7
Тема: Дефиниция и граници на тестовете за интелигентност Дефиниция Тестът за интелигентност е оценка, получена от стандартизираните тестове, целящи да измерят интелигентността. Резултатите от теста не трябва да бъдат считани за абсолютни точни, тъй като те са неминуемо свързани с обстоятелствата- например пол, възраст и т.н. Най- големият недостатък на теста е, че той изрмерва само една определена интелигентност – логическо-математическата. Библиография Н.Дж. Макинтош, IQ и човешка интелигентност, 1998 Уеб референции http://en.wikipedia.org/wiki/IQ http://www.udel.edu/educ/gottfredson/repri nts/1997mainstream.pdf http://www.youtube.com/wa tch?v=Gh5usv7JR7Y 129937 - CP - 1 - 2006 - 1 – IT – COMENIUS – C 21 The action has received funding from the European Community. The contents reflect the partners’ views and the sole responsibility lies with the author. The European Agency is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Тема: Дефиниция и граници на тестовете за интелигентност

  • Upload
    taite

  • View
    61

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Е-Ръководство. 129937 - CP - 1 - 2006 - 1 – IT – COMENIUS – C 21. Дефиниция - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Тема: Дефиниция и граници на тестовете за интелигентност

Тема:Дефиниция и граници на тестовете за

интелигентност

Дефиниция

Тестът за интелигентност е оценка, получена от стандартизираните тестове, целящи да измерят интелигентността. Резултатите от теста не трябва да бъдат считани за абсолютни точни, тъй като те са неминуемо свързани с обстоятелствата- например пол, възраст и т.н. Най-големият недостатък на теста е, че той изрмерва само една определена интелигентност – логическо-математическата.

Библиография

Н.Дж. Макинтош, IQ и човешка интелигентност, 1998

Уеб референции

http://en.wikipedia.org/wiki/IQ

http://www.udel.edu/educ/gottfredson/reprints/1997mainstream.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=Gh5usv7JR7Y

129937 - CP - 1 - 2006 - 1 – IT – COMENIUS – C 21

The action has received funding from the European Community.The contents reflect the partners’ views and the sole responsibility lies with the author. The European Agency is not responsible for any use that may

be made of the information contained therein.

Page 2: Тема: Дефиниция и граници на тестовете за интелигентност

ТемаЕмпатия

Дефиниция:Емпатията е способността да се разпознават чуждите емоции. В обществените науки тя е описана като способност на хората да се ангажират с чужди чувства и емоции, често пъти без наличието на каквато и да било емоционална привързаност или морална оценка.

Библиография

Дейвис, Марк Х. (1996), Емпатията: Социо-психологичен подход..

Уеб референции

http://en.wikipedia.org/wiki/Empathy

http://www2.psychology.su.se/staff/jh/dissertation.pdf

http://www.naturalchild.org/robin_grille/eq_1.html

http://www.youtube.com/watch?v=TL76NhS77hs

129937 - CP - 1 - 2006 - 1 – IT – COMENIUS – C 21

The action has received funding from the European Community.The contents reflect the partners’ views and the sole responsibility lies with the author. The European Agency is not responsible for any use that may

be made of the information contained therein.

Page 3: Тема: Дефиниция и граници на тестовете за интелигентност

ТемаСоциалната интелигентност

Дефиниция:Социалната интелигенстост е способността на хората да поддържат различни отношение с заобикалящите ги, различаващи се по пол, възраст, образование и длъжност.

Библиография

Даниел Големан, Социалната интелигентност, 2006

Уеб референции

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_intelligence

http://www.danielgoleman.info/social_intelligence/index.html

http://www.youtube.com/watch?v=-hoo_dIOP8k

129937 - CP - 1 - 2006 - 1 – IT – COMENIUS – C 21

The action has received funding from the European Community.The contents reflect the partners’ views and the sole responsibility lies with the author. The European Agency is not responsible for any use that may

be made of the information contained therein.

Page 4: Тема: Дефиниция и граници на тестовете за интелигентност

ТемаКакво е емоцията?

Дефиниция:Емоцията е мозъчно и психологично състояние, придружено с широк набор от чувства, мисли и поведения.

Библиография:Андерсън, Дж. (1983) , “Архитектурата на позанието”, Кеймбридж

Уеб референции

http://en.wikipedia.org/wiki/Emotion

http://www.paulekman.com/pdfs/basic_emotions.pdfhttp://www.youtube.com/watch?v=OJCY1WCMTOo&feature=related

129937 - CP - 1 - 2006 - 1 – IT – COMENIUS – C 21

The action has received funding from the European Community.The contents reflect the partners’ views and the sole responsibility lies with the author. The European Agency is not responsible for any use that may

be made of the information contained therein.

Page 5: Тема: Дефиниция и граници на тестовете за интелигентност

ТемаСамооценката

ДефиницияСамооценката е акт на самоосъзнаването от страна на човека като сбор от специфични характеристики.

Библиография:

Брандън, Н (2001), Психологията на самооценката: революционарен метод за самоосъзнаване, който дава началото на нова ера в модерната психология.

Уеб референции

http://en.wikipedia.org/wiki/Self-esteem

http://nathanielbranden.wordpress.com/2008/01/24/self-esteem-and-how-it-affects-virtually-every-aspect-of-our-life/ http://www.youtube.com/watch?v

=EQlE9CP0rx4

129937 - CP - 1 - 2006 - 1 – IT – COMENIUS – C 21

The action has received funding from the European Community.The contents reflect the partners’ views and the sole responsibility lies with the author. The European Agency is not responsible for any use that may

be made of the information contained therein.

Page 6: Тема: Дефиниция и граници на тестовете за интелигентност

ТемаМотивацията

ДефиницияМотивацията е причината или причините за даден тип поведение. Психологията я дефинира като набор от динамични фактори, които имат произход и водят личността към дадена цел.

БиблиографияГийн, Р. (1994), Човешката мотивация: психологичен подход.

Уеб референции

http://en.wikipedia.org/wiki/Motivation

http://education.calumet.purdue.edu/vockell/EdPsyBook/Edpsy5/Edpsy5_intrinsic.htm

http://www.youtube.com/watch?v=PoTlUh2v0Zc

129937 - CP - 1 - 2006 - 1 – IT – COMENIUS – C 21

The action has received funding from the European Community.The contents reflect the partners’ views and the sole responsibility lies with the author. The European Agency is not responsible for any use that may

be made of the information contained therein.

Page 7: Тема: Дефиниция и граници на тестовете за интелигентност

ТемаМозъкът и емоциите

ДефиницияЕмоциите са част от сложна нервна система, която се е е развила, за да може хората да оцеляват. Различните емоции имат различен резултат и, за да може силата на мотивацията да възпроизведе емоция, мозъкът трябва да оцени значението си. Тази оценка ще доведе до определение действия.Хипокампа и Амигдалина са две важни части от мозъка, които изпълняват първостепенна роля за функционирането и паметта на емоционалните реакции.

БиблиографияСолмс М., Търнбул О., (2004). Il cervello e il mondo interno. Introduzione alle neuroscienze dell'esperienza soggettiva. Raffaello Cortina

Джозеф Лю Ду (2000), Il Cervello Emotivo. Alle origini delle emozioni. Baldini

Уеб референции

www.assir.info/emozioni.pdf http://www.psicolab.net/index.asp?pid=idart&cat=2&scat=22&arid=2282

http://www.brainconnection.com/topics/?main=fa/emotional-brain http://www.youtube.com/watch?

v=r71RoIkftd4

Емоциите на мозъка, неврони, невротрансмитери

129937 - CP - 1 - 2006 - 1 – IT – COMENIUS – C 21

The action has received funding from the European Community.The contents reflect the partners’ views and the sole responsibility lies with the author. The European Agency is not responsible for any use that may

be made of the information contained therein.