 3.1.1. 3.1.2 . / 3.1, _ ________________ . _____________.3.13 / / , , , . 4. : / ;4.1 , , , , , , ,, . . 4.1/ ; 4.13 , ,, , , , , , , /; 4.11 ,;4.12 2 , , , . 2 - / , . - , , ,-. 3. -2-5. :5.1 _________:("".)5.1____________ : ,3 .. ,5.1 : , , 4. , . 5.13 -1.5.11 / 5.5.12 ____ "_____ 125% _____ _____ 153% , . , 6 , , . 73 , , . , , . 4 , . 5 , . , . 6 . , . , 153% ,-2 153%.7 . , , , , , . 4. -3-5.13 , , , / , , / 8 . 5.14 , , 9.6.: 6.1 10 /- ( )11. 6.1 , . -, 7 ___________ / 12 , . ,. , 6.13 , ,13 ___ /.6.11 14. 8. 9. , . 10" , -1151 , , . , . ) ,(-: (1 )-4 -14;(2 )-16;(3 )-11;(4 )-21;(5 )- 21.11 . -. 12. 13 -5 ;6 .7. ;14" , -1176 , , . , , . 1.5 13 ., , , 2.5 , . 5. -4- 15.6.12:6.12.1, / , , , .6.12.2 / , , / / .6.12.3 , 16.6.12.4 , , , 17 , :%___ %____ %. 6.12 /: ,, , , /18, :%____ % ;_____ % ; -%. 15 ; , . . . 16. 17. 18. 6. -5-6.12.1 / , , ,14" , -1163 , .. ,4651" ,-4314, , / 6.12.2 , 1617 " " , ; -. ,7.: 7.119:7.1.1, , , , , , ,. , , , . 7.1.1 20 / , ,: 21.7.1.2 , .7.1 22:7.1.1 -, :%___% -% .19. 20, . 21 , . 22 , . 7. -6-7.1.2 23 // ,.7.1324:7.13.1 , _____(:"". ,)7.13.2 .7.13.3 ._____" . " _______ 7.13.4 , , , ,, . 7.13.5 , , . ,7.13.6 , , 25.7.13.7 , ,. 7.13.1 , ,. 7.12 26:7.12.1 .7.12.2 , , )( . 23 , ,. 24. 25. 26 . 8. -7-7.1327:7.13.1 ,.7.14 28:7.14.1 , ." , / , .7.14.2 , . ,7.15 29:7.15.1 , . "7.15.2 , , , , , . 7.15.3( ) , / 30.7.1631:7.16.1 , ,.7.16.2 ," .7.16.3 , . 27. 28. 29. 30. 31. 9. -8-7.16.4, . 7.17" :7.17.1 32, , " _______33, , .7.11 34:7.11.1 , :( "".)7.11.2. 7.11.3, , , .7.11.4 , .1. :1.1 35 / 36.32 .".33. 34. 35 , " , -2331(:" " .) , . , . - : , + 2 + 2 10. -9-1.2 , , , , / : 1.2.1. 1.2.2 .1.2.3 , , . 1.2.4 . /1.3 " , -1163, , . 1.4 , , , /37 . , 1.: , 1.1 , , , . 1.1 , , / , .36 .) ( . 37 . , . 11. -11- 1.13 , ,6 / / ,/ / / . , " .1.11, , /.1.12 .13.: 13.1 , , // , . 13.1 / , . - . 13.13 , , . . / 11. :11.1, , , ,.-: , 38.12.:12.1 , / , , , , , .38. 12. -11-12.1, , , , , , .12.1 , / 39.12.13 , 4 )( ,. 12.11 . _______________________________39 . , 13. -12-,...: -"( " )": 13. )"" : ( / / . , , , , , ,, , , , , , ,, , , , , , , , , , , / ,, / / ( -)""40.14. , / , , , , , , / , , , .15. / , . / . , 16. / / / / ,, . . , / / , ." , 17. , , , , , , , . , , ( / ," , , ) .40 , ,. 14. -13-11., , / , / / / . , 11. 41: 11.1 12 , ( , ,) , , 42.11.1 /12 .11.13 / / / / / , , , 12 . , / , 12. 11.11 , / , , , , , 12 . 23. , , ,, , ,.21. , , . 22. , . 41. 42. 15. -14-23. / , , / / ," 133,333 , , , 7 , , , . . / / , .: : 16. -15- 41" , -4691 14" , -1163(- ,) , ,) ( "-1164(- ,) ( -,) ( , - ,) ( -: ,) (1) )( -14.33% 12% 2.33% . -12%2.33% ,72% ; ,)(: (1)13.33% , . , , 75% 2.5%( , - ;) (2)11% , ,72% , ; 2.33% , 133% .(2) -)( ; ; , )(, 1617 " " , ; -. ,(1), , . 17. -16- , . : :