הזכות ? לביקורת באינטרנט

Embed Size (px)

DESCRIPTION

הזכות ? לביקורת באינטרנט. פיני עזריה, עו"ד – רביה ושות', עורכי דין pinia@law.co.il http://www.law.co.il. תוכן עניינים. מבוא – מאפייני השיח באינטרנט אנונימיות וביקורת – הקשר והחשיבות  תובענות נגד דוברים אנונימיים – סקירת התפתחויות אחריות ספקי שירות תובענות נגד דוברים אנונימיים - PowerPoint PPT Presentation