8

ΙΑΤΡΟΣ Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ

  • Upload
    allayna

  • View
    103

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ΙΑΤΡΟΣ Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ. Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΙΑΤΡΟΣ Μ Α Χ Α Ω Ν. Α Π Ι Ν Ι Δ Ω Τ Η Σ. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ΙΑΤΡΟΣ Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ
Page 2: ΙΑΤΡΟΣ Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ

RATES OF PAY

PER WEEK – IN A FIRST RATE SHIP OF THE LINE IN THE YEAR 1815. IT WAS

SOMEWHAT LESS IN 1805

U.K. PNDS

U.K. PNDS

Admiral of the Fleet andC in C

32 30

Admiral 22 61

Vice Admiral 16 15

Rear Admiral 11 30

Captain 7 43

Surgeon 3 23

Page 3: ΙΑΤΡΟΣ Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ

ΙΑΤΡΟΣ Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ

Page 4: ΙΑΤΡΟΣ Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Page 5: ΙΑΤΡΟΣ Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ

ΙΑΤΡΟΣ Μ Α Χ Α Ω Ν

Page 6: ΙΑΤΡΟΣ Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ
Page 7: ΙΑΤΡΟΣ Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ

Α Π Ι Ν Ι Δ Ω Τ Η Σ

Page 8: ΙΑΤΡΟΣ Α Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ