פיתוח דגם חממה מבוקרת אקלים - רותם אדר ירון קראוסר

  • View
    31

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of פיתוח דגם חממה מבוקרת אקלים - רותם אדר ירון קראוסר

  1. 1. 1 : Project name: Model Development of a Climate Controlled Greenhouse " : : " : 17.05.2015
  2. 2. 2 1.......................................................................................................5 1.1:.............................................................................................................................5 1.2:..........................................................................................................................5 2........................................................................................................6 3..........................................................................................................9 4.EXECUTIVE SUMMARY.................................................................................................11 5..........................................................................................................13 6............................................................................................................14 6.1.............................................................................................................................................14 6.2.....................................................................................................................................14 7............................................................................................................15 8...................................................................................................16 9.,...............................................................................................17 9.1...........................................................................................................................................17 9.1.1...............................................................................................................................17 9.1.1.1...........................................................................................................................17 9.1.1.2.......................................................................................................................17 9.1.1.3...........................................................................................................................17 9.1.1.4...................................................................................................17 9.1.2.....................................................................................................................17 9.1.2.1............................................................................................................................17 9.1.2.2...............................................................................................................................17 9.1.2.3...........................................................................................................18 9.1.3..................................................................................................................18 9.1.3.1.............................................................................................................................18 9.1.3.2..........................................................................................................................18 9.1.3.3,...........................................................................................18 9.2..........................................................................................................................18 9.2.1...................................................................................................................................18 9.2.1.1..............................................................................................................................18 9.2.1.2.............................................................................................18 9.2.1.3/............................................................................................................19 9.2.1.4.................................................................................................................20 9.2.1.5........................................................................................................................................20 9.2.1.5.1......................................................................................................................20 9.2.1.5.2"".......................................................................................................................20 9.2.2...............................................................................................................................20 9.2.2.1.......................................................................................................................20 9.2.3........................................................................................................................21 9.2.4...........................................................................................................21 9.2.4.1""..........................................................................................................................21 9.2.4.2........................................................................................................................21 9.2.5........................................................................................................................................22 9.2.5.1.........................................................................................................................22 9.2.5.2.............................................................................................................................22 9.2.6.......................................................................................................................................22 9.2.6.1.................................................................................................................22 9.2.6.2.......................................................................22
  3. 3. 3 9.2.7........................................................................................................23 9.2.8,..............................................................................................23 9.2.8.1.............................................................................................................................23 9.2.8.2MTBF MEAN TIME BETWEEN FAILURE........................................................................................23 9.2.8.3MTTR MEAN TIME TO REPAIR...................................................................................................23 9.2.8.4...........................................................................................................................23 9.2.9...................................................................................................................................23 10..............................................................................................................25 11..............................................................................................................26 11.10....................................................................................................................26 11.1.10................................................................................................................26 11.11..................................................................................................................28 11.1.21...............................................................................................................28 1.1.22.................................................................................................................29 11.1.23...............................................................................................................30 11.1.24...............................................................................................................31 11.1.25...............................................................................................................31 11.1.26...............................................................................................................32 11.1.27...............................................................................................................33 12..............................................................................................................34 12.1.......................................................................................................................34 12.1.1MISTING SYSTEMS..................................................................................................34 12.1.2COOLING PAD..............................................................................................................34 12.2.......................................................................................................................35 12.2.1.......................................................................................................................35 12.2.2...........................................................................................................................36 12.3........................................................................................................................36 12.3.1ARDUINO MICRO.........................................................................................................................36 12.3.2RASPBERRY PI.............................................................................................................................37 13..........................................................................................................39 13.1.......................................................................................................