of 77 /77
لبالية الحركية وفن اما ا الدر)الجزء اموؿ( 1 - الحركيةما ادخؿ لمدر م2 - ليادؼلية البا ا3 - ياتلباليذج من ا نماليؼ: د/ أحمد حسن جمعة تأ لمبالية سابقالعاليد المعيد ا عمي تقديملرسم بالجسدبة والكتا ا اقر الجسدي الر التعبيما في ا يختزؿ الدر امي اقص " مسرح در "المسرح الرلمادةؿ فيو ا ص حيث تتحوء المسرحي .لفضا وبوجود في في ا ؿ الجسد المؤدية من خي امي إلي مادة درلخام ا اقص تشمؿؾ " إلي أن دائرة المسرح الر اوني , لمانفريد برىلماني المسرحي اعجم ويشير " الم والمسرحلباليودي ثم العاوي أو ا اقص , والمسرح الدني المسرح الطقسي الر الرقص الحديث . فرعيةدة أنواعصطمحات عح من ىذه المصطمحت كؿ م ويندرج تقي المسرح الموسي والرقص فيلسمات .ئص والخصا ا ولكؿ مجموعة منيا العشرينا إلي مجموعي تصؿ في من الرقص يعادؿ إن لم يتفوؽر الجسدي الذي ا لذلؾ التعبيلحديث " مكانا ىاما وبارز " المسرح ا وقد أفسحمي التع عمؾ القدرة عمي يم أن الممثؿ الذي اء التي تذىب إلي تأثير امرحتر الصوتي وذلؾ ت بيستخدمياعين وساقين ي اين وذر اسآ وعينن يدرؾ بأن لو رمسانو يجب أ الشعر والنثر بء روائع إلقار الجسديبو التعبي " في كتا ما يؤكده " جان دوتتية , وىذالحيات الميبسات الظروؼ وا في مئامم لممرفة امختمدائية المون ام الفنخل وتماسآ بين وتدالحديث تقاربا شيد المسرح ا ثؿ , كمالصة التي تعتمدلخا امية امي العروض الدر ا عرح " ليس قاصر " فن المسؤكد عمي أن ي الذي عمي

الدراما الحركية وفن البالية (الجزء الأول)

 • Author
  wahayb

 • View
  153

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Upload by Hope

Text of الدراما الحركية وفن البالية (الجزء الأول)

 • ( )

  -1 -2 -3

  : /

  " " .

  " , "

  . ,

  .

  " "

  , " "

  , " "

 • , .

  , ,

  , ,

  ,

  .

  : , ,

  " " ,

  .

  :

  .

  . " " , , ,

  .

 • "

  " ,

  .

  6991 " " 69 ,

  , " " " ."

  .

  .

  , . , ,

  ,

  , ,

  , .

 • . 8991 2991

  .

  . ,

  .

  ,

  , ,

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  ,

 • ,

  ,

  .

  .

  , ,

  .

  ..

  .

 • : :

  .

  .

  .

  , .

  .

  . ,

  . ,

  . , .

  .

 • .

  : , .

  ....

  ."

  .

  "

  .... .

  .

  :

  .

 • :

  " "

  emuag ed tnof " engodroD "

  rednanas " " "

  .

  , , .

  .

  , .

  . , ,

  ........ ,

  .

  . .

  .

 • .

  ( setniop ( ,

  . .

  ,

  ****************

  . , ,

  ( , ) .

  , , , , .

  ,

  , . ,

  , , , , ,

 • . ,

  .

  , .

  ..... .

  . , . .

  .

  . .

  . .

  . . .

  . .

  .

  . . .

  .

 • , . .

  . , .

  " " .

  .

  ,

  , ,

  .

  . ,

  .

  " " (

  , , ) .

  , .

 • ,

  reicnad " .....

  : : : :

  , .

  ....

  ( . ) 677 ,

  .....

  , .

  .

  : .

 • .

  ,

  .

  .

  .

  .

 • :

  ............ " " ....

  . "

  .

  "

  ....

  .

  . :

  .

  :

 • " " emuag ed tnof "

  engodroD " rednanas " " "

  " cihiloelap nosib reedner htuomam

  . .

  . :

  "

  "

 • .

  :

  " "

  " " .

  . :

  .

  " " ( )

  . :

  .

 • .

  :

  : :

  : .

  .

  reymevah simol) 1 ( :

  "

  .

  : .

  : .

  : . ,

  1

 • , .

  .... .

  " .

  "

  ....

  .

  .

  :

  . :

  " " emuag ed tnof "

  engodroD "

 • rednanas " " "

  , , . ,

  , ,

  . ,

  . , ,

  , . ,

  , ,

  . .

  . . .

  . .

  , , , :

  , . ,.

  .

 • , ,

  , ,

  . ,

  . :

  . .

  " " .. .. :

  .. . ... .

  . ..

  .

  .. . . .

  ..

 • :

  . .

  . :

  .

  .

  .

  .

  . .

  . . . . .

  . 9

  .

  :

 • . . .

  . . .

  .

  .

  . .

  . .

  .

  . . .

  . .

  :

  .

 • . .

  . . . ""

  . . . .

  .

  .

  "" .

  ) " " " norym ( , ( arehtuele"

  , , siedalega ) ,

  , " ", ,

  , 474 . . selbocosid

  , , ,

 • , , .

  , .

  . :

  . . , ,

  , . .

  , , . "

  : " " , .

  . :

  . ( . " "

  , )

  ,

  .

  .

 • .

  , .

  .

  " " " " " " " " , .

  . . " "

  " " " , : "

  , " " .

  .

  , .

  , } .

  .

  " " .

  :

 • , " "

  , " " " " . " " , :

  .. .

  " .

  , . , (

  ) . " " .

  ,

  . : , ,

  , . . .

  , .

  :

  , . .

 • : ,

  " " ,

  , " "

  .

  " " " " , "

  , ,

  . " " .

  . " " :

  " " " " , " " " ,

  . , .

  .

  . " " .

  : .

  ,

 • , . .

  , ,

  , , . selcohtegasusel

  . 245 , anniroc

  , , , , ,

  ,

  , .

  . :

  euqihrryp )1 , ellihsa sohrryp

  ( ) . ) : 2

  . ) : 3

  , , ,

  , . : ) 4

  , .

 • ) : 5 .

  , , , .

  ,

  . . .

  : ,

  . . ....

  . "

  .

  "

  ....

  .

  . :

 • .

  :

  " "

  emuag ed tnof " engodroD "

  rednanas " " "

  .

  . .

  " ) . " (

  . .

  . " "

  . ( , , .

  . , ,

 • " ,

  , ,

  .

  . " ( ) ,

  .

  . . " " . ,

  , .

  " " ,

  , , .

  " " ( ) , ( ) .

  . ,

  , .

  :

 • . , ,

  . , .

  , , . ,

  . , .

  . . ,

  , . , ,

  , .

  :

  , .

  . . oigiler

  . :

 • ,

  , .

  : .

  , . , ,

  , , , .

  .

  . :

  .

  , . ,

  .

  , , .

  ,

  . :

 • , .

  , .

  , " . , .

  . :

  , ,

  , ,

  ,

  , 447 6 (

  ) , , ,

  .

  .

  , , ,

  . .

  :

 • , , " " ( ,

  ) ." " "

  , . , , , ,

  .

  ,

  .

  ,

  .... . ,

  , ,

  , . ,

 • .

  , .

  .

  , ,

  . . . , ,

  .

  (

  ) .

  ( )

  . :

  : ) ( 1(

  .... )

 • ) ( ..... ) . 2( ) ( ..... ) . 3( ) ) ( 4(

  .

  , ...

  " " " " ... ( ) ....

  .. . ...

  : ) . ) 1( ) . 2( ) . 3(

  : ( )

  ) (

  .... . :

  .

  .

 • ( ) . .

  . :

  " " (

  ....... )

  . ( .... ) ..

  . ( " " " " " " .

  .

  . .

  : : .

  . : :

  ( ) ( , , .... )

 • : . : .

  " " .

  . , ,

  .

  , .

  .

  .

  . ,

  ,

  .

  : ) 1( ) 2( ) 3( : 1

 • : 2

  . : 3

  TELLAB ED SPOROC

  : : : 1

  : 2

  . .

  . . .

  3 4 5 6 7

  ..

 • :

  ,

  , ,

  .

  ,

  . ,

  . ,

  " " .

  .

  .

  .

 • ,

  , , .

  ,

  .

  .

  , .

  ,

  ,

  .

  , , " "

  . , "

  " ,

  .

 • .

  .

  ,

  .

  . , .

  .

  . " " " ,

  .

  , ..... .

  .

  .

  "

 • " " " " " " " .

  .

  .

  .

  , .

  .

  .

  .

  .

 • .

  , ,

  . - :

  : ) 1

  :

  .

  . .

  . .

  . .

  .

  . . .

 • . .

  :

  . .

  .

  . .

  " . " . .

  . . .

  .

  ""

  .) " " " norym (

  , ( arehtuele" , , siedalega )

 • , " " , , ,

  , 474 . . selbocosid

  , , ,

  , , .

  , .

  . :

  . , . ,

  . , .

  , , . "

  " " : . ,

  . :

  . " " . (

  ) ,

 • ,

  .

  .

  .

  , .

  . " " " " " " "

  , . " .

  . " " " "

  , : " " ,

  " " . .

  . ,

  , }

  .

 • .

  " " . :

  , " "

  " " , " " .

  " , : " ..

  .

  " . ,

  ( . , ) .

  " " .

  , . :

  , ,

  , .

  . .

 • , .

  :

  , . .

  : ,

  " " ,

  , " "

  . " " " " ,

  " ,

  , .

  " " . " " .

  : " " " " ,

  " " " , , .

  . .

 • " . "

  . :

  . ,

  , . .

  , ,

  , , . selcohtegasusel

  . 245 , anniroc

  , , , , ,

  ,

  , .

  . : 2

  .

  - :) 3

 • .

  , , , , .

  -) : 4

  . 7781 ( -1 . 8781 ( ) -2 . 9781 ( ) -3 . 3981 () -4 -5

  : .

 • .

  ,

  .

  .

  .

  .

  :

 • ............ " " ....

  . "

  .

  "

  .... .

  .

  :

  . :

  " " emuag ed tnof "

  engodroD "

 • rednanas " " "

  " cihiloelap nosib reedner htuomam

  .

  .

  . :

  "

  "

  . :

 • " " " " .

  .

  :

  .

  " " ( )

  .

  :

  .

  . :

  :

  :

 • : .

  .

  reymevah simol) 1 ( :

  "

  .

  : .

  : .

  : . ,

  1

  , . .

  - : :

 • .

  . .

  .

  .

  - :

  .

  .

  . - :

 • .

  .

  .

  . .

  . - : - : .

  .

 • .

  .

  ( )

  .

  - : - :

  - : :

  : 5981/ 1/ 72 :

  : .

 • : . . . - :

  : :

  : .

  : :

  : :

  : :

  : :

  :

  :

  :

 • .

  .

  .

  : :

  .

  .)tellab ed sproc(

  . .

  .

  , ,

  .

 • : .

  .

  .

  .

  :

  : :

  : :

  : :

  : :

 • .

  .

  .

  .

 • .

  - ,

  .

  : = :

  : . : .

  :

  : : . : .

  : . . :

  . :

 • : . :

  : :

  . : : .

  : :

  : . :

  4991 .

  :

  . : . .

  . : .

  .

  : . .

  :

  :

  .

 • : . .

  :

  .

  : .

  . : .

  .

  : .

  .

  : .

  :

  . ,

  .

 • : : .

  : , , . .

  : ,

  . : .

  : . : .

  : . : .

  : .

  :

  : . : .

  .

  .

  . .

 • .

  .

  :

  :

  :

  .

  .

  :

  :

  :

 • .

  .

  .

  ,

  .

  . . .

  :

  : :

  .

  .

 • :

  . .

  .

  .

  .

 • .

  .

  .. .

  :

  . . :

  .

  :

  : ,

  . :

  , , .

 • :

  . :

  ,

  : .

  , .

  .

  . ....

  ,,

  ..

 • - : -

  . - :

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 2461 , 4461 .

  - :

  8871 1

  , : 6181 : , 2 .2281 ,

  4391 3 :

  . : : 4

  2491\5\91 : 5

  . . 4591

  - : . :

  . :

  . :

  .

 • : . : . :

  . : . : .

  :

  \

  ,

  .

 • .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .