ضاغط الغاز - المعرفة

Embed Size (px)

DESCRIPTION

كتاب عن ضاغطات الغاز

Text of ضاغط الغاز - المعرفة

 • -

  ]5102/91/8 45:24:60 [potkseD/oiav/sresU/|C///:el/ - .lmth

  rosserpmoc saG rosserpmoC .

  , .

  ][

  1 2

  1.2 2.2

  3 1.3

  2.3 3.3

  4.3 4

  5 6

  rosserpmoc ria ()

  . () .

  :

  ( s/3m) .

  1P (aP) aP[2P ] (aP)

  .

  n (m.p.r(. N (ttaw(.

  spmup snaf enibrut.

  ( ).

  ()

  08%

  005

  .

  (065)

  24%

  .

  .

  ()

  .

  004 004 .

  .

  33%

  33% - 61% - 5% .

  71

  .

  48.2% ( ) 51.3%

  .

  .

 • -

  ]5102/91/8 45:24:60 [potkseD/oiav/sresU/|C///:el/ - .lmth

  .

  ( )

  . .

  :

  ( srosserpmoc tnemecalpsid-evitisop) (

  ).

  srosserpmoc cimanyd ( ) ( ).

  srosserpmoc epyt - tej .

  .

  gnitacorpicer

  rosserpmoc:

  ()

  ()

  1.

  rosserpmoc yrator: .

  2 :

  htiw rosserpmoc yrator

  yranoitats.

  yrator epyt -enav

  (1(

  4-6

  .

  hsilgnEacnacyabrza

  latacanite

  ksnadhcstueD

  loapseotnarepsE

  sianarfeglieaGogelag

  aisenodnI asahaBonailatiueivtalivuteil

  raygamsdnalredeN

  lmkob ksronksronyn ksron

  ikslopsugutrop

  nmor

  hsilgnE elpmiSaninevols

  aninevols

  imousaksnevs

  ekrT

  tiV gniT

 • -

  ]5102/91/8 45:24:60 [potkseD/oiav/sresU/|C///:el/ - .lmth

  rosserpmoc.

  wercsrosserpmoc:

  .

  :

  1 srosserpmoc lagufirtnec: (

  ).

  2 srosserpmoc laixa: .

  .

  .

  . 001 (57 )

  000,01 isp.

  , regrahcrepus

  regrahcobruT. .

  (2(

 • -

  ]5102/91/8 45:24:60 [potkseD/oiav/sresU/|C///:el/ - .lmth

  . ,

  .

  . .

  . ,

  , .

  1:4, .

  () (tfahsknarc)

  . 5 03 rewoPesroH . 0001 rewoPesroH

  . > 0005 ISP 53 . ,

  , .

  .

  . ()

  .

  rosserpmoc laixA

 • -

  ]5102/91/8 45:24:60 [potkseD/oiav/sresU/|C///:el/ - .lmth

  ( )

  .

  (

  ).

  :

  sremmahkcaj:

  ( 3(. senihcam gnillird citamuenp :

  ciluardyhsenihcam gnillird

  ( 4(.

  .

  noitazirusserp nibaCnaf lagufirtneC

  ria desserpmoCrosserpmoc negordyh lacimehcortcelE

  gniraeb lioFpmup taeh noisserpmoc saG

  rosserpmoc rotor dediuGnotsip eriF

  rosserpmoc negordyHrosserpmoc notsip diuqil cinoI

  rosserpmoc raeniLrosserpmoc gnir diuqiL

  rosserpmoc edirdyH

  (3(

 • -

  html. - /le:///C|/Users/vaio/Desktop[ 06:42:54 8/19/2015]

  Natterer compressor(Roots blower (a lobe-type compressor

  Pneumatic cylinderPneumatic tubeTuyau-Trompe

  Vapor-compression refrigerationVariable speed air compressor

  Chemical engineering Heating, ventilating, and air conditioning :Gas technologies Underwater work Underwater diving Compressors

  Local Disk -

  VCMSVEOSU4MSVEOCVBOS5odG1sAA==: search_form: search: input3: