Ετοιμάζομαι για τη ζωή

Embed Size (px)

DESCRIPTION

επαγγελματικός προσανατολισμός

Text of Ετοιμάζομαι για τη ζωή

 • E E

 • M

  ,

  O E B .

 • YOYPEIO ENIKH AIEIA & PHKEYMATN

  AIAIKO INTITOYTO

  T T E E

  T E

  E E

  T

  B

  OPANIMO EKOE IAKTIKN BIBIN

  AHNA 2000

 • :

  ..

  :

  M

  - Z

  ..

  3 : , . ,Y E A A , .. ,

  A : ,

  & . , Y IKY, & .

  B Z, N, www.01solutions.gr

  H K E B K

 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

  1 : A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8: ; ; 1: - : 2: : 1: 2: 3: -: ! ; 1: 2: 3: , , 4: () 5: 4: : 1: / 2: 5: : 1: 2: O .

  2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 1: 1: . ; 2: -- 3: ; 2: T 1: . 2: 3: H : 4: A O

  3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 1: ; 2: E E

  3: & 4: ()

  4: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 1 : - 2 : T : T -

 • 5: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 1: 2: 1: 1: (Internet) 2: ; 1: 2:

  6: ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136: 1: : 2: ;: 3: :

  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152

  1. O E2. 3.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168T EO EE A EY

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

 • , , ,

  , .

  -

  .

  -

  , , -

  .

  -

  ,

  . , :

  , , ,

  .

  -

  .

  H -

  .

 • : ; ;

  1: -

  :

  2: :

  1:

  2:

  3:-: ! ;

  1:

  2:

  3: , ,

  4: ()

  5:

  4: :

  1: /

  2:

  K 5: :

  1:

  2: O

 • ,

  ; ;

  . -

  ,

  . , -

  ,

  , ,

  .

  ,

  , .

  ,

  .

  O , , -

  , -

  .

  ,

  -

  .

  . , -

  .

  .

  9

 • 10 ENO 1: ANAKAYT O O O

  , -

  , :

  : , -

  , :

  ,

  , , o -

  :

  ,

  , , -

  , .

  .

  .

  . -

  . -

  -

  ;

  , ,

  .

 • () , -

  .

  -

  .

  ,

  ,

  . , -

  ,

  , ,

  .

  11

 • ; ;

  .

  .

  -

  , -

  .

  ) . -

  :

  ()

  ()

  ()

  . ()

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  12 ENO 1: ANAKAYT O O O

  A.KOINNIK

  OTHTAT. EPAT

  IKOTHTA

  E.IKANOTHT

  E

  MAHH

  .YEYYN

  OTHTA . XIOYMO

  P

  B.EIKOIN

  NIA

  YNEPAIA

 • ) (3) :

  1.

  2.

  3.

  ) ;

  1.

  2.

  3.

  13

 • / /

  ) .

  / / :

  ()

  ()

  ()

  . . ()

  14 ENO 1: ANAKAYT O O O

  A.KOINNIK

  OTHTAT. EPAT

  IKOTHTA

  E.IKANOTHT

  E

  MAHH

  .YEYYN

  OTHTA . XIOYMO

  P

  B.EIKOIN

  NIA

  YNEPAIA

  .

  .

  B.

  .

  .

  .

 • ) (3) / / :

  1.

  2.

  3.

  ) / / ;

  1.

  2.

  3.

  15

 • , -

  .

  -

  , . .. :

  , -

  . -

  16 ENO 1: ANAKAYT O O O

 • ,

  .

  . , ,

  , , , -

  .

  .

  , ,

  ,

  .

  . A

  . , ,

  , , -

  .

  . -

  .

  17

 • A ,

  , , , -

  . O -

  -

  , ,

  .

  1. 2. 3.

  1 2 3

  1. 2. 3. , 4. () 5. 6. , 7. ( ) 8. 9. ,

  10. 11. -

  18 ENO 1: ANAKAYT O O O

 • 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. , 23. 24. 25. 26. 27. 28. - 29. 30. 31. 32. 33. 34. ( )

  19

 • 35. ( ) 36. 37. 38. 39. () 40. 41. ..

  , -

  ;

  20 ENO 1: ANAKAYT O O O

 • 21

  . -

  :

  . -

  . -

  ,

  , .

  ..

 • A - -

  . , , , -

  .

  , , -

  .

  , Roberto Benini , -

  , -

  -

  1999. T

  -

  , -

  .

  O

  -

  .

  ,

  ,

  .

  , -

  , , -

  .

  , -

  - .

  22 ENO 1: ANAKAYT O O O

  :

 • -

  .

  :

  1. ,

  (.. , ).

  , ,

  (.. ).

  2. ,

  (.. , ).

  (.. , , /).

  3. , , ,

  (.. , , ).

  (.. ).

  4.

  (.. , ).

  ,

  , (.. , ).

  5. , ,

  (.. ).

  6.

  (.. ).

  (.. , ).

  . -

  ,

  , , .

  23

 • , -

  .

  ,

  1. 2. 3.

  A , .

  M ... 1 2 3

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -

  10. 11.

  24 ENO 1: ANAKAYT O O O

 • 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. / 25.

  (3) :

  25

 • ,

  .

  E E

  26 ENO 1: ANAKAYT O O O

  .

  .

  .

  .

  . -

  .

  ,

  .

  .

  .

  . -

  .

  ..

 • 27

  . ,

  .

  -

  .

  .

 • , ,

  .

  .

  T :

  T

  T ,

  M .

  28 ENO 1: ANAKAYT O O O

  I - :M! M ;

 • O , , . T

  , . O -

  , -

  . K -

  , -

  , .

  , ,

  , -

  . , -

  .

  O , -

  ,

  -

  .

  29

 • 30 ENO 1: ANAKAYT O O O

  O .

  M :

  A

  K

  ,

  M

  N

  -

  ( -

  )

  (

  )

  K

 • H

  .

  1. (5) -

  :

  :

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  2. (5) :

  31

 • , -

  .

  .

  O :

  -

  -

  -

  .

  -. -

  , .

  .

  : -

  , /, , -

  - .

  32 ENO 1: ANAKAYT O O O

 • : , , ,

  , .

  :

  .

  : , ,

  .

  : ,

  , -

  -

  .

  :

  .

  : -

  .

  :

  .

  : .

  33

 • 34 ENO 1: ANAKAYT O O O

  ;

  :

  1.

  2.

  3.

  1. , ,

  2.

  1.

  2.

  3. /

  4.

  5.

 • 35

  :.................................................

 • , ,

  , -

  , . -

  , .

  1.

  2.

  3.

  1 2 3

  , ,

  36 ENO 1: ANAKAYT O O O

 • (3) :

  (3) :

  N -

  , .

  37

 • , , -

  ,

  .

  . O , ,

  , -

  . -

  , , -

  ...

  -

  , , -

  .

  :

  .

  : .