ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ-Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

 • View
  64

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PHILHELLENISM

Transcript

 • 2 H KAHMEPINH - KYPIAKH 23 MAPTIOY 1997

  AIEPMAKYPIAKH 23 MAPTIOY 1997

  2-31 AIEPMA O . M, ,A: - E.T M - X E-. T E 1821 - 1834.T - . E,, T, -" , - - .T B -. - E.T Claire Constans O T 1821. K -# .T I O N E. O - - EA.T Arlette Srullaz ".H E# " - " -.T M T- O #. H E . -. - " - .T A A

  E: E E M. E - E (1803-1890). - , M.

  Y E H:BH. TAYPAKA

  O M, , A: E E

  M. E , M, , - . E M N (1770-1842). T M- (O 1921, A 1825 A 1826) E" . M M , . (M M).

  T M

  K I T, E

  TO 1996 -. H A - 150 . T

  H E E-, N , -, E - E

  M, M K T M, - M N .

  E E, E...X , !M E!E, E ! A!%, ,

  O B- O, , , E-

  . E - A, . H , , , % , - . O - N-. E - - , - , - % .

  M -

  E :EEYEPIA TPAOY

 • KYPIAKH 23 MAPTIOY 1997 - H KAHMEPINH 3

  E E A. E E N (1798-1863), - . (E, E M A" ).

  E N- M. T E.

  N , , , !N , & .A A

  O K N% - - % 21 O A. O - K , Z O, B O K, .

  E O , -

  - - E E

  , % -, . O : O E- , - E.

  T E. - , - B%-, E , . A -, ,, , - - , .

  A - . - , X, A- 1822, , E- N, %: M

  , , E- - . O X, , - - 1824 - . - .

  M E M, A - X N- - A, A 1826 E M-. E , M K T M- - - -.

  M N X, -

  % , E E A, - E - 150 - -. H .A , -. T - - - . H E . H .

  O - - E -. H - -. O - - %-%. O - , , - - .

 • 4 H KAHMEPINH - KYPIAKH 23 MAPTIOY 1997

  X ET E 1821 1834

  T

  I .., K N E E.I.E.

  1821: O A Y, AA, E, I M M . O Y - I . O E -%. E (MA). O A.Y B-. A E I.. A M- K M-% - N M% K-. A- . M B (1415 M). - K% (7 I).M (19 I-). O Y B. E - K - - E. O A M- M. A- T% (5 O.). A- X.A% E ( 1.200 -).

  O A. K A - E B. - , - - % . E - (1801) Guerrier de Dumast.

  Laybach (12 I. 12M). M - N I-. H - -. O - A. Y-. N (5M). - Villle. K . O - W.T. Krug Griech-enlands Wiedergeburt (H A- E, M). I -

  E . W. Mller, Liederden Gricchen (T E-). I E X- H (Socit de laMorale chrtienne), .E Antologia J.P.Vieusseux E. E Messnienne, sur la libert de laGrce (M - E), - Casimir Delavigne. OA P.B. Shelley -%, Hellas A M (1N.).

  1822: E E-. O E % E-,

  . A I T. E- A M. X. O KK - X. M , .H K. M. O E - - E % B. O % - .

  Y O- I P - E Nesselrode, Grce, Causes de sa rvolutionet de son tat acgtuel. E, - ).

  E AJ.P. Boyer, -% . OA , Monroe, - .A A E Castlereagh. T - George Canning. Erskine, A Letter to the earl ofLiverpool, on the Subject of theGreeks (E - E). C.Delavigne, Nouvelles Messniennes(N M ).

  1823: H - N. H B E- % E - , - T .. A - M K. M- E - I. O A., - . OEdward Blaquiere % E - J. Bentham -.

  O Y E (- 1825).

  H -% E T. Monroe Monroe. - Z. I E (London Greek Committee). E.Blaquiere, Report on the Present Sta-te of the Greek Confederation. (E- E O). I E E(Comit grec) E- X (Socit de la Morale Chrtienne), 1 M- - H .

  1824: O M M. A ( K - - A. M ). K K . M M.T T. Z . K K-. T A -. K . N- . B - (

  O M, . M- M (1784-1867). - 1823, A M (1788-1824), , . O M-, ! - (E B$ , ).

 • Y -, % P).

  O . - .M. A. K, H E ( - StanislasJulien). E E X M - J.-J. Meyer (-1826). O N Y (-1827) I K, E A . (-1826) Telegrafo Greco M M I P. Gamba.E% K- I A - K, - Frederick North, Guilford.

  % K- %. - Daniel Webster (19 I.). - %. O M- A A -. O Chateaubriand - Journal desDbats Quotidienne. O K I IH -

  . O Delacroix %-% Massacres deScio ( X). F.Pouqueville, Histoire de la Rgn-ration de la Grce (I - E). Claude Fau-riel, Chants populaires de la Grcemoderne ( - E), 2 .

  1825: K-. O I -% . K I - %. A- K. M.T N-. OA. O E % - .

  E E E. O Y E- . % .

  O J. Quincey Adams, H . I E- E, Comit philhellenique de Paris.I - M - -

  . F.R. Chateaubriand. Note sur laGrce. (Y E-). Vilemain, Lascaris ou les Crecsdu XVe s. ( E IE .).

  1826: E (N E-): - - E,% -. E M T. K- K- deRigny, . A E - K- A - F.A. Hastings. A.M A. O - Ch.N. Fabvier () A ( A-, 26 A 5 I). - E H. A.

  A E-. P T . M -

  M B . . P Ackermann. H EX H - E E. Documents relatifs a l -tat prsent de la Grce (Paris, 18-261829). O Delacroix - Lebrun. I- -.

  1827: O I K- E. H E, - % T%, % - E. O A R. Church % - Cochrane . M -. K-. A T. I , M.N N (20 O.).E X(O..).

  E A E- Y A (1828).O I. P% B -, , Cours

  6

  KYPIAKH 23 MAPTIOY 1997 - H KAHMEPINH 5

  M, $. O B (1798-1863), A!M (1791-1865), E , ! ! E, 1822 (EB$ , ).

  O $. (1798-1884). T N $ $ (1782-1855) ! E (1823) T, (A 1826) A A (I 1827) $ ! (E B$ , ).

 • 6 H KAHMEPINH - KYPIAKH 23 MAPTIOY 1997

  de litterature grecque moderne. % - (Mainz) (X A, 1829).

  P-, A E. G. Canning. O - - . .O - K.E - - H. .

  1828: O I K N (6 I.). -

  -, - - , , - E. - . OA Y M. O - K(Stangford Canning, Guilleminot Ribeaupierre) % .

  I. P% N, Histoire mo-derne de la Grce, (N E), , (., 1830).

  (4/16 N) % - -. O M K. T - , M%, - - I . ? . - H. - G. Th. Reinagle, Illustrations of theBattle of Navarin (E N), .

  1829: E A, - . -

  K-. T E- B.

  (10/22M), - N 1828. P- A: T I (1827) M 1829. M. V. Hugo, Les Orientales.I Socit hell-nique (E ) E.

  1830: E E.O M K - .

  O A.A% (1880) A .

  (3 -.) % - E % - . O K - E. O . - I . - A. P.J. Falme-rayer, Geshichte der Halbinsel Morea.(I M-). Edgar Quinet, De la Grcemoderne et de ses rapports avec lantiquit ( E -).

  1831: I K (9 O.). E- .

  , O O- (). E Y A-.

  H B K - B (1865). Th. Kind,Beitrage zur besseren Kenntniss desneuen Grieechenlands ( E), Neustadt. A% - Expditionscientifique de More, . I, (. II, 1833, III 1838) - M.

  1832: H E % H .% % - . - .

  O O B E, - - A, , P A, B-. O M A A% - E. T- . K-. (18/30 A): - .

  1833: -

  O E. E O (1803-1873). T - Histroire de la rgnration de la Grce (I E), -$ ! : , -. T , , - ! $ X ( Auray).

  5

 • KYPIAKH 23 MAPTIOY 1997 - H KAHMEPINH 7

  H M M. E Z+ T P (1781-1850). A , M P I. K E! A ! , + . T $ T 13 A 1826 (N Y, ).

  M. E N N (1797-1852). T 1828, - , A, P , - I . T $ (14.000 ), M+ (M M).

  A. OO B N-. O% - -. H B. H E- . A K- . H E E- , - O- .

  A , E.

  A% A. P HunkiarIskelesi. B, , P A O - I- , - .

  1834: O T A. H A - E.

  : O -: 1) T E E. 2) T - E. 3) T - - .

 • 8 H KAHMEPINH - KYPIAKH 23 MAPTIOY 1997

  E, , T, , .

  T

  I .., K N E E.I.E.

  EXEI - -, E , - . X -, , - , - 18 19 ,, - " .O -, - E - . , , . E - E, E , E - .

  E , , , - , - -, - I , , - - $ , - .

  K , -, - - - . H , , $ , , .

  T -

  - AT K. MB$ K,

  E E. , 1826 (E B , ).

  K . Vatry

  (E B,

  A).

  1826, -$ - " - : T A, , - - , ... K - , - - () - - E, E - , -! E- - ! X, ! - (= E) - (1).

  O M & E- - . E, - , -, -

 • KYPIAKH 23 MAPTIOY 1997 - H KAHMEPINH 9

  H , B O (1802-1885), !-. ! ! , $ - , ! , T A, 1829, E E - !, ! X. O ! , - , ! ! E , & .

  P . E A- Z P-T$! (1767-1824). O (1768-1848),!, . M , 1825, & - E K ! E-, !& ' . M- & (E! M A!, B).

  , , $ E. -$ - . O - - I-. M - -, E" B-, -$ M, M - "" - " ", . -" - (O-, K , P, ,, I) B.A.

  $ - E B. A - (). O - .

  A " - - - . K - " , - - , - , - - -.

  M - $: - $ E" 1821 . A O, B , A , , 1823 - AM. H - $ H ,

  , -$ -, - . K -, - M " 1822 " ( -) . O - - H - 1823 , . A $ E. E" E A.

  N E 1825, $ , M- , -" - " - $. T 1825 - - E A M

  A " - - K"-. M - " B - , -