הסכם העסקה לאיש מכירות שטח

 • View
  905

 • Download
  15

Embed Size (px)

Transcript

 • -

  ./.. :

  -

  )"" :(

  . :

  -

  )""(:

  ;

  , ,

  ;

  ;

  : ,

  : .1

  . 1.1

  . 1.1

  owner3

  owner3

 • -1-

  : .1

  . 1 2.1

  , , 2.1

  ,

  .

  : .3

  , _____________ - 2.3

  :

  ._____________________________________ _ 1.2.3

  . 1.2.3

  . 3.2.3

  , / / 2.3

  .2 / ,

  : .4

  / ;

  , , , 2.4

  , ,

  / 101 , ,

  . ,

  .

  / 2.4

  ;

  , , , 01.4

  ,

  , ', ,

  , ,

  /

  ;

  , 11.4

  .3,

  . 1

  .

  - . 2

  .

  owner3

  owner3

  owner3

  owner3

 • -2-

  11.4

  ' , , , 4

  .

  : , .5

  , , 2.5

  ' .5/ -, ________

  . ______, 6

  .

  / / 2.5

  , , ,

  .

  : .6

  __________ 1.6

  :

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ( ). 3

  , , ,

  , .

  , / , ,

  , , ,

  .

  - 4

  - . ,

  ,

  - , ,

  .

  . 5

  '. 6

  owner3

  owner3

 • -3-

  , .

  .

  , ,

  . , ,

  . 2- 3.6

  .7 / 4.6

  , , , 5.6

  ,

  , , .1521- "

  .8

  9

  , ,

  %511 "

  .%051

  , , 6.6

  , / ,

  . , /

  , ,

  .01

  : .7

  : 2.7

  ( - /11 1.2.7

  .21 )

  . , , 7

  .

  , , 8

  .

  , 9

  . , , , ,

  .

  . , 01

  .

  owner3

  owner3

  owner3

  owner3

 • -4-

  , 1.2.7

  . 7 , -

  . 31 / ________

  , ,

  , .

  , 3.2.7

  , .

  .41 , , ,

  , , 4.2.7

  , ,

  , " .

  . 51 41

  : 2.7

  .61 , , 1.2.7

  1.2.7

  , ,

  .

  , , . 1521- , " 11

  (, . ,

  4-) 1( :- )

  11 - ) 4( ; 21 - ) 3( ; 61 -) 1( ; 41 -

  . 21 -) 5( ;

  . 21

  . -

  . 31

  , . 41

  , . 51

  , . 61

  .

  , , . :

  ; 7 ; 6 ; 5

  01 01; 2 ; 2

  .

  owner3

  owner3

  owner3

 • -5-

  : 01.7

  . 1.01.7

  , . 1.01.7

  :71 7.7

  / , 1.7.7

  , , ,

  .

  / 1.7.7

  , , / /

  .

  , , 3.7.7

  .81______________

  4.7.7

  , , , 91_______

  , 02 , % ____ % ___% :

  .

  , . 71

  (: ) 81

  . ,

  , .

  , . , 91

  , (

  ) , ,

  . 6

  . 02

  owner3

  owner3

  owner3

 • -6-

  :/

  , , , 12_______ -

  ,22 / ,

  _____; % ____% :

  -; ; %

  . %

  328.7..

  , /

  ,

  , 3621- , " 41,

  , 4234-, "2564, ..

  ' / ,

  ,

  71 61

  ; , " "

  , . -

  , . , 12

  ( ,

  ) , ,

  . 6

  . 22

  32

  , .

  ,

  . . ,

  , , .

  41

  .

  owner3

  owner3

 • -7-

  : 42 7.7

  1.7.7

  "). " (, 70.11.03

  " 1.7.7

  "). " (: 6

  3 .

  .

  , , 06 3.7.7

  , ,

  , ,

  .

  , 4.7.7

  , 52 ,

  .

  , , , 5.7.7

  -:

  62

  , 6.7.7

  ,

  , .

  42

  .

  , , ,

  .

  . 52

  , . 62

  ....

  %5 %5 %5 3101.1.1

  %6 %5.5 %6 4101.1.1

  owner3

  owner3

  owner3

 • -8-

  , , 7.7.7

  , 3621-" , 41

  , , .

  : .2

  :72 2.2

  , , , 1.2.2

  , , ,

  , , .

  ,

  ,

  .

  / 82 1.2.2

  , , :

  .92

  , 1.2.2

  .

  : 03 2.2

  , 13 - , _______ 1.2.2 % ___% :

  . % -

  23______ - 1.2.2

  , //

  .

  . 72

  , . 82

  , 92

  .

  . 03

  ,

  .

  . 13

  owner3

  owner3

  owner3

  owner3

 • -9-

  : 33 01.2

  , , 1.01.2

  . ,

  1.01.2

  .

  :43 11.2

  , 1.11.2

  ), . ""(:

  . 1.11.2

  _____". 3.11.2

  _______ " .

  , , 4.11.2

  , , ,

  .

  , , 5.11.2

  , .

  , , 6.11.2

  . 53

  , 7.11.2

  ,

  .

  , 2.11.2

  ,

  .

  , 23

  , , . .

  , . 33

  .

  . 43

  . 53

  owner3

  owner3

  owner3

  owner3

 • -11-

  . ' 2.11.2

  .

  .63

  :73 6.2

  . 1.6.2

  , , 1.6.2

  ()

  .

  3.6.2

  .

  : 83 7.2

  , 1.7.2

  ".

  ,

  , ./

  , 1.7.2

  , .

  3.7.2

  . '

  .93

  : 04 2.2

  , , 1.2.2

  .

  ", 1.2.2

  .

  , 3.2.2

  .

  . ". 63

  .

  . 73

  . 83

  ". 93

  . .

  . 04

  owner3

  owner3

  owner3

 • -11-

  , 4.2.2

  .

  :14 " 2.2

  , , 24 1.2.2

  "

  , ,34_______

  .

  : 44/ 01.2

  ./ , 1.01.2

  . / 1.01.2

  , , / 3.01.2

  .,

  , 4.01.2

  /

  ,

  . '

  : .2

  /54 1.2

  .64

  . 14

  ". 24

  .

  . 34

  . 44

  , 54

  ). " " (: 1001- , "

  . ,

  . ,

  , : -

  owner3

  owner3

  owner3

  owner3

 • -21-

  , , 1.2

  , / ,

  :

  . 1.1.2

  1.1.2

  .

  , , 3.1.2

  .

  . / 4.1.2

  , 3621- , " 3.2

  ,

  .

  , 1.2

  ,

  , 74/ ,

  , .

  , : .01

  , , 2.01

  ,

  .

  , , 2.01

  /

  ,

  .

  1 +

  1 +

  ( 64

  ). .

  . 74

  , .

  owner3

  owner3

  owner3

  owner3

 • -3