آشنایی با سیستم تنفس انسان و دستگاه تنفسی در آتش نشانی

  • View
    103

  • Download
    22

Embed Size (px)

DESCRIPTION

آشنایی با سیستم تنفس انسان و دستگاه تنفسی در آتش نشانی. تهيه و تنظيم: فيروز مظفري سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان. - PowerPoint PPT Presentation

Text of آشنایی با سیستم تنفس انسان و دستگاه تنفسی در آتش...

:

- - .

21% - 78% 1% ( - - - ...) . .

: - () () 4% .

. 12 18 - . . 3/5 . . . . . . : ( ) .

: : : : : : :

: . .

21%20% 19%-15%- - - 15%-10% 10%-6% 6% 6-8 . : . . . . .

. . . 300 .

. . : : : . : . : :

. .

: . . () . .

. ( ) . . .

. : : : : : :

36 37 . 3 100 . . 50 60 .

4667 B.S . HSE .

. . . .

CO2 . 1 4 . 70% . . 4% () (17%) .

.

( ) .

. .

4667 BS . . . .

. 1.293 1.293 . 4 11 . . .

:W :P :A :T =X

W*P/A-T=X9*200/40-10=35 5/ 5 .

T.P

W.P

C.W

C.L

1- 2- 3- 4- .5- .6- 80% ( 240 ) 7- . 8- .

.

. . CO2 . . . 3 : : : . : : 6 7 . : : .

.

. PSI . .

. 2 . (40 ) . ( ) 400=10*40 66.67=400/6 .

.

. 1/003 . .

() .

. .

( ) .

(1600/34PA) .

( ) : : :

1- 2- 3-

: 1- ( ) : . ( ) : 2- 3-

: .

: 1- () . . 2- .

3- .

4- . 5- .

6- ( ) .7- .

8- .

9- ( ) . . .