แนวข้อสอบ ชุดรอปริ้น

Embed Size (px)

Text of แนวข้อสอบ ชุดรอปริ้น

 1. 1. ` "`|'"'` "` '`` ` .
 2. 2. ' '..'.'
 3. 3. `{` 0 ' ' ! 1 . ` ` ` " ' . | |!`= |:` ' : ' '
 4. 4. __- '_ 11' ! " 1
 5. 5. `| ` ` . ' . ' ` }
 6. 6. - . ""'_ 2 :
 7. 7. " ``.. ` ` ` . ' ` ` ' ` . " "` ^`''. "' ' ` ' $ '` 1 ' ' '. ' 1 1 1 ' ' ` ' ' 1' ' 1 ` ` ' . 0 _ .` ' ' ` } ` ` '" ` `' ' ` ." . . `` ". . 1 " ` '
 8. 8. " 1 . . | ` ` . . " ` . ` ` `
 9. 9. . `. 5` .` '` `. ' , , " ` ` )` `" ``. 1, ` ` .. '4 . ` ! ` ' `` ~"`
 10. 10.
 11. 11. ` ` `` 1 ' ` 1' ' ` `' `.' ' ' :' " ' ." 1 )'
 12. 12. ` . '.' . ' ." ` ` ` {' ` `
 13. 13. ' `..
 14. 14.
 15. 15. ' _``: : ` `_` ` `-` " +"` :*`` `^''" -' " '^```'
 16. 16. ' " ''""' ` " ` '
 17. 17. ' " . ` ` " " '' ``" ' . .` .
 18. 18. ' " ' ` ' ', `.
 19. 19. "

Recommended

View more >