Α Ι Μ Α

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Α Ι Μ Α. 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. πλάσμα (55%). λευκά αιμοσφαίρια & αιμοπετάλια (< 1%). ερυθρά αιμοσφαίρια (45%). έξω χιτώνας. τοίχωμα αγγείου. μέσος χιτώνας. έσω χιτώνας. αιμοφόρο αγγείο. λ ευκό αιμοσφαίριο. ερυθρό αιμοσφαίριο. αιμοπετάλιο. ερυθρά αιμοσφαίρια. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Α Ι Μ Α

3.

(55%) & (< 1%) (45%)

: 4.7-6.1 L : 4.2-5.4 L

& Fe2+

2 2 2 2

CO2 HCO3 (10%)CO2 CO2 (Hb) -Hb (20%)CO2 + 2 2CO32CO3 H+ + HCO3 HCO3ClCl(70%)

. ~120 . . . & , . . . .

5.000-10.000 L

+

150.000 - 400.000 L

(~55% )60% 35% 4%

Recommended

View more >