of 37 /37
1 รรรรรรรรรรรรรรรรรรร รรรรรรรรรรรรรร รรรรรร SMEs ดด. ดดดดดดดด ดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

รายงานทางการเงินกับ ความโปร่งใสของธุรกิจ SMEs

 • Author
  shaman

 • View
  39

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

รายงานทางการเงินกับ ความโปร่งใสของธุรกิจ SMEs. ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 1. งบการเงินและองค์ประกอบของงบการเงิน. 1.1 งบการเงิน คือ. - PowerPoint PPT Presentation

Text of รายงานทางการเงินกับ...

 • SMEs.

 • 1. 1.1

 • 1.2 - - - /- - /

 • - 1.2 ()O O O

 • 1.2 ()- -

 • .. 42 ( .. 2543 ) 48 (..2545)1- 27 - 311 144 21

  5

  624

 • 826 9

  27

  1029 11

  30

  31121332 725

 • 1736 1837 1938 39

  20

  21

  40

  1635 14 331534

 • 2544 2645 2746 284729

  48

  23 4224 4322 413049

 • 3354 32 5331 52

 • .. 7 *242536

 • 45 *4748

  44* 2 24 47

 • 1. 1.1 1.2 1.3 - 1.4 ...:25x1 25x01.5 1.6

 • 2. 2.1 2.2 - 2.3.

 • 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

 • 4. 4.1 4.3 4.2

 • 5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2

 • 5.4 ( ) 5.4.1 5.4.1.1 5.4.1.2 5.4.2 5. ()

 • : 25x1 25x0 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.3 2.2

 • 3. ( ) 5. 6. ( ) 7. - 8. ( ) 4. 9. 9.1 () 9.2 - 9.3. ( )

 • : 25x1 25x01. 6. 2. 7. 4. 3. 5. ()

 • 8. ( ) 10. 9. 11. ( ) 12.

 • 2 1. 2.

 • ()

 • 2. / 2.1 2.2 2.3

 • 2.4 2 2.5 2.6 2.7

 • 2.8 2.9 2.10

 • /

 • /

 • /