دستگاه گردش خون

  • View
    146

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

دستگاه گردش خون. خون اجزاء دستگاه گردش خون قلب رگ ها. سرخرگ: رگی که خون راازقلب خارج می کند. سیاهرگ: رگی که خون رابه قلب می برد. مویرگ: رگی نازک که باسلول ارتباط دارد. - PowerPoint PPT Presentation

Text of دستگاه گردش خون

Slide 1

: . : .: .

: . .

: .

5 . .

1- 2- 3-

.

.: 1- .2- .3- .4- 5 .5- .6- .7- .8- .

1- .2- .3- .4- 67.5- .1- .2- .3- .4- .5- 250.6- . .

. () . 1- : .: ( ).2- : .:( ).: . - ----

. ( ). . . . . ( )( ) . .

1- .2- .3- . . ( ). ( . : : : : :1393-92