Ιστορία-Ελευθεροτυπία, Τα Συντάγματα Του Αγώνα

 • View
  47

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

-,

Transcript

 • PO'In~tNON l. Tn.t

  s .J\~

  t .ru

  & TPOIZHNA

  ~rnvu\7rn urn &\7oJJvm

 • !! 'f: 8 .. BPO'riiPIO'r 200f -

  . I

  1\. ::!: :-1 I ~I 'I'

  ' .- '' ',..t-r.;r. r.Sp.l. ,..,; J>

 • 4

  ,

  ro m1 , ({"" ? ~ ...

  y 10 . , ' i

  r U. Eco rn 12 (Berhard de Morlas: stat rosa pristina omie ... a uda teemus) rn , z ro , : v , ru w : zr , .

  mn ~ i . ~, , . , , G. W. Leibiz (1646 1716), ni ro 1715: /36 n , . , yi ny (. is- G.H.R. Parkinso. Leibniz: PhUosophical Witings, 1973, . 84).

  , rn yrn , m

  yv . 6fi i . rn , ,

  a iz, i , , m , i

  z , c c r , 19 . '89 m .

  m , 1990, m m c n~ ~i v , (costitutioal atoalism): n J. 6 . m nr , >. [6.: R.M. Hayde, Costitutional Nationalism in the formerly Yugosla Republics. : Slavic Review 51 (1992) . 4, . 654-673].

  : iz n , , ro >> , ~i r ;

  iv lyn

 • ri r 8iz m . ui, r 1 - fli u {;yy .

  uui iz, iz, >> {; u m r

  , y mo , mu u.

  r '21 ... .. . , , . .., rin ... ,

  , 13 m (1715-1821) z m r8 (!) : . zn () z ( m i). zn () - () m ( ). i (, npf,l , >) 6.

  [

 • I { r l

  nz m m ( n 27.12.1821,

  m u 9.11.1821 .) f,z

  f. . z r 14 1821

 • 6
 • , : t vnyp v, m , mv m r f.

  ~riav. ' : 59 ( 60;) c: ( u z rn

  , . , . , .

  ..) ro -0 ,

  , t . c - .

  . - m r , mi

  i y

  iz m m 13in , ( J , ) ni .

  8

  y n1 m (rv 110 n-)

  :: n, c , p -

  ee >> e

  , rn n . vy ,

  i . yn, . , ,

  ( , z,

  ' ... !),

  (, ..) m m, iz n ... 13

  n ~ ,

  ~m . . y m

  m rn : , iv ' i~ uz

  , t y , ' cn , ri n

  ric r

  R! \t... ~

  1:0 1 t &r !

  !

  ~ 11. JC"..\o'r ..'S '.\ r. ~1 WDnC ./.;. !.1 .1.

  zi, u /; ,

  i ' m i 13

  i c i .

  ' ' 1823.

  zr r-vm>, m t n > .

  ' m .

  13 c .

  . u, u c : m

 • 1'UC1.fl "~L\'QY (}() . fll11L&

  m ~ ~ , ~ . i~.

  ~ ~ ~ mq; ~ (~

  m ), m

  vy, u y

  m .

  (: r m) '. ,

  ,

  . , , y m , , -

  yz m ~ , iz u :

  ... nr z a~ n

  zn>>. y m z

  ~ l ~ ,

  cy i. . ~ n

  y ~ .

  ' 1823 ; c u

  1824 n :

  nu. i, .

  . m 1825 y m , ~ r .

  r 6 i

  .

  , '

  (1822). (1836) Konrad Lange (

  , )

  ( I -I -1822)

  1826 , c u . n

  I. n, t:

  yy -

 • , m /;, .

  , 'zz , ;

  zv 200 n/; 19 i 1827.

  169 n z n -

  p ( 1823) ( 1827)

  ,

  i .

  (1792-1794)

  10

  . t r 25 .

  ' m

  n , n v r a

  niz v.

  z

  , y

  l: 1 1' 11 :::,; (

  ( - .

  I'I'::,~: ;1::.\ l'l'~'! '!~:':':''-.' 'l l\JI ! - I''

  ... ' r ' 111: "J. XAI

  flAI" ' ' \;\':f:.\

  s 1'~~2': J l . . '0'~!1, /'L'::..

  -

  '~

  . J . . ' ...

  . ~ - '

  r "Rt'.\',\'U, rur .~'~.r~:. 1!.' ,.i li'7Aiwni Turc~l< f'..y. .-,t~. 1 ~~1, \'\. ~~1_~~1 .. ,;!,1(?.~;1~ ~J'.,-;

  m , y v! y.

  ' m yi , , z ( 01 . , . m, . zn., . v, . n, . ..), m 1n 1827 z.

  m , ,

  . mi, n , n

  y n n m.

 • 1 hf 11

  .\ ,

  . .....

  r . ~' ~I 8 ' '

  m m z m n i:

  ... , ~ yz f, t r ( 5).

  m mz n n , : .

  ( J! , ' ~f, ).

  i r r 1787. m , i n m: (=) i , z , u

  u qiz

  , f, m .

  z f, , 01

  m i ~i f,

  . nif, m z

  .

  8

  m : , ro lllu ': tll

 • z j , my

  m .

  z m6v 1

  ~ mv m -

  8 8

  8,

  12

  , yy r n, m

  , r m ~ y

  . r m r: m

  , m , m c , m i,

  i 10i ..

  6y z, iz ~ r vy

  >>,

  yp . ~iz ni m lz

  yn . m . :

  ... ~ r mn n m

  n ~. u iz

  i y, , ' 6

  n i . ,z co

  c i1 a, m .

  n y t "yarn ",

  , i {l G m

  r c ... >.

  y, n m, u m z,

  , n m~

  n nm .

  , zy

  ( ), u m

  i n , i.

  , 1 lu tniz i,

 • 3 . (1833) Philip Foltz v ( , )

  m 1 1 1 ~ n

 • 3

  1843. 0 y

  , ,

  y

  y

  1828

  14

  zn n, v . n ' i

  n y tn : . . ,

  i n zmpa z.

  6nc m c, m m, z yz n-

  . 6n

  zn .. , ny nc uy pi m .

  i m mi ., m , . 6c m m mit,n .

  n r 18.1.1828 - mv mi

  I. - i n i .

  , z . 6i m . /; , 1843, z

  m z... 8

 • 1821 n ttz:

  i : m

  (26.5). n1

  i, n

  yn m (30.5).

  l; yt

  (.)

  nn

  n .). :

  m

  l; (.).

  n 1 , n

  i n

  mi (15.1). n11 co

  pp1v c m ,

  : c.

  (30.4).

  poaplvv JC n pnm (21.5). t

  iz (9.11). 1823 ' c

  n (29.318.4). iz

  (12.4). iz m Jap,

  miz m (13.4)

  mo 6. m '

  , m

  ,

  u i . v, . .

  i (20.5). m

  r (10.7). m r

  u 6 (19.12). iz

  m. 1824 .

  . (3.10) u (9.10). 1825 iz m

  6 (25.9). 1826

  l; mv r m ()

  (6.4). : m 1cn,

  r 10n (.). tn

  '"" . yz

  5i yi

  60 n6i: (10 , 27 rn

  , 8 u , 13

  , c t , m 1

  (20.12). 1822 12

  p1 ic n ,

  m

  r, 1787. l;

  , nm c

  a tn

  11 rEPOY!JA 'J \~

  ... ~ lvux: 1r, g..;,,,,,,, '1r ., ..... ,,. ... ,: .. , . , . W./fX" ;,

  "t ;.

  '. M'a tr..,.i. 'ar'!): ::.a\a:tt , i. ..: ,,.., r" :. i :, 1'-"' '; 'r;.

  U. )t,J,. .; ~~ fr 'crir; /t Ha; ,.; f\ /4 y~ .\, f\aa~ ,, ,.,, ~.t\; ..

 • I-1 < , u cv

  n 1821 y n1 m . yzv n z (,

  yn , f,i), nr

  . 1 yi ~

  u nvcn, V -, rn nQ\r . , , n -

  f,.

  u -

  y ( , . n f,, i. i).

  (t, ), f, v f,i, n

  n v , i, .

  cnn in , , 1 rn. u z c. '21

  izr ora mi. r y : n 01

  f,, r [n v< 1 . mi (vvnJi pi, 10 !. . i! . ),

  (1, . .z) (poopJVv ir .\-

  /u. olg.I(QV- l)vraya ns-

  r

 • /z), c (n. ) y , 01 . l , n n i , r nl

  , mv 01a m ;i .t m lu yrn !; a m m Vn n n, on n uu u.

  , 1821, m m ( ) y v . v q-

  (! 1827) tn c i- Kv!Jpvilcn. i - y, u - n u lu!; nn - (1828), u m . 1833 (

  i n , ;i n - ) : 1 ,

  m n

  CJ. 166--~~~~r:1;~~~~~ n .

 • n m () m ~u r i m

  i (). '{1 y

  , m m m

  i. i m m ~ i , n. nm, . , .

  . ~;, m um

  , om ,

  , m m .

  rn , c

  m () : (

  ) m

  m m .

  i m 1821 rm ,

  axnyoi - m m

  (1715) ~ r

  .~ -

  ( . 1821)

  '21

  18

  n , a, m m u

  m . m a- a~

  . nra r m

  ' n ~i , iz r n (

  ) u ni,5 ru

  mi ay-

  ;;r) ;.,, ary:tucc 1< gs,c;; "'~tc 6,~ ~, ~vCJXpit tcr, .,, .,.,., .... ,.,..,

  ?';~,ur ,.~t :: :r:/~v,V 182 :\o.s;rrt "'' ~~f~t7 ... ~' :,p - ,'~ '

  Ao\c.v-o:"'' .,, "

 • .. ,.; .,' 8; ' 8t7z ,f~.~/v; ,;, Sa ts.,.;,, ~ ~r,."(,.,,,' .,r ,..,, arO ,, ,a.,,n., . " . ;( C ,.,,,,,,.,, ~" 't"rr roi; 'r;