Το Δώρο της Ψυχοθεραπείας

 • View
  1.022

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

το δωρο της ψυχοθεραπειας

Text of Το Δώρο της Ψυχοθεραπείας

 • Irv in D . Ya lo m

  TO

  #{LYAI1E.\1A -

 • ) -

  2001

  1

 • IRVIN D. YALOM

  TO

  -

 • /:THE GIFT OF THERAPYAN OPEN LETTER TO A NEW GENERATION OF THERAPISTS AND THEIR PATIENTS

  ISBN 960-325-558-0

  2002 by IRVIN D. YALOM. M.D.

  yta exSocrj 2004. -

  (>( 7 - , l l f>35 . 210.7011.461 - FAX 210.7018.649 http: // WWW.agra.gr. e-mail; info @ agra.gr

 • ETSIAIU r H 11 a3

  . 1 ' , . > 35 . 2

 • 1

  . 20

 • . 42 6. 43 164. 44 68. 45 \* . 46

  74 . 47 ( )

  1 7 8 . 48 :

 • ,

  .,.,

  .

  ..

  .

  .

  ..

  ..

  7 rwTfJC, 68 '' ^69 70 "

  71

  ;72 73 74 75 76

  ,.. , ?^

  77

 • (

 • . ' . . .

  . .

  \. . ' - > . - ). .

  : ; " , >. .

  . : , ; , : ' ;

  " , ' . , , . : , ; , !

  , ^ , ;

  >3

 • 14 TO

  ; ; , > , > !

  fm . , - )> ui - /. Erik Erikson, ^ , , . , , '. ^ >. . > . .

  ' , > . " - '> ). , - , , , .

  '/ . . > '/ . , '/ , ' ( >^ > > > ) -

  1- - *Epixiov generativiiy. ( . . . )

 • 5

  uzt. / , , .

  > - > ; , ' ^ , ) ^> > '^ - , .

  > . >. , > - (>, , , , ) ^ ) - , , , . - .

  > - ' ) . > . .

 • i6 TO

  > , : - . : . ( ^ ) . ) ' , ) ( .

  ' : , .

  . . ( , ), { i , ), . * >, , , ^ , '/ > ;

 • 7

  0 (, pooc -, >>> ), , . - ' - .

  ' '/ , ^ >

 • i8 TO

  . > , . , - .

  /. ; : , >. ^ , . | : .

  " , : ( ) - ;

  , , >^ , . ( ) () ) ) . : ?> .

  -

 • 19

  , . ^ .

  . > . , , . , , .

 • 20 TO 1

  , .

  . . , , - >. " . , ' . - , > > . ' ^ ) , )^ .

  , ). >^ / > , ' , , . .

  , > ) . - , .

  '

 • 21

  ^ 7s- ), . , , . - , ) .

  , , > , . > > , - , '/, .

  ) ) , , / .

  (1-40) - , , .

  (41-51) , ( ) ).

  (52-76) .

  1. patient - TtvixT, patims, m>p . y}MU- ( , ^ , . , patient , . { . , . )

 • 33 TO )

  (77-83) ; . . ) , , - . : t )^v , ( . > > : , , .

 • 1 . , ; , . , . : Murray Bilmes, Peter Rosenbaum, David Spiegel, Ruthellen Josselson Saul Spiro. ^ : 6 Neil Brast, Rick Van Rheenen, 6 Martel Bryant, 6 Ivan Gcndzcl, 6 Randy Weingarten, Ines Roe, Evelyn Beck, Susan Goldberg, Tracy Larue Yalom Scott Haigley. 6>. . .

 • 1

  ouxpv ,

  THN n o r > , ) Karen Horaey. . , , , > ), .

  "> ... > ! >>} - : '/ . - ). , , , , , ^^ . ', ) /- . * , - .

  > . -

  5

 • 26 TO

  . . , .

  . > . . - (- ), . , , ', . : .

  ^ - . > . " >, : , , . , , .

  : - . ) ,

  ) .

 • O .Tl a?

  , .

  , (> .

 • 2

  ( )

  0 1 ^ ^ > . >^ - , , , . . . > . , - , .

  > , >. ( - ( , , , , , , -

  3

 • 29

  ^ , . , ) . , . '- ) , ) }^ . D S M ' ( ) ).

  > ,

  1. DSM; Diagnostic and Stanstical Manual. ' '/, 4

 • 3

  OANDRi MALRAUX, , , ^ , : , - * . " > . - , > : , , (, , . ^ , - .

  Arthur Schopenhauer:

  , . , , , . . , , >> . > .

  31

 • 32 TO T H I

  /:

  , , . ' - , , , >>, .

  fo , > . , , , - , . . / . , , - .

  > / /^ . )- -

 • lEYO M tN O t . 33

  ( / , / , / , / ' - > - / ^ ), . , , ( ) ( ). *> '/'/ , , , , , '/ . - .

  /, , / Magister Ludi Hermann Hesse. ^, )- . ' , ^(, , ^ ^\^. OtJcpo- '/ ^^--^ ^ '^ouxxa -'touL ^; ^ v

  1. - facilitator, ' . ( . , .)

  2. - / , /^ . (.,. )

 • 34 TO T U I !

  wJJiavoov {^-^8$- ~^ . ' TTjvIaX^^^Aggta. ^

  ^5^^.^_^^~ ^ ^ ^-^^-^ - . ^ ' ^ , , Tg'pe--^ 6j9TCa ie - f^ 0^4;- . , , , '/ .

  > /, , , . , .

  , , ^ . " , . , > , . dictu: .

  ' , - > ) . - . ) . >. , .

 • . . 35

  , , .

  , . - , . , - , . , r/av .

  . ^ ) , ). . . , )- , , . ' - , > , , , ,,^ ,^-^^ ^.

  ~^^^ ^ ^^ ( '/ ' . > , , . ?^ , , , 6?> . ' , ,

  1. . {.,. )

 • 4

  ^ \ uz ,

  . , - 7> , > . , > , , .

  , > , > ). '/, / .

  , >. ; ; ; ; ; ;

  37

 • 38 TO TH E -

  ; ; ' / ; ; " , , . , , : ; ; : . ; , ;

 • 5

  . 3 . : , , ; : , . -gTptv^ v. .

  * , , - , , - , , , ^^, , , . . . : > -

  39

 • 40 ;

  ' . '/ - , - . '/> ^ .

  " , . " )^, '/ /J . ( 7 - ) , .

  >> - . - 7> . }^ , .. f, , '/ ^ , - /^ > . . ( . , '/ , . .

  1. "- {Feedback) ; ( .. )

 • ^ , > . .

  , . . ) . .

  , . > .

  ' : . , . ' > - - -, '/ >> , ^ . ,

  "'/ ' , 0 ,