21
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Dr. Symeon Christodoulou Associate Professor University of Cyprus 1

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Dr. Symeon Christodoulou Associate Professor University of Cyprus. Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος. Οικοδόμηση της σύγχρονης κοινωνίας σε μία αειφόρο ανάπτυξη - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Dr. Symeon ChristodoulouAssociate Professor

University of Cyprus

1

Page 2: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2

Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

Οικοδόμηση της σύγχρονης κοινωνίας σε μία αειφόρο ανάπτυξη

Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της σύγχρονης κοινωνίας. Ασχολούνται με το σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των έργων υποδομής σε μια εύρυθμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη.

Επιπρόσθετα από τα κτίρια στα οποία ζούμε και εργαζόμαστε, φροντίζουν επίσης για την παροχή καθαρού νερού, ενέργειας, συγκοινωνιών, διαχείριση αποβλήτων και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Page 3: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3

Κλάδος Πολιτικής Μηχανικής & Μηχανικής Περιβάλλοντος

Ο κλάδος όπου επιστήμη και τεχνολογία συναντούν/ αντιμετωπίζουν/ λύνουν προβλήματα και ανάγκες της καθημερινότητας.

Κτίρια

Γέφυρες

Συγκοινωνίες

ΑθλητισμόςΚαθημερινότητα

Περιβάλλον

Βιομηχανία

Page 4: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4

Συχνά Ερωτήματα

Τι κάνουν οι Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος;• Ποια η διαφορά με Αρχιτέκτονες;

Ποια/Πως θα είναι η ακαδημαϊκή μου μόρφωση;• Υπάρχουν ειδικότητες;• Μπορώ να αλλάξω κατευθύνσεις/μαθήματα κατά την

διάρκεια των σπουδών;

Ποιες οι επαγγελματικές προοπτικές;• Ακαδημαϊκές επιλογές• Επαγγελματικές επιλογές

Πως είναι η ζωή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου;

Page 5: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5

Πολιτική Μηχανική (Κλάδοι-Ειδικότητες)

Δομική Μηχανική Γεωτεχνική Μηχανική Μηχανική Μεταφορών Διεύθυνση Κατασκευαστικών Έργων

Μηχανική Υδάτινων Πόρων Περιβαλλοντική Μηχανική

Page 6: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6

Πολιτική Μηχανική (Κλάδοι-Ειδικότητες)

Δομική Μηχανική:• σχεδιασμός και κατασκευή κτιρίων, γεφυρών, βιομηχανικών

κτιρίων και άλλων κατασκευών κτισμένες με οπλισμένο σκυρόδεμα, σίδηρο, ξύλο, σύνθετα και άλλα υλικά.

Page 7: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

7

Πολιτική Μηχανική (Κλάδοι-Ειδικότητες)

Γεωτεχνική Μηχανική:• ανάλυση των ιδιοτήτων εδαφών και πετρωμάτων και

εφαρμογές στον σχεδιασμό θεμελίων, τοίχων αντιστηρίξεως, δρόμων, υδατοφρακτών και σηράγγων.

Page 8: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

8

Πολιτική Μηχανική (Κλάδοι-Ειδικότητες)

Διεύθυνση Δομικών Έργων:• Προγραμματισμός, κοστολόγηση, παρακολούθηση και διοίκηση

κατασκευαστικών έργων

Page 9: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

9

Μηχανική Περιβάλλοντος (Κλάδοι-Ειδικότητες)

Μηχανική Υδάτινων Πόρων:Σχεδιασμός και λειτουργία συστημάτων υδάτινων πόρων, π.χ. υδραυλικού σχεδιασμού αγωγών, σωληνώσεων, σταθμών αντλήσεως των υδατοφρακτών, δεξαμενών για πόσιμο νερό και νερό άρδευσης. Παράκτια μηχανική, ανάπτυξης λιμανιών, προστασία ακτών κλπ.

Περιβαλλοντική Μηχανική:

Διαχείριση και προστασία των υδάτων και της γης από εστίες ρύπανσης. Ασφαλής τροφοδοσία νερού. Επεξεργασία και απαλλαγή από υγρά και στερεά απόβλητα. Ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση. Προστασία του περιβάλλοντος και της δημοσίας υγείας

Page 10: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

10

Πρόγραμμα Σπουδών

1ο ΈτοςΜαθήματα κατανόησης: μαθηματικά, φυσική, μηχανική

2ο έτοςΜαθήματα κλάδου, γενικής φύσεως

3ο έτοςΠροχωρημένα μαθήματα κλάδου

4ο έτοςΜαθήματα περιορισμένης επιλογής Ενιαίος Σχεδιασμός Έργου ΠΜΜΠ

Page 11: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

11

Πρόγραμμα Σπουδών (1ο Έτος)

Page 12: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

12

Πρόγραμμα Σπουδών (2ο Έτος)

Page 13: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

13

Πρόγραμμα Σπουδών (3ο Έτος)

Page 14: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

14

Πρόγραμμα Σπουδών (4ο Έτος)

Page 15: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

15

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα Επιλογής)

Page 16: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

16

Διπλώματα Σπουδών

Πτυχιακό Δίπλωμα:• Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μεταπτυχιακό Διπλώματα:• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πολιτικών Μηχανικών (Μάστερ)• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Μάστερ) • Διδακτορικό Δίπλωμα Πολιτικών Μηχανικών• Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Page 17: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

17

Ευκαιρίες απασχόλησης

Ιδιωτικό τομέα και Δημόσιες υπηρεσίες Μελετητές, κατασκευαστές, διεύθυνση έργων,

σύμβουλοι, άλλοι κλάδοι

Ευκαιρίες απασχόλησης για Μηχανικούς Περιβάλλοντος

Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1.2 δ.εκ. € ατμοσφαιρική ρύπανση, διαχείριση αποβλήτων,

διαχείριση και προστασία υδατίνων πόρων, βιομηχανική ρύπανση, χημικά και μεταλλαγμένα προϊόντα, σκουπιδότοποι.

Κατοχύρωση επαγγέλματος (ΕΤΕΚ)

Page 18: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

18

Τι ικανότητες χρειάζονται?

Ικανότητες κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων, και μετάδοσης ιδεών.

Ακαδημαϊκές ικανότητες Επιστήμες (μαθηματικά, φυσική, χημεία) Επικοινωνία (σχέδιο, γραφή, ομιλίας/ παρουσιάσεων) Ομαδικότητα Ηγεσία Διοίκησης

Page 19: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

19

Γιατί να Φοιτήσω στο Πανεπιστήμιο Κύπρου;

Θαυμάσιο ακαδημαϊκό περιβάλλον Μικρές τάξεις (Τμήματα), Χαμηλή αναλογία Φοιτητών/Καθηγητών Αναγνωρισμένοι κύκλοι σπουδών Εκπαιδευτικά προγράμματα ψηλών προδιαγραφών, και

εφάμιλλα των καλυτέρων πανεπιστημίων του εξωτερικού Πολύ καλό ακαδημαϊκό προσωπικό Μάθηση - Έρευνα - Εξάσκηση Καινούργιες, θαυμάσιες κτιριακές εγκαταστάσεις/εργαστήρια Σχέσεις με πανεπιστήμια εξωτερικού

Κατοχύρωση επαγγέλματος (ΕΤΕΚ)

Ευκαιρίες απασχόλησης σε χρηματοδοτημένη έρευνα

Page 20: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

20

Χρηματοδοτημένη Έρευνα

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος καλύπτει όλους τους παραδοσιακούς τομείς της πολιτικής και περιβαλλοντικής μηχανικής:

• δομοστατική και αντισεισμική μηχανική• δομικά υλικά• διαχείριση έργων• γεωτεχνική μηχανική• συγκοινωνιακά συστήματα• υδραυλική και μηχανική των ρευστών• εφαρμογές Η/Υ στην επιστήμη του

πολιτικού μηχανικού• διαχείριση υδάτινων πόρων των

αποβλήτων• περιβαλλοντική μόλυνση

Το μεγαλύτερη μέρος αυτής της χρηματοδότησης προήλθε από τις εξωτερικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, της UNESCO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ένα μικρό μέρος προήλθε από εσωτερική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Κύπρου που καθορίστηκε σε ανταγωνιστική βάση.

Page 21: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Dr. Symeon ChristodoulouAssociate Professor

University of Cyprus

21