לשכת רואי החשבון הרצאה היבטי מס בעסקאות מכירה - ישי כהן - סופי )

Embed Size (px)

Text of לשכת רואי החשבון הרצאה היבטי מס בעסקאות מכירה - ישי...

  • 1. w w w. a h e - t a x . c o . i l " () , - " 4102.1.62 1Artzi, Hiba & Elmekiesse -

2. " ' - . . - . . , .B.T.B 2w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse . 3. 3w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse 4. ' - :%05 4w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse%05 5. ' - : %05 %05 . . 5w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse%001 6. ' - %05 , ? ? 6w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse%05 7. ? 2 000,000,2000,000,1 000,000,1000,000,1 0 000,000,1 - . . . ". 7w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse 8. , , " ", , , " ", , . ( ) , , .8w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse , . 9. - 1002/01: . , . ( (-) , ) , - .9w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse - , 10. - ) , . , , ( ). , , , , .01w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse ( " ", , 11. - " " 11-60-86212 ' " ( "") . - 001 " 0002. 4002: %5.26 %5.73 . (%5.73) 000,005,73 . 11w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse 12. -" ( ) . - 000,005,73 , . . .21w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse 13. " : " 10/01 . " . : ( ) ( ) !!! 31w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse / . 14. " (" 01-70-8955) - ' " " %05%05 200241w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse 15. " (" 01-70-8955) - ' "%33 6002-5002 " 6002 "%33" %33 500251 - 03 -3/1 w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse 16. ' - - . ' - - . ' - - %001 . 61w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse 17. ' - %05 , ' %05 '71w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse . 18. ' - %05 ' 401 %05 81 ' 401w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse 401 . 19. 91w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse 20. ? .. , . / - . " - .02w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse %52- %84, 21. Artzi, Hiba & Elmekiesse- w w w. a h e - t a x . c o . i l21 22. " (" 11-10-52492) : , , , , . . - , , , 2(2) . , , .22w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse , - 71 , " . 23. " ( 11-10-52492) : . : , . , . , : 88 , : 88 .32w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse , 24. " ( 11-10-52492) : ", , . , , . , , , .42w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse . , 25. " (" 10-07242) : , . 881,979 " - J&J 42 . ( - ""). J&J 601 . . 52w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse J&J - 41 . 26. " (" 10-07242) : ? : " " ." ," 601 , ." 62w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse 27. " (" 10-07242) - . - . - , ( ). , , , . , , .72w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse " " , , '. " : 28. " (" 01-01-42253) : - 63 . : , -? : - - , . 82w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse " ( - "") , " 29. " (" 01-01-42253) : " , . , ". ( ..). , , . " , , .92w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse " , : 30. " (" 01-01-42253) : " , ":" . , , ." ( ..).03w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse" . " 31. " (" 90-9711) : . , 42 . : 42 ( ). , .13w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse (%05) , 32. " (" 90-9711) : , :", ..... "" 88 , , , ."( . ..). " (" 27/281) ( 88) " (" 78/961) , . 23w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse" , , 33. 33w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse , B.T.B 34. Artzi, Hiba & Elmekiesse) 3(w w w. a h e - t a x . c o . i l34 35. 3()" , , , 2(4) ." 3 () 4102 %32.3. .53w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse 3() : 36. 3() : , . ( ). , , 3(), . 461 ( 8002) , 3() .63w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse - , 37. 3() 401 . 401 () () 3() , .73w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse() () 38. 3() 401 3() " . , : , 401, : , , .83w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse, , 39. 7)( -70/212)( -70/21 7)( -70/21 2 ) ( -70/21%3.3 )1( ? 90.01.1 90.01.1 01.21.13 01.21.13 1). 0102 %3. 90.01.1 90.01.1 %3.3 )1( 01.21.13 B.T.B 01.21.13Artzi, Hiba & Elmekiesse90.01.190.01.12). ( )BACK TO BACK (B.T.B (41 ) , , , ( , ).? )2(. + %493w w w. a h e - t a x . c o . i l 40. " 7)( -70/21 7)( -70/21 4)( " " " " + %3 )2( ? 90.01.1 90.01.1 01.21.13 01.21.13 90.01.1 90.01.1 )3( + %4 01.21.13 B.T.B 01.21.13? )1( + %3 )3( 4 ) ( B.T.B 1.) ( )BACK TO BACK (B.T.B (41 ) , , , ( , ). 2.) (" -8 , ( ). 3.) - 4.) " 9002.01.1 " "" . 9002.01.1 . )3(04Artzi, Hiba & Elmekiesse90.01.190.01.1w w w. a h e - t a x . c o . i l 41. Artzi, Hiba & ElmekiesseB.T.B w w w. a h e - t a x . c o . i l41 42. B.T.B " " (" 01-70-8955), : 40.21.13 35.1 ". , B.T.B 5 . , , . , " . , . 24w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse .B.T.B 43. B.T.B : : " , , " " " . ":" - ? , . , , ( ) - , - , . , , ." 34w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse - B.T.B ? 44. B.T.B " : , , . "" , ,.." , " : 1. 2. 3. 4. . . () . , .44w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse" , , 45. Artzi, Hiba & Elmekiesse w w w. a h e - t a x . c o . i l45 46. 46 : , , , , , , , , ; , 351 - 851"64w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse" 67, 47. - " (" 90/72) ": " (%83). " -%8.89 " (3791) ", - %51 " . 9891 ( -/) , %52.62. . , .74w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse 8891 " - " (%26) 48. - " (" 90/72) ": 46 , 3002. , 3002 , , , , . " , , " " " - , , 46 - " ". 84w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse 4002 " " " 49. - " (" 90/72) : : , . .94w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse 46 ? 50. - " (" 90/72) :" , " (" 19/3) , , ( ). , ( ) ", . " "" " , , , , , , , .05w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse , " : 51. - " (" 90/72) :, . , ", " . , , ( ) ". " : " , " ( - ...). " .15w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse ", 52. - " (" 90/72) :", " %51, . , " 5591, , , " " " . " %52 " .25w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse ", (3791) 53. -" (" 01-20-07921) ": . ( ), , , 2002 ( ""). - , . 5002 7002, , , , -, 7002-4002 . - . 46 . 35w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse (- ""), 54. -" (" 01-20-07921) %52 ,". , () -%52 . . ( %3.82).45w w w. a h e - t a x . c o . i lArtzi, Hiba & Elmekiesse : " 55. Artzi, Hiba & Elmekiesse 03-6133113 1114316-30, ahe@ahe-tax.co.il w w w. a h e - t a x . c o . i l55