שער הכניסה שלך למו"פ האירופי

 • View
  59

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

המינהלת הישראלית למו"פ האירופי The Israel-Europe R&D Directorate. marcel@iserd.org.il מרסל שטאון. שער הכניסה שלך למו"פ האירופי. www.iserd.org.il. - PowerPoint PPT Presentation

Text of שער הכניסה שלך למו"פ האירופי

 • BilateralEUREKA

 • 1984-2020M

 • 8584 2070 464 1292 314 " :

  5916 1173 24.1% : M 200838.5M :578M60.5M : 10,079 B 6,3 B

 • EIT 2 711 MJRC 1 903 M13 557B

 • Demonstration

 • European Technology Platforms (ETPs) 1

 • European Technology Platforms (ETPs) 2

 • Who can participate?Any undertaking, university or research centre or other legal entity, whether established in a:

  - Member State (MS) - Associated country (AC) , or- third country

  Joint Research Centre (JRC) - is deemed to be established in another MS or AC

  International organisations and participants from third countries can participate only if in addition to the minima

 • Conditions for participationMinimum condition, general rule, at least 3 independent participants from 3 different MS or AcAdditional conditions can be established by the SP or WP (number or type of participant, place of establishment)Specific conditions may also apply for:Frontier research actions, at least 1 legal entity established in a MS or Ac Collaborative projects addressing the participation of International Cooperation Partner Countries (ICPC) minimum is 4 participants, 2 of which from MS or Ac and another 2 from ICPC countries unless otherwise foreseen in the WP

 • The Evaluation Criteria Criteria adapted to each funding schemespecified in the work programmeThree main criteria:S&T Quality (relevant to the topic of the call)Concept, objective, work-planImplementationIndividual participants and consortium as a wholeAllocation of resourcesImpactContribution to expected impacts listed in work programmePlans for dissemination/exploitation

  New for FP7

 • Become an expert evaluatorThe benefits of being an evaluator are as follows:You spend about one week in Brussels learning the process and doing the work.You meet all the Commission staff.You meet all the other evaluators from across Europe.You learn what the current thinking and state of the art is.You become part of the community.Frequently it facilitates your own future participation in the program.If you have an industrial background or if you are a female candidate- you should mention it in your application, sinceit might give you an advantage.

 • The role of expertsExperts agree to terms and conditions of an appointment letterIn particular, clear rules on confidentiality, and conflicts of interestTypically, an individual will review 6-8 proposals remotely.then spend a couple of days in BrusselsSome will participate in hearings with the consortia Travel and subsistence reimbursedPlus 450 honorarium per dayNames published after the evaluations

 • Its hard work!...but its also an excellent chance to:Meet new faces, network and discuss new ideasMany new project partnerships, have been spawned during evaluations!Understand what makes a good proposal

  Calls for candidates published 14 DecemberCall for applications from individualsand from institutionsApplications via Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts;efp7_SESSION_ID=Z0J1RzGJKD2LY12f10c8rVknhzWF30KnLvB8d18ZwpV473HddWwD!-152259545The role of experts

 • Redress ProcedureNew in FP7In the past, complaints arrived haphazardlyHandled at different levelsNo systematic treatmentNo common recordThe redress procedure does not give a new right of appealbut it will ensure a consistent and coherent approach to complaintsEstablish due processUphold principles of transparency and equal treatment

 • Funding

  Non-profit public bodies,Secondary and higher education establishments, research organisations and SMEsAll other organisationHorizon 2020All other organisation

  Research and technological development activities75%50%100%Innovation50%50%70%Management, audit certificates and other activities100%100%100%

 • Reimbursement of eligible costsMost funding schemes, particularly at beginning of FP7 will use reimbursement of eligible costs

  Eligible actual (average personnel costs may be used if do not differ significantly from actual)incurred during duration of projectin accordance with the beneficiary usual accounting and management principles recorded in the accounts of beneficiaryused for the sole purpose of achieving the objectives of the project

  Non-eligible (identifiable indirect taxes including VAT). In Horizon VAT-eligible

 • Indirect CostParticipants may charge eligible direct and indirect costsReimbursement of indirect costs :For all: either actual overhead, or simplified method, orflat rate of 20% of direct costsFor Non profit Public Bodies, Secondary and Higher Education establishments, Research Organisations, and SMEs unable to identify real indirect costs, may apply for a flat rate of 60% for funding schemes with Research, Technological Development & DemonstrationFor Coordination and Support Actions limit of 7% of direct costsHorizon 2020 25% for all organisations

 • Participants are technically responsible to carry out the project jointly and severally towards the Community and have to carry out the work of a defaulting participant

  All beneficiaires contribute to the Fund to insure against losses of a defaulting participant

  The contribution shall not exceed 5% of the EC financial contribution due to each participant

  Financial interests generated by the Fund will serve to cover financial risk

  In principle this amount will be reimbursed at the end of the actionGuarantee Fund

 • Payment modalitiesOne pre-financing (upon entry into force) for the whole duration of the actionInterim payments based on financial statements (EC contribution= amounts justified & accepted * funding rate)Retention (10%)Final payment

 • Consortium - Legal aspectsThe Grant Agreement is the legal agreement between the European Commission and the Consortium. It states the start- and end-date of the project the amount of the grant and all legal provisions. The Grant Agreement is signed by all partners.The Consortium Agreement is a document that partners finalize amongst themselves, which allows them to define in detail the administrative and management provisions necessary to carry out their project.

 • IPR Intellectual Property RightsOwnership: each participant owns the foreground it generatedJoint Ownership: when foreground is generated jointly and it is impossible to determine the respective share of the work the joint owners must reach an agreementAccess RightsUnder certain conditions, a participant in a project must grant the other participants access rights to its foreground or background if this is needed for implementation of useHowever, participants may define the background needed in any manner, and may exclude specific background (not necessarily prior to signature of EC grant agreement)Unless agreed by the owner, access rights do not include right to sub-license

 • How to Proceed - Flow ChartRead Carefully WP/WPsIdentify subjects of your expertise/interest in the WP/WPs Check for best fit and roadmaps Is it in the present call?

  Act Immediately !!!!

 • How to Proceed- Join the ClubIdentify the European leading groups in the fieldTry to Join ForcesHighlight your capabilities and your potential contribution to the consortium (affirmative score).Prepare a short profile emphasizing your skills and partners sought.

 • How to Proceed- Identify LeadersColleagues and Business relationsCORDIS partners service https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home

  FP5 ,FP6 & FP7 Projects (CORDIS, ISERD)Fit for Health Project: http://www.fitforhealth.eu/participate.aspxIdealist Project: http://www.ideal-ist.eu

  ISERDs Assistance

 • Enterprise Europe Network (EEN)Helping SMEs find partners and make the most of business opportunities in the EUA support hub for your business needsFacilitating Research, Technological and Commercial partnershipsBrokerage & Networking opportunities Exposure to the European market Database with ~13,000 companies

  What do I need to do? Create a profile in the database Search database for companies you are interested in

  EEN Israel Consortium is led by ISERD-Matimop in partnership with Manufacturers Association of Israel and The Israeli Export Institute

 • : .: : , , . 30,000 40,000 ( ). - 40,000 20,000 , 75% . - 20,000 . " (Eligible) . ISERD, " ": http://www.iserd.org.il/default.asp?id=70

 • Red Team

 • - ISERDHealth; Food Agriculture and Biotechnology; Environment; Energy :Ms. Ayala Karniol, ayala@iserd.org.il Information Communication Technology; Security : Mr. Aviv Zeevi, aviv@iserd.org.il Nanotechnologies, Materials and new Production Processes; Transport (Incl. Aeronautics); Space; Research Infrastructures : Dr. Nili Mandelblit, nili@iserd.org.il Marie Curie Fellowships; Socio-economic sciences and humanities; Science in Society:Ms. Smadar Hirsh, smadar@iserd.org.il Bilateral programs Eastern Europe:Mr. Uzi Bar Sade, uzi@matimop.org.il

  Bilateral Program Manager, Northern and Western Europe:Mr. Ran Arad, ran@iserd.org.il

 • Thank you for your attention

  ******************************