23
205 років від дня народже ння Микола Васильович Гоголь

Микола Васильович Гоголь

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Микола Васильович Гоголь. 205 років від дня народження. Микола Гоголь народився – 1 квітня 1809 р. помер - 4 березня 1852 року. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Микола Васильович Гоголь

205 років від дня народження

Микола Васильович Гоголь

Page 2: Микола Васильович Гоголь

Народився в селі Великі Сорочинці (тепер Миргородського району) на Полтавщині. Батько був праправнуком полковника козацького війська часів Богдана Хмельницького. Дитинство письменника минуло в селі Василівці в маєтку батьків.

З 1818 по 1819р. – навчався в Полтавському повітовому училищі.

З 1821 по 1828 р.- у Ніжинській гімназії вищих наук.У 1829 р. публікує перший твір – поему “ Ганц

Кюхельгартен”. Через рік з'являється повість “ Басаврюк або Вечір проти Івана Купала”, перша з циклу “ Вечори на хуторі біля Диканьки”.

1842 з'являється поема –роман “Мертві душі”.

Микола Гоголь народився –1 квітня 1809 р. помер - 4 березня 1852 року

Page 3: Микола Васильович Гоголь

1 квітня 1809 року доля повернулася Україні, подарувавши їй достойного сина.

Page 4: Микола Васильович Гоголь

«Син України, геній Росії»

Його

свята

любов

до

людств

а.

 

Вставка рисунка

Page 5: Микола Васильович Гоголь

: «Лише на дорогах України душа моя пробуджувалась». Микола

Гоголь «Скажу вам одне слово щодо того, яка в мене душа... Знаю

лише те, що нiяк не надав би переваги нi малоросiянину перед росiянином, ні росiянину перед малоросiянином. Обидвi природи надто щедро обдарованi Богом, i, як навмисно, кожна з них окремо мiстить у собі те, чого немав в iншiй, – явний знак того, що вони повинні поповнити одна одну».

Микола Гоголь «Передi мною прояснюються і проходять поетичними

рядами часи козацтва... Чи малоросiйськi пісні, якi в мене тепер пiд рукою, навiяли менi їх, чи на душу мою зiйшло ясно видiння минулого, тiльки я чую багато такого, що нинi рiдко трапляється».

Микола Гоголь

Page 6: Микола Васильович Гоголь

О, генію, живеш в наших серцях.Дивуєш і захоплюєш понині.У тебе нелегким був творчий шлях.Душа роздвоєна не мала там спочину.О, Гоголю письменник навіки,Бо скільки сліз і сміху в твоїх творах!...Нелегко ж бо до істини іти,Не загубитися в життєвім морі.

Гоголь завжди ніс у своїй душі велику любов до України, оспівував їх у своїх творах.

Page 7: Микола Васильович Гоголь

Пам'ятник Миколі Гоголю у Яготині.

У Ніжині Гоголь

написав свої перші

літературні твори і

опублікував деякі з

них у рукописних

журналах та 

альманахах. Тут

з'явилися його вірші ,

«Новоселье»,

«Непогода», «Две

рыбки», «Битва при

Калке», поема «Ганс

Кюхельгартен»,

сатири «Насмешнику

некстати», «Нечто

о Нежине, или

Дуракам закон не

писан», драматичні

твори.

Page 8: Микола Васильович Гоголь

Перший період припадає на початок 30- х років 20ст. І характеризується тим . Що в цей час Гоголь писав твори на українську тематику ( звичайний диканський цикл).

Другий, з 1835р., продовжує українську тематику в творчості Гоголя ( миргородський цикл), але в переважній більшості творів. Розробляє російську тематику і насамперед тему Петербурга ( петербурзький цикл).

Зрілу творчість Гоголя можна поділити на два періоди.

Page 9: Микола Васильович Гоголь

– це цикл веселих повістей на українську тематику під спільною назвою “ Вечори на хуторі біля Диканьки”, що вийшли двома частинами ( збірками) у 1831 -1832 рр. До них увійшли повісті “ сорочинський ярмарок”, “ Вечір проти Івана Купала”, “Майська ніч”, або “ Утоплена”, “ Втрачена грамота”, “ Ніч перед Різдвом”, “ Страшна помста”, “ Іван Φедорович Шпонька та його тітонька”, “ Зачароване місце”,.

Саме ці повісті зробили Гоголеві літературне ім'я.

ДИКАНСЬКИЙ ЦИКЛ ГОГОЛІВСЬКИХ ТВОРІВ

Page 10: Микола Васильович Гоголь

Мріючи про літературну діяльність 1828 року Гоголь поїхав до Петербургу.

Матеріальна незабезпеченість примусила його поступити на службу чиновником Департаменту уділів.

1829-го він опублікував свій перший твір — поему «Ганс Кюхельгартен».

Того ж року в журналі «Отечественные записки» з'явилася повість «Басаврюк, або Вечір проти Івана Купала», перша з циклу «Вечори на хуторі біля Диканьки». Ці твори були романтичної спрямованості, підкріплені грунтовними знання усної народної творчості. Ліризм, проникливість і любов автора до зображуваного справляли враження на читача.

1835

-

Гоголь

працював

над

книгами

«Арабески»

,

«Миргород

»

У Петербурзі

Page 11: Микола Васильович Гоголь

До нього крім власне повістей збірки “ Невський проспект” , “ Портрет”, “ Записки божевільного”, відносяться і ті гоголівські твори, які зявилися пізніше,- повісті “ Ніс” (1836), “ Коляска” (1836), “ Шинель” (1842). Більшість з цих творі була написана в Петербурзі. У циклі петербурзьких повістей Гоголь створює образ Петербурга.

Миргородський цикл складався з повістей: “Старосвітські поміщики”, “ Вій”, “ Повість про те як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем”, які продовжували українську тематику.

Збірка “ Арабески започаткувала петербурзький цикл творів Гоголя:

Page 12: Микола Васильович Гоголь

За кордоном

Вставка рисунка

Меморіаль

на дошка,

встановле

на в Римі

 на

будинку, в

якому

проживав

Гоголь

Page 13: Микола Васильович Гоголь

Цей твір був

романтичної

спрямованості,

підкріплений

грунтовним

знання усної

народної

творчості.

Ліризм,

проникливість і

любов автора до

зображуваного

справляли

враження на

читача.

1822 – рік створення.

Page 14: Микола Васильович Гоголь

В повісті

«Вій»

Микола

Гоголь

розповів

про життя

київських

бурсаків і

степовиків-

хуторян.

Справжнім

Page 15: Микола Васильович Гоголь

Повіст

ь

“Тара

с

Бульб

а”

1835 – рік.

Page 16: Микола Васильович Гоголь

1836- рік.

Вперше була

представлен

а

найвідоміша

комедія 19

квітня 1836

р. На сцені

Олександрій

ського

театру в

Петербурзі.

Page 17: Микола Васильович Гоголь

Та хіба

знайдуться

у світі такі

вогні й

муки, така

сила, що

перемогла

б козацьку

силу.

Page 18: Микола Васильович Гоголь

1848 року Гоголь повернувся до Росії, посилено працював над другим томом «Мертвих душ», але (за відомою в СРСР версією) незадовго перед смертю спалив рукопис. Невдовзі після цього Микола Васильович Гоголь помер.

Повернення в Росію.

Page 19: Микола Васильович Гоголь

Церква Симеона Стовпника на Поварській, яку Гоголь в останні роки життя відвідував.

Page 20: Микола Васильович Гоголь

Срібна монета,

Монети Національного банку України, присвячені особі і творчості М. В.  Гоголя.

Page 21: Микола Васильович Гоголь

В усьому світі зараз надзвичайно широкий інтерес до творчості М. В. Гоголя. Виходять з друку його книги, ставляться на сцені його п'єси , знімають кінофільми за мотивами його творів.

Відкривши світу “ всю Русь ” перш за все її смішні і трагічні, драматичні сторони,- Гоголь створив книги, що є оригінальним відкриттям в художній літературі.

Книгам Гоголя суджене вічне життя.

4

березня

1852

року.

Помер М.Гоголь

Page 22: Микола Васильович Гоголь

Кому ж її покажу я ,І хто тую мовуПривітає, угадаєВеликеє слово?Всі оглухли – похилилисьВ кайданах… байдуже…Ти смієшся, а я плачу,Великий мій друже.А що вродить з того плачу? Богилова, брате…Не заревуть в УкраїніВольнії гармати. Вірш Шевченка, Гоголю

Т. Шевченко у відомому вірші Гоголю пише:

Page 23: Микола Васильович Гоголь

“Гоголь – перший пророк повернення до цілісної релігійної культури, пророк православної культури…він відчуває як основну неправду сучасності іі відхід від церкви і перебудові всього життя в її Русі”. Уся творчість Гоголя по суті є пошуком шляхів людського вдосконалення.

В. Зеньковський вважав: