of 17 /17
* Իրավունքների Տեղեկատվական Կենտրոն ՀԿ-ն * Մարզաբնակ Ուսանողների Իրավապաշտպան Ասոցիացիա ՀԿ-ն * Նորարարությունների Աջակցման Կենտրոն ՀԿ-ն 2013թ փետրվարի 18-ին կայանալիք ՀՀ նախագահական ընտրություններին ընդառաջ` համատեղ նախաձեռնել են ,,ՄԵՐ ՔՎԵՆ ԱՐԺԵ ԱՎԵԼԻՆ,, ծրագիրը

Մեր քվեն արժե ավելին

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Մեր քվեն արժե ավելին

*Իրավունքների Տեղեկատվական Կենտրոն ՀԿ-ն

*Մարզաբնակ Ուսանողների Իրավապաշտպան

Ասոցիացիա ՀԿ-ն

*Նորարարությունների Աջակցման Կենտրոն ՀԿ-ն

2013թ փետրվարի 18-ին կայանալիք ՀՀ

նախագահական ընտրություններին ընդառաջ`

համատեղ նախաձեռնել են

,,ՄԵՐ ՔՎԵՆ ԱՐԺԵ ԱՎԵԼԻՆ,, ծրագիրը

Page 2: Մեր քվեն արժե ավելին

*

*Ծրագրի անվանումը

Page 3: Մեր քվեն արժե ավելին

Տեղեկատվականքարոզարշավների ևնորարական ակցիաներիմիջոցով նվազեցնել Սյունիքիմարզում վարչականռեսուրսներիազդեցությունները ընտրականգործընթացներում

*Նպատակ

Page 4: Մեր քվեն արժե ավելին

*

*ուսանող-կամավորականների օգնությամբկազմակերպված 4 բանավեճերի,դեբատներիմիջոցով բարձրացնել ՀՊՃՀ Կապանի մ/ղ-ի ևԳՊՀ-ի 400-450 ուսանողների իրազեկությանաստիճանը` ընտրական իրավունքներիվերաբերյալ:

Page 5: Մեր քվեն արժե ավելին

*

*Սյունիքի մարզում իրականացնել ,,Քո ձայննավելի թանկ է,, ակցիան/խանութներին, սուպերմարկետներինկտրամադրվի 5000 հատ թղթե տոպրակներ,

,,քո ձայնն ավելի թանկ է,, գրությամբ, որոնք կտրամդրվենհաճախորդներին, որևէ գնված ապրանքիփաթեթավորման համար/

Page 6: Մեր քվեն արժե ավելին

*

*Գորիսում և Կապանում կազմակերպել,,մասնակցիր ընտրության,,

խորագրով ֆլեշ-մոբեր

Page 7: Մեր քվեն արժե ավելին

*հանդիպում-քննարկումներ, և ծրագրիներկայացումուսանողների, երիտասարդների շրջանում

Page 8: Մեր քվեն արժե ավելին

*4 դեբատների կազմակերպում` ՀՀնախագահական ընտրություններինթեկնածուներ առաջադրածկուսակցությունների ներկայացուցիչների, երիտասարդների, լրագրողների,փորձագետներիմասնակցությամբ :

*Դեբատների ուղիղ հեռարձակում,,UstreamTV,,ինտեռնետային հարթակիմիջոցով

Page 9: Մեր քվեն արժե ավելին

*,,Քո ձայնն ավելի’ թանկ է,, գրությամբ

5000 հատ թղթե պարկերի պատվիրում

և տրամադրում Սյունիքի մարզի

խանութներին,կրպակներին` դրանցով

հաճախորդներին սպասարկելու

նպատակով, որը յուրահատուկ

հաղորդագրություն /մեսիջ/ կլինի`

ուղղված բնակչությանը:

Page 10: Մեր քվեն արժե ավելին

* 2 ֆլեշ մոբի կազմակերպում Գորիսում ևԿապանում ,,Ինքնուրու’յն մասնակցիր

ընտրություններին,, խորագրով

Page 11: Մեր քվեն արժե ավելին

*

*Գորիսի և Կապանի 2800

ուսանողներ, որոնցից 450-ըանմիջականորեն կմասնակցենծրագրին, իսկ 30 ուսանող-

կամավորականներ կհանդիսանաննախաձեռնողներ :

Page 12: Մեր քվեն արժե ավելին

*

*450 ուսանողներիրազեկվել են իրենցընտրական իրավունքիև քվեի կարևորությանվերաբերյալ

Page 13: Մեր քվեն արժե ավելին

**Գորիսում և Կապանումտարբեր քաղաքական թիմերիներկայացուչիների համարդեբատների և ինտեռնետայինուղիղ եթերի միջոցովհնարավորություն է ստեղծվելարտահայտել իրենցկարծիքներըընտրություններիվերաբերյալ, որին հետևել ենեն մոտ12000 օգտատեր/ինտերնետից օգտվող/

Page 14: Մեր քվեն արժե ավելին

**5000 քաղաքացի ստացել է ,,Քոձայնն ավելի թանկ է,, խորագրովուղերձ/մեսիջ/ ,որը նպաստել էնրանց կարծիքներիձևավորմանը` արդարընտրությունների ևընտրակաշառքների վերաբերյալ:

Page 15: Մեր քվեն արժե ավելին

*

* ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԿ

* ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ

* ՄԱՐԶԱԲՆԱԿ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆԱՍՈՑԻԱՑԻԱ ՀԿ

Հետադարձ կապ

www.itekngo.com

էլ.փոստ` [email protected]

Page 16: Մեր քվեն արժե ավելին

Սույն ծրագիրը հնարավոր է դարձել իրականացնելՔաունթերփարթ ինթերնեշնլի հայաստանյաններկայացուցչության կողմից իրականացվող Քաղաքացիականհասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցությանծրագրի, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բնակչությանառատաձեռն աջակցության շնորհիվ` ԱՄՆ Միջազգայինզարգացման գործակալության միջոցով,ԻՏԵԿ ՀԿ, ՆԱԿ ՀԿ ևՄՈՒԻԱ ՀԿ միջոցով: Սույնի բովանդակությունը,արտահայտված տեսակետերը և կարծիքները պատկանում ենհեղինակներին, և հնարավոր է, որ չհամընկնեն Քաունթերփարթինթերնեշնլի հայաստանյան ներկայացուցչության, ԱՄՆՄիջազգային զարգացման գործակալության և ԱՄՆկառավարության տեսակետերի հետ:

Page 17: Մեր քվեն արժե ավելին

*