๒. คณะทำงานประสานผลการคัดเลือก ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

๑. คณะทำงานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ. ๒. คณะทำงานประสานผลการคัดเลือก ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ. ๓. คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ. 3.Transparent expert judgment. ๑. คณะทำงานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ. ๒. คณะทำงานประสานผลการคัดเลือกยา ในบัญชียาหลักแห่งชาติ. เลือก. - PowerPoint PPT Presentation

Recommended

View more >