אינטליגנציה רגשית פרח בן דוד משחקים לחיים- perach.txt.co.il

 • View
  30

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

- www.perach.txt.co.il. ?. ?. ( E.Q ) Emotional quotient - : ( I.Q ) Intelligence quotient - . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • -www.perach.txt.co.il

 • ? ?

 • (E.Q) Emotional quotient - :(I.Q)Intelligence quotient -.

  !!

 • : , , . .

 • ?

 • ! .

  ...

 • Empathy

  .

  * .......* .* .

 • : " " []

 • " "-

  - (Self-awareness) , , . . .* . !

  ?

 • , .

 • .. .. .. ...

 • .* ... .

 • .=++

 • .

  - ?

  ?

  - ?

 • . . . .

 • - , " " . . ,,! .

 • .

  , . * ....

 • . .: ? [ ] ?10,000 8,000 4,000

 • * . * .

  * .

 • ""

  ... ... .... ... ...

 • . .

  ....

  .

 • The past is behindTomorrow is blind and the present is a present