×פר היובל לכבודו של יו××£ ד×

 • View
  1.284

 • Download
  48

Embed Size (px)

Text of ×פר...

 • 5002.6.1 rutkerroK .2 naD SF

 • FS Dan 2. Korrektur 1.6.2005

 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *1

  : ---. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *7

  " ": " " . . . . . . *51

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *56

  " ": . . . . . . . . . . . . . . *57

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *58

  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *79

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *301

  : ' . . . . . . . . . . *111

  - : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *741

  " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *561

  5002.6.1 rutkerroK .2 naD SF

 • *VI

  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *181

  ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . *391

  - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *791

  : "" "" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *522

  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *932

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  . . . . . . . . . . . . . . 93

  : " "

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  . . . . . . 301

  . " " . . . . 311

  5002.6.1 rutkerroK .2 naD SF

 • *V

  . . . 741

  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

  . ' . . . . . . . . . . 971

  ' , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

  " ". . . . . . . . . . 902

  ' "" . . . . . . 942

  " " " "? . . . . . . . . . . . . . 172

  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903

  " ".

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933

  -. . . . . . . . . . . . . . 363

  ' . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

  5002.6.1 rutkerroK .2 naD SF

 • FS Dan 2. Korrektur 1.6.2005

 • , , . , , , , . , 3891, , , , , , , , , . , , . , , ,

  . 5391 , 9391, , . " ' .. ' 045 ' , , , , . " " ' ' . " . . ' ' ' , ' ', ' ' ' '. ' ' . ' ', ' ', ' ', ' ' . ' " ' '. " " ' ', .

  5002.6.1 rutkerroK .2 naD SF

 • *2

  , , " ". " '

  ' ' . ' , , ' ' ' ' '. " ' ', : ' ', '' ' ' ': '. " , , , , . " ' ' ". " . ' ', , , , , . ' ' ' ' . " , "-". " ' ' . ' ' '

  "' ' '. ' ", , , . , , , . ' ' '- ' ' '. , , ' , , - ' '. ' : ' ) '-(, " , , ' ' ' '.

  ylretrauQ seidutS hsiweJ

  5002.6.1 rutkerroK .2 naD SF

 • *3

  . , ': ' , . ,

  . , , , ' ' ' ' , ' ' . ,

  , - ''. , . , , , . ' ' )1491(

  3991 . ", ' ' ' : ' "-' ' '. " ' : ' .

  , " . , . " ' : ' " ' ' . ',

  . " ' , , , . , , "-". ' ' "

  . , , , , ,

  5002.6.1 rutkerroK .2 naD SF

 • *4

  . . . " ' ' " ' : ' . ' ' . , , , , . , - , , , ,, , , , ,

  . , , , , , , , . , , , , , , , , . . , , , , , -, , , , , , , , , , . , ,

  . , , , , , , . , , ,

  5002.6.1 rutkerroK .2 naD SF

 • *5

  , , .

  . . ,

  , .

  5002.6.1 rutkerroK .2 naD SF

 • FS Dan 2. Korrektur 1.6.2005

 • ---

  .

  : , , : " " )'(;1 , , -, , )' , -; ' , -(. , , ' , , , , . : " " - - ,

  : "' " )' , (. - .2 , , , ' , ),-(, , ), -(, ), -( ), -(. . ,

  . " " , -. ,

  . -, 3 . , .

  .4

  1 , . ": "

  ".2 ' , " ", : , ", '

  461561.3 ' , - ) ' - ( ,

  , , .4 " ", 24 )"-

  "( ' 581.

  5002.6.1 rutkerroK .2 naD SF

 • *8

  . ' , - ' , ,

  : " " , , 5 . , " ) ' , ; , ;

  ' ( " ) ' , ; , ; " , (. " " )' ( : " " )' , (. ) " " ' , (, , , ) ' , ; , (, , : " ".6 ", , "" : " , " ), (. " " ) : ' , ( " " ) ' , ; , ; , (. ' )

  ' ( , , , ' . "" . " , ;' , ; " , . : ,

  ' , : " ' " ) , (.' : " " ' : " ". " , )' , -(. , , . " " ""

  ' , .7 " , , : " ". ' ' , : " ". ", ", ) ' , (, , , ' , : " "

  " "": )" , (.8 " , ' , ; ' , ; " , . '

  . , ' , ; , . : " " )' (" " )' (, ' : " ][ " )' (; "

  " ) ' (.9

  5 "" , ", , " ), , ' 361(.

  6 : " , ' '"

  ) , ; "(.7 "-" ' , : " " ' , : "

  ".8 ": " , ' '" ) , , "(; "

  " ), , (.9 , , , ' , " "

  , ", ' -; ' , " ", : , ", ' 952372.

  5002.6.1 rutkerroK .2 naD SF

 • *9

  , , " " ) "" : " " : "" ]' [(. " " )'(.01 , : " 11 " )' (. : " ": , , , ? ? , ": " ][ " ) "( " " ) ' , (," " ) , (. , , : " ", :" " )' , (. , ',

  .

  . , - ' , -

  " " ) , ( , , '- : " . ". "" : " " )"( ) ', ; ' , (.21 "" ' : "

  " )' , ; , ; , ; , (. "/" ' , , "" , ) " ' , , ; ' , ; " ' , ; ' , ; ' , ; ' , ; , (. "" )' , ( , : " " )' , (.

  "" , , : " " ) , (, ) ' , ( "" ) ; , ; , , "(31 ' ,

  "" "". "" ) (41 " ", / ) , ; , ; ' , (,

  )' , ; , (.51

  : ---

  01 " " )" , (; " " ) , (; " " ) , (; " "

  )' , (, "" ) ' , ; , (.11 " " ' , , ', " " )' , ; ' , (.

  21 ' , )" ( ", ' .

  31 64 .p ,38881 ahtoG ,2 .lov ,nemlasP eiD ,kcawoN .W dnu dlefpuH .H.

  41 " " ), ; , ; , (. " -, , ", ' 05.

  51 " : ; , .

  ' ), ' 21(, .

  5002.6.1 rutkerroK .2 naD SF

 • 01

  " ", , " " )' , ; , -(,61 " .

  . , - , -

  , . ,

  . : " ) ' , ( " " " )' (. " " " " )' , (; ' . "" " " )' (,

  ". "" "", " , ' , : " ". , : ,71 "". '

  : " ) , ( ". , " ": ,81 ? " " . ) ' , ; ' , ; , -; ' , ( , : " )' (, : "" )' (, "

  " , : ". : ",

  , " ) , (91 " )' (. " " )' (, , , , , . " ", , , : " ), (. -

  . , - ,- , , ,

  ? .

  61 ' , ), (, - ", ' .

  71 "" )' , ' (.

  81 - ), ' 41(, ' 58.

  91 " "". " , ; , .

  5002.6.1 rutkerroK .2 naD SF

 • 11

  . , - , -

  ) , -( , .

  " " , ' , . "" ' : "".

  " " : " " ), (. " " : " " ), (. , , , : , , ) , (.02 , . : " )' (, :

  " )' (. "" ) (12 , ' , : " ' ". "" : " " )' , (. , , , , . "" ' : " " )' (, " ")' (. ,

  . " " )' (. , : " ) " " ' ,, = , , ( ". , , .22 " " " " )' , (. : " " )' (,

  , -