14
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θέμα : Γέφυρες κατασκευαζόμενες με την μέθοδο της Προβολοδόμησης και χρήση προκατασκευασμένων σπονδύλων Ι Ι . . Ν. Ν. Σιγάλας Σιγάλας Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Γ Ε Φ Υ Ρ Ο Π Ο Ι Ι Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Γ Ε Φ Υ Ρ Ο Π Ο Ι Ι Α Α

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Γ Ε Φ Υ Ρ Ο Π Ο Ι Ι Α. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Θέμα : Γέφυρες κατασκευαζόμενες με την μέθοδο της Προβολοδόμησης και χρήση προκατασκευασμένων σπονδύλων. Ι . Ν. Σιγάλας. ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Θέμα : Γέφυρες κατασκευαζόμενες με την μέθοδο της Προβολοδόμησης και χρήση προκατασκευασμένων σπονδύλων

ΙΙ..Ν. Ν. Σιγάλας Σιγάλας

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Γ Ε Φ Υ Ρ Ο Π Ο Ι Ι Α Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Γ Ε Φ Υ Ρ Ο Π Ο Ι Ι Α

Page 2: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διατίθενται ουσιαστικώς δύο μέθοδοι παραγωγής:

1. Μακρά γραμμή παραγωγής Κατασκευάζονται οι μισοί ή όλοι οι σπόνδυλοι οι οποίοι αντιστοιχούν σε

ένα τυπικό πρόβολο. Η παραγωγή γίνεται επί σταθερής βάσεως επί της οποίας μετακινείται το

καλούπι για την παραγωγή των διαδοχικών σπονδύλων.

2. Βραχεία γραμμή παραγωγής Οι διαδοχικοί σπόνδυλοι κατασκευάζονται ένας - ένας με το καλούπι να

παραμένει στη θέση του.

Η ακριβής τήρηση της γεωμετρίας είναι πρωταρχικής Η ακριβής τήρηση της γεωμετρίας είναι πρωταρχικής σημασίας και πρέπει να ελέγχεται διαρκώς. Οι αποκλίσεις σημασίας και πρέπει να ελέγχεται διαρκώς. Οι αποκλίσεις που τυχόν διαπιστώνονται πρέπει να διορθώνονται ή να που τυχόν διαπιστώνονται πρέπει να διορθώνονται ή να ενσωματώνονται.ενσωματώνονται.

Page 3: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οι σπόνδυλοι κατασκευάζονται στην ακριβή μεταξύ τους σχετικά θέση επί ειδικής βάσεως η οποία είναι ακριβές αντίγραφο του κάτω πέλματος του φορέα λαμβανομένων υπόψη και των απαιτούμενων αντιβελών.

Η μέθοδος ξεκινά από το σπόνδυλο εδράσεως και προχωρεί συμμετρικά. Οι ήδη κατασκευασμένοι σπόνδυλοι μπορούν να αποσύρονται προς αποθήκευση, οπότε αν υπάρχουν αρκετά καλούπια μπορεί να αρχίζει η παραγωγή ενός νέου προβόλου πριν τελειώσει ο προηγούμενος.

Πλέον:• Εύκολος έλεγχος γεωμετρίας• Μετά την αποδέσμευση του καλουπιού δεν απαιτείται άμεση

μεταφορά σπονδύλουΜείον:• Απαίτηση σημαντικού χώρου (στεγασμένου)• Η βάση πρέπει να είναι σε ανυποχώρητη βάση• Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι κινητός

ΜΑΚΡΑ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Page 4: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΚΡΑ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Page 5: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κατά τη μέθοδο αυτή όλοι οι σπόνδυλοι κατασκευάζονται σε σταθερή θέση, με χρησιμοποίηση σταθερού καλουπιού με «πλάτη» τον προηγουμένως κατασκευασθέντα σπόνδυλο εν επαφή.

Μετά τη σκυροδέτηση και αρχική συντήρηση, ο σπόνδυλος «πλάτη» αποσύρεται προς αποθήκευση και την θέση του καταλαμβάνει ο μόλις σκυροδετηθείς και επαναλαμβάνεται ο ίδιος κύκλος.

Η μεταφορά από τη θέση σκυροδετήσεως στη θέση «πλάτης» (ή συνταιριάσματος) λαμβάνει υπόψη τη γεωμετρία του καταστρώματος, δηλαδή ενώ για ευθύγραμμο άξονα απαιτείται μια παράλληλη μεταφορά, για καμπύλους άξονες απαιτούνται και διορθωτικές στροφές.

Ανάλογες πρόσθετες κινήσεις απαιτούνται για την περίπτωση μεταβλητής επικλίσεως.

Πλέον:• Μικρός χρόνος κατασκευής• Σταθερός εξοπλισμόςΜείον:• Διαρκής παρακολούθηση και ακριβείς μετρήσεις για τη διαπίστωση τηρήσεως της

τελικής γεωμετρίας.

ΒΡΑΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Page 6: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΒΡΑΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Page 7: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ

Page 8: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Page 9: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Page 10: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Page 11: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Page 12: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Page 13: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Page 14: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τ Ε Λ Ο Σ Τ Ε Λ Ο Σ