13
УДРУЖЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА У ЈАВНИМ НАБАВКАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије

  • Upload
    gerek

  • View
    50

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије. КО СМО МИ?. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије

УДРУЖЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА У ЈАВНИМ НАБАВКАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Page 2: Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије

КО СМО МИ?

„Удружење професионалаца у јавним набавкама Републике Србије”је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области јавних набавки. Циљеви Удружења су промовисање развоја и унапређење професије, знања, искуства, вештина и добре праксе, као и цивилног и струковног утицаја у области јавних набавки.

Page 3: Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије

ЗАШТО ПОСТОЈИМО?

НАША ВИЗИЈА Наша визија, којој смо посвећени и око које се

окупљамо, чинећи Удружење, јесте систем јавних набавки заснован на задовољавању јавних и општих потреба и интереса у Републици Србији, који је међународно признат као пример добре праксе на највишем нивоу и као пример најбољих професионалних стандарда, поштеног и часног обављања посла.

Page 4: Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије

ЗАШТО ПОСТОЈИМО?

НАША МИСИЈА У том смислу, као своју основну мисију видимо

посвећеност и рад на унапређењу система јавних набавки у Републици Србији до нивоа глобално признатих стандарда и најбољих пракси професионалног рада.

Page 5: Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије

НАШИ ЗАДАЦИ

непрестано образовање и усавршавање у области јавних набавки

развој и ширење знања из области јавних набавки,

обезбеђење признања и значаја професије у јавним набавкама,

развој и примена професионалних и етичких стандарда,

Page 6: Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије

НАШИ ЗАДАЦИ

сарадња са организацијама и асоцијацијама грађанског друштва која деле сличне вредности,

утицај и учешће у припреми прописа и правила, сарадњу и дијалог са државним органима, институцијама и другим јавним телима која су од значаја за развој система јавних набавки и професионалних стандарда у Републици Србији, као и кроз грађански и медијски утицај.

Page 7: Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије

ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА Члан 3. Статута УПЈН Због остваривања својих циљева Удружење

нарочито: 1) ради на подизању свести у погледу значаја јачања

професионализма, етичких стандарда и антикорупционих правила у области јавних набавки;

2) промовише интегритет струке и залаже се за унапређење професије у области јавних набавки;

3) израђује едукативне програме из области јавних набавки; 4) ради на стандардизацији праксе у јавним набавкама и бризи

о поштовању професионалних и етичких стандарда.

Page 8: Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије

ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА 5) издаје и обезбеђује доступност књига и других публикације

из области јавних набавки; 6) промовише најбоље праксе у области јавних набавки; 7) сарађује са појединцима, организацијама и удружењима, у

земљи и иностранству у области јавних набавки; 8) сарађује са високошколским институцијама, регулаторним

телима, државним органима и цивилним друштвом ради остварења својих циљева;

9) сарађује са пословним сектором у циљу унапређења праксе у области набавки;

10) организује, самостално или у сарадњи са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области јавних набавки;

Page 9: Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

СКУПШТИНАНајважније одлуке и акта. Чине је чланови Удружења.

УПРАВНИ ОДБОРРуководећи орган – седам чланова. Предесдник УО је

уједно и председник Удружења. НАДЗОРНИ ОДБОР

Контрола материјално финансијског пословања. Три члана и један заменик члана.

ЕТИЧКИ ОДБОРУчешће у изради етичких норми и стандарда,

дисциплински поступци. Три члана и један заменик члана.

Page 10: Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије

КО МОЖЕ ДА БУДЕ ЧЛАН?

сертификовани службеник за јавне набавке у смислу прописа који уређују област јавних набавки, са најмање три године професионалног искуства у области јавних набавки

друга лица која су професионално, стручно или академски повезана и заинтересована за област јавних набавки, и која су својим радом доказала своју стручност у области јавних набавки, односно својим радом допринели унапређењу система јавних набавки.

Page 11: Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије

КАКО СЕ ПОСТАЈЕ ЧЛАН?

Заинтерсеовани кандидат попуњава приступницу

Комисија за пријем чланова констатује испуњеност услова

Управни одбор, на основу препоруке Комисије за пријем чланова о испуњености услова, доноси одлуку о пријему у чланство Удружења

Page 12: Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије

КОНТАКТ

САЈТ www.upjn.org.rs

ЕЛ. ПОШТА [email protected]

Page 13: Удружење професионалаца у јавним набавкама републике србије

УЧЛАНИТЕ СЕ!ДА ЗНАЊЕ БУДЕ МОЋ!