αναλυτικη γεωμετρια

Embed Size (px)

Text of αναλυτικη γεωμετρια

 • 2012

 • . 1996 2004 2005 . . . . . . , . . . 32 . . .

  , , . , .

  2012

 • 5

  ...................................................................................................................5

  ...........................................................................................................................1

  ...............................................................................................................................3

  .....................................................................................................................31.1 ..................................................................................................................31.2 ...........................................................................................................51.3 ................................................................................................71.4 ,...............................................................121.5 ...............................................................................................12.....................................................................................................................................................20

  .....................................................................................................................23

  .....................................................................232.1.................................................................232.2 ........................................................................................................242.3 ..............................................................................252.4 .....................................................................................26..............................................................................................................................................28

  ....................................................................................................................31

  .....................................................................................................................313.1 ........................................................................................................313.2 ............................................................................323.3 ........................................................................343.4 ............................................................................................................353.5 ............363.6. ......................................................................................................................393.7 ....................................................................................39Ax+By+0....................................................................................................393.8 ...................................................................................................40.....................................................................................................................................................42

  IV....................................................................................................................43

  ...............................................................................................434.1 .....................................................................................................434.2 ......................................................454.3 Ax+By+z+=0.........................................................................................464.4 ................................................494.5 ...........................................................................................................504.6 .............................................................................................534.7 ......................................................................................................534.8 ....................................................................................................................54

 • 6

  .....................................................................................................................................54......................................................................................................................544.9 ........................................................................................................564.10 ...........57.....................................................................................................................................................59

  V....................................................................................................................61

  ...........................................615.1 ................................................................................................................................................615.2 .......................................................................625.3 .............................................................................................................................................645.4 .......................................................................655.5 ............................................................................................665.6 ...................................................675.7 ..........................................................................................................................................695.8 ..............................................................................................715.9 .........................................................................................725.10 ,.................................................................725.11 ................................................................................765.12 ....................................................................................................................................785.13 .........................................................................................805.14 ...................................................................................805.15 .............................................................................................81.....................................................................................................................................................82

  V...................................................................................................................85

  .........................................................................................856.1 ................................................................................................................................................856.2 ...........................................................................................866.3 ............................................................................................876.4 ..............................................................................................................89.....................................................................................................................................................92

  VII..................................................................................................................95

  .......................................................................................................957.1...................................................................................................................................................957.2,..................................................967.3 ...............................987.4 ............................................................99...................................................................................................................................................102

  VIII................................................................................................................103

  ...........................................................................................................................1038.1 .........................................................................................................................................1038.2 ........................................................................................................................1038.3 ..................................................................................................................1058.4 ...........................................................................................................107...................................................................................................................................................119

 • 7

  ..................................................................................................................121

  ...............................................................1219.1 ..............................................................................................................................................1219.2 ...................................................................................................................1219.3 ...................................................................................................................1239.4 .........................