мэдээлэл сэтгэл зүйн нөлөөллөөс хамгаалах асуудал

Embed Size (px)

Text of мэдээлэл сэтгэл зүйн нөлөөллөөс хамгаалах асуудал

1. , . 2. , , , , . 3. 1. , , 2. 4. : 40 : 1. 5 2. 1- 15 3. 2- 15 4. 5 5. : - . , . - . 2005 - . - , - 1981 6. : ., . . 2005 . - , 1981