8
ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. 1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ. изразява отношенията и взаимовръзките на определена част от географското пространство с обекти, разположени извън нея. различават се: астрономическо, природногеографско, икономогеографско и политикогеографско положение. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Page 2: ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ• изразява отношенията и взаимовръзките

на определена част от географското пространство с обекти, разположени извън нея.

• различават се: астрономическо, природногеографско, икономогеографско и политикогеографско положение.

Page 3: ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
Page 4: ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

ТРАНСПОРТНИ КОРИДОРИ:• № 4: Видин – София – Кулата• № 7: р. Дунав• № 8: Бургас – София – Гюешево• № 9: Русе – В. Търново – Ст. Загора –

Маказа• № 10: Калотина – София – Пловдив –

Капитан Андреево

Page 5: ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

2. ПРОМЕНИ В ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

Page 6: ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

След Парижкия договор (1947 г.) територията на България е 110 994 кв.км.

Page 7: ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

3. СЪВРЕМЕННИ ДЪРЖАВНИ ГРАНИЦИ• Общата дължина на държавните граници на България е 2245 kм,

от тях 1181 kм са сухоземни, 686 kм – речни и 378 kм – морски.

А) с Румъния – 609 км., от тях по р. Дунав – 470 км. и сухоземна – 139 км. Най-много ГКПП (11): Видин, Оряхово, Русе, Силистра, Йовково, Дуранкулак и др.

Б) с Черно море – 378 км. Основни ГКПП: Варна, Бургас

Page 8: ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

В) с Турция – 259 км. ГКПП: Малко Търново, Лесово, Капитан Андреево

Г) с Гърция – 493 км. ГКПП: Свиленград, Ивайловград, Златоград, Илинден, Кулата

Д) с Република Македония – 165 км. ГКПП: Златарево, Станке Лисичково (Логодаж), Гюешево

Е) със Сърбия – 341 км. ГКПП: Олтоманци, Стрезимировци, Калотина, Връшка чука, Брегово