עמוס גולדברג - השואה וההיסטוריה

 • View
  234

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

history shoah german vs israel

Transcript

 • | 04 | 2102 121

  :

  ,

  ;

  . , 000,321 . , ( ) , , . , . . , , " .1 , , ( 9002, 539-669) . " (tsap lanoitadnuoF) (2102 onifnoC),2 ",

  * " 3141 1102, , .

  1 lesioM dna lekcE ;8002 reniD ;5002 redianzS dna yveL ;3002 hsuB dna nakraB ;2002 rednaxelA ;1002 yeproT )gnimochtrof( grebdloG dna nazaH ;8002

  2 .

 • | : 221

  ( 7002, 79), :

  " (76 ,3002 reniD). , ", , [...] " (012 ,0002 nakraB), : ? , .

  . . .3 ? ? , , , , . , . . , , ", .4 , , "5

  . ? " ? , , , , , , , , .6 ? ? ? ? ? ?

  ? ? .

  3 8002 yevoB dna nedwoL; 6691 rennikS.4 9002 grebhtoR.

  5 (1891 nithkaB), , .

  6 8891 kcivoN, . "1. ( ").

 • | 04 | 2102 321

  : ? ? , ? ? ,

  , ? , , ,

  , . . . , . , ( ) . , , , . . 4991, , , , (4991 mwabsboH).7 . ,

  . . " (gewrednoS) ( 7002, 791-081; "). " , , . , . . , .

  7 96 ,3002 reniD, 9002.

 • | : 421

  , ( 7002, 11-51).

  . (ediconeg) 4491 , (8997 ,]4491[ 8002 nikmeL). () . , ,

  (0102 enotS ;0102 sesoM dna mahxolB). . , , , . ,

  . . , , , . , , , , ? , ,

  , ? , : ( ) ? " ? . ( , ") (enotselgaE 4002). " ", , ' , , , , ( ). ' , ,

 • | 04 | 2102 521

  , , .

  (7002 legeipS). , "" , , , , , , . (/ )" (, 21). , ,

  .8 . , , , , . , ,

  .

  , , : ! .

  . : ( 9002) , , . . ,9 ,

  8 .

  9 "2; ". "; 9002.

 • | : 621

  ,

  . . : , 9391-5491 (9002), . , . , , . , , (9002 onifnoC).01

  , . , . (2102 enotS).11 , : . , , , , " ( ), . ,

  .21 . , , , . , noitatneserpeR fo stimiL eht gniborP (a2991 rednldeirF) . ""

  01 , (0102 ;9002 naeD).11 ' .

  21 8002 gozreH. ( 8002, 571291) " 0102; 0102 lediaS dna htpegdeH ;8991 namztieW dna refO.

  , .

 • | 04 | 2102 721

  . . , , , , , . , . , , . , , ? '? ? , , ,

  . . , , . ; , (ecnerefsnart); " , ; " () . , , , ,

  . , , , , , . , " (iybosO) .31

  31 2991 redworB ;2991 mieH dna ylA. (9991 relmmiH).

 • | : 821

  .41 ,

  . . , . , .51 . , . , . , , " (0791 ssenuelhcS) . : ? (namuaB 9891) ( , 61) ,

  , ? (0102 mahxolB ;9991 dlefnesoR). , , , , , ( 4002, 024; 4002 hciregnoL). , . .

  ( 1102).71

  41 7991; 9002; 4002; 0102 hciregnoL ;9991 ylA. (1002) .

  51 5002; 2996 ,0002 wahsreK. 61 "". " ( 8002, 8;

  1102, ' 852062).71 41 , (9002). ,

  ( 9002).

 • | 04 | 2102 921

  , , , ,81

  21 .91 , , , (a2991 rednldeirF) .

  , . . , ( ) 21 , , . , , : , , ,

  " (2 ,2102 enotS; 0002 renietsnaK). , , , . ,

  81 ( 1002; 7002 ssorG), " " (8002), ' (0102), (8002 ikswobarG), (0102) . .

  , .91 0102 ikswokilwaP. , 21 , , ( 5002)

  . .

 • | : 031

  . , , , , , , , , , . , . , , , . , , ,

  ( 9002). .

  .

  , , , , , . . . , , (notnraD

  812191 ,9891). (231131 ,7002 namsoR), , , . , , . , , : , " (21 ,9891 tnuH). " " (3 ,9002 ekruB). ,

 • | 04 | 2102 131

  . , . " " " " , , , . , , , , , ,

  . . . , , . 02

  . . ( ) . , , , , ( 7991 retsoP ;4991 yenahC). , ,

  . (41 ,9002 ekruB). , (712 ,4991 .la te ybelppA). . , , .

  02 ' .

 • | : 231

  . , ,

  . (5002 yelE) , , , . , , , , , , . , . " " ",

  , , .12 weN :yrotsiH gnicitcarP nruT citsiugniL eht retfA sgnitirW lacirotsiH ni snoitceriD (5002 legeipS)22 . , . . . , "

  (, 56). , , , . , ,

  12 "1. 22 , , 7002 (legeipS 7002),

  .

 • | 04 | 2102 331

  (9002 enotS).32 , , . .42 , . , . , , , ,

  . , , , . , , , . , , , . . ( 7991; 9002) 9391-5491. , , . " " . , , . , ,

  .

  32 , 1102 namhciM ;2102 ;5002 onifnoC ;3002 osrevarT ;3002 znooK. 42 , yroehT dna yrotsiH.

 • | : 431

  " "

  : 9391-5491 6002, 7002 9002, .52 , , , , , . " ,

  , , .refpO red nemmitS eiD, " , . " " (6002 trebreH) " ". : " (6002 ekneH). . " " 21 7002, , : "

  " (7002 hcirllU). , . , , , , . , /. , 81 2491 , .

  . . ,

  52 7002; 8002 senuelhcS ;7002 freH ;7002 snavE ;6002 nesmmoM ;6002 trebreH ;6002 reniD.

 • | 04 | 2102 531

  .

Recommended

View more >