نحوه ارزشیابی مدرسان جهت ادامه همکاری در نیمسال دوم

Embed Size (px)

DESCRIPTION

. . . , . . . . . - PowerPoint PPT Presentation

Text of نحوه ارزشیابی مدرسان جهت ادامه همکاری در نیمسال دوم

, .

. . .

.

. .