Ψήφισμα Της Συνδικαλιστικής Ένωσης Ψυχιατρικής

Embed Size (px)

DESCRIPTION

La lutte contre la privatisation des systèmes de soins voulue par les néolibéraux et pour l’accès universel et égalitaire aux soins est une lutte à l’échelle nationale et européenne. Et même mondiale, comme l’appel lancé lors du Forum social mondial qui s’est tenu à Tunis, « contre les menaces sur la santé et la protection sociale, agissons ensemble » l’a dit.Η πάλη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των συστημάτων Υγείας που επιδιώκεται από τους νεοφιλελεύθερους, η πάλη για την καθολική και ίση πρόσβαση στις φροντίδες Υγείας είναι πάλη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμη δε και σε παγκόσμιο, σύμφωνα με το κάλεσμα πού απευθύνθηκε από το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ στην Τύνιδα: «ενάντια στις απειλές στην Υγεία και την Κοινωνική Προστασία, ας δράσουμε μαζί».

Text of Ψήφισμα Της Συνδικαλιστικής Ένωσης Ψυχιατρικής

 • (Union Syndicale de la Psychiatrie USP): , 2015

  : http://www.uspsy.fr/Motion-USP-L-austerite-contre-l.html

  .

  ,

  ,

  , , ,

  .

  10 .

  ,

  , .

  ,

  . .

  .

  ,

  . ,

  :

  , .

  (Union Syndicale de la Psychiatrie USP) 9 , , CGT, FO, FSU, Solidaires, , , ,

 • Motion USP (Union Syndicale de la Psychiatrie) :

  Laustrit contre laccs aux soins pour toutes et

  tous, dans lUnion Europenne mars 2015

  Source : http://www.uspsy.fr/Motion-USP-L-austerite-contre-l.html

  Les politiques daustrit pilotes par les bureaucraties prolifrantes de lUnion europenne et de

  ses tats a des consquences graves dans le domaine de la sant. Cest une ingalit croissante dans

  laccs aux soins, et mme un renoncement aux soins de pans entiers de la population qui en

  rsultent, en France ; et aussi de manire gravissime en Grce, et encore de faon fort inquitante en

  Espagne, au Portugal ou en Italie.

  En France, ce sont 10 milliards deuros dconomie dans le domaine de la sant qui sont annonces.

  En Grce, o cette politique porte incandescence a eu des consquences sanitaires

  catastrophiques, des dispensaires et pharmacies tentent de pallier cette situation, comme le Collectif

  France-Grce solidarit sant la popularis.

  Un audit de la dette nationale est organis par le Parlement grec, la suite du non aux diktats de lUE

  lors des lections rcentes. En France, dj plusieurs audits de dettes contractes par des hpitaux

  sont aussi organiss. Cest un refus de la dictature du capitalisme financier qui apparat

  concrtement par ce biais.

  La lutte contre la privatisation des systmes de soins voulue par les nolibraux et pour laccs

  universel et galitaire aux soins est une lutte lchelle nationale et europenne. Et mme mondiale,

  comme lappel lanc lors du Forum social mondial qui sest tenu Tunis, contre les menaces sur la

  sant et la protection sociale, agissons ensemble la dit.

  Le congrs de lUSP soutient et appelle participer la journe de grve interprofessionnelle du 9

  avril, Paris et dans toutes les grandes villes, lappel de CGT, FO, FSU, Solidaires, pour larrt des

  politiques daustrit , pour lemploi et pour les salaires et pensions .

Recommended

View more >