การเขียนบทความทางวิชาการ (๒)

  • View
    23

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

การเขียนบทความทางวิชาการ (๒). วางโครงเรื่อง ( Organise Your Material ). การวางโครงเรื่อง ( Organise Your Material. การวางโครงเรื่องเป็นขั้นตอนสำคัญของการเขียนบทความทุกประเภท รวมทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัย การวางโครงเรื่อเป็นกาจัดระบบความคิดของเราให้ชัดเจนก่อนลงมือเขียน. - PowerPoint PPT Presentation

Text of การเขียนบทความทางวิชาการ (๒)

()

()

(Organise Your Material)

(Organise Your Material


(good organise) ( )
Organise Your Material


(main ideas)
Organise Your Material


Organise Your Material


/(Body), , /Conclusion /References ()


(ecofeminist)

(///) ()

(re-reading) :.
Draft Your ArticleWriting the First DraftThe Introduction


. : `


2.


(Emile Durkheim), (Jonestown)