συνέντευξη με έναν διαφημιστή

Embed Size (px)

Text of συνέντευξη με έναν διαφημιστή

1. 1. target group (-) ; .: marketing, . m. , - -, , (-) . 2. 2. target group; .: target group , .. . 3. target group ; .: : . . . . 3. 4. , .. , - ; .: , - ( ) . 4. 5. .. ; , , , , ; A.: , - . . , . .. . 5. 6. , , target group /; .: target group /, , , , , . laptop